Nouvelles en Classe

Nieuws in de Klas is een educatief project voor leerlingen vanaf de derde graad basisonderwijs, dat inzet op nieuws- en informatiegeletterdheid. Het stimuleert kinderen en jongeren om kritisch en bewust, maar ook actief en creatief om te gaan met nieuws en actualiteit.

Voor leerlingen en leerkrachten in de derde graad basisonderwijs, het secundair onderwijs, de lerarenopleiding, de centra voor basiseducatie, het onderwijs voor sociale promotie, volwassenenonderwijs en de ziekenhuisscholen. 

Logo Nieuws in de klas