Inspiratiedag digitale inclusie

Op vrijdag 25 november organiseren Mediawijs, VVSG en District09 in samenwerking met Digidak, LINC vzwSAAMO en SAM steunpunt Mens en Samenleving een online inspiratiedag digitale inclusie. We organiseren drie thematische studio webinars over drie verschillende thema’s met een hoop boeiende gasten. Inschrijven kan voor één, twee of drie webinars.

Nadat je ingeschreven bent ontvang je van ons voor elk webinar waar je voor inschreef een link waarmee je het webinar kan volgen.

Praktische informatie

Datum

vrijdag 25 november 2022

Uur

10u30 - 16u30

Prijs

Gratis, inschrijven verplicht. 

Locatie

Online

Doelgroep

Professionals en vrijwilligers met interesse in digitale inclusie.

Programma

De dag is onderverdeeld in 3 tijdsblokken. Tijdens elk tijdsblok gaat er één webinar door. Elk webinar duurt één uur.

  • 10u30 - 11u30: Digihelpers in de kijker
  • 13u00 - 14u00: Digitale inclusie in welzijnsvoorzieningen
  • 15u30 - 16u30: Digitale inclusie: van waar komen we, waar staan we vandaag en waar willen we naartoe?

Webinars

Uit onderzoek blijkt dat het ondersteuningsnetwerk van iemand die kwetsbaar is voor digitale uitsluiting essentieel is om nieuwe digitale vaardigheden aan te leren en om de potentiële gevolgen van die uitsluiting te verzachten.

Tijdens dit webinar laten we verschillende digihelpers aan het woord over hun ervaringen. We belichten ook hoe je als organisatie of (lokale) overheid een werking met digihelpers kan opzetten en coördineren. We stellen de brochure “Aan de slag als digihelper” en de inspiratiegids “Werken met vrijwillige digihelpers” voor en gaan in gesprek met diverse digihelpers: een professionele medewerker, een vrijwilliger en een student.

Er beweegt erg veel rond digitalisering van de samenleving, en ook de welzijnssector moet verder op deze ingeslagen weg. De nood blijft hoog om binnen deze sector systematisch op digitale inclusie en mediawijsheid in te zetten. De sociale professionals, hun managers en beleidsmensen zijn voortdurend op zoek naar ankerpunten om verdere stappen te zetten op dit terrein. Het voorbije jaar liep Mediawijs een co-creatie traject met voorzieningen die werken met personen met een beperking, kwetsbare kinderen, jongeren en senioren.

Tijdens dit webinar ontsluiten we hoe er binnen deze sectoren rond mediawijsheid, digitale geletterdheid en digitale inclusie gewerkt wordt, en op welke manier ze nog van elkaar kunnen leren. Tenslotte reflecteren we over wat dit kan betekenen voor de ruimere welzijnssector.

Met de opkomst van het internet en de digitale dienstverlening in de jaren ‘90 en 2000 zagen we ook de opkomst van initiatieven die digistarters begeleiden naar betere digitale vaardigheden en toegang tot de digitale wereld. Vanaf 2010 volgde een zekere stagnatie in de initiatieven en zeker in de interesse en financiering voor dit thema. In 2020 komt er een enorme kentering. De gezondheidscrisis legde op een pijnlijke manier de toenemende digitale uitsluiting van mensen in onze samenleving bloot. Opeens voelden heel wat sectoren door de switch naar online de nood, zowel bij hun doelgroep als bij hun personeel om terug mee te zijn.

We gaan in gesprek met enkele personen die deze veranderingen van dichtbij Meemaakten . Zij praten over de evoluties die zij zagen en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst:

  • Ilse Mariën, onderzoeker bij Imec-SMIT-VUB
  • Sara Van Damme, Teamlead e-inclusie – Digitaal.Talent@Gent bij District09
  • Mattia De Pauw, projectcoördinator digitale inclusie bij SAAMO