Opleiding Digitale-inclusiecoach 2022

Tijdens deze zesdaagse opleiding, afwisselend in Brussel en Gent, krijg je een kader en richtlijnen aangereikt om een visie en lokaal beleid uit te werken rond digitale inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van bestaande en inspirerende praktijkvoorbeelden om concrete acties op poten te zetten.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze opleiding? Contacteer Tom Seymoens

Praktische informatie

Datum

dinsdag 26 april 2022
maandag 23 mei 2022
maandag 27 juni 2022
maandag 12 september 2022
maandag 24 oktober 2022
maandag 21 november 2022

Prijs

€120

Locatie

Sessies zijn afwisselend in Gent en Brussel

Doelgroep

Lokale besturen en diensten op het Vlaamse niveau die in rechtstreeks contact staan met de burger.

 

Criteria om deel te nemen aan de opleiding 

De opleiding wordt in 2022 voor een eerste keer ontwikkeld en georganiseerd en fungeert als pilootopleiding. De deelnemers kunnen feedback geven zodat we kunnen bijsturen. Op basis hiervan zal de opleiding in 2023 en 2024 opengesteld worden voor alle lokale besturen in Vlaanderen. 

Voor de pilootfase zijn het aantal plaatsen beperkt. Daarom selecteren we de deelnemers aan de hand van volgende criteria: 

  • De deelnemer heeft de opdracht of het mandaat om aan digitale inclusie binnen de dienst of het lokale bestuur te werken 
  • Verder houden we rekening met de geografische spreiding van de deelnemers, alsook een evenwichtige verdeling tussen kleine, middelgrote en grote lokale besturen en een goede mix tussen de plattelands- en de stedelijke context. 
  • Slechts één persoon per lokaal bestuur mag deelnemen aan de opleiding. 

Indien aan alle criteria wordt voldaan houden we vast aan het ‘first come, first serve’-principe. Inschrijven kan tot 25 maart 2022. Aansluitend nemen we contact op met iedereen die zich heeft aangemeld om onze beslissing over te maken. 

Hoe ziet de opleiding eruit? 

De opleiding bestaat uit zes sessies van volledige dagen die afwisselend plaatsvinden in Brussel en Gent. In deze sessies is ruim aandacht is voor persoonlijke begeleiding. Ook kan je van de sessies gebruik maken om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met digitale-inclusiemedewerkers uit andere lokale besturen. Via een online leeromgeving kan je je op je eigen tempo voorbereiden op elke sessie. Tijdens het traject zal je, onder begeleiding, een beleidstekst en actieplan uitwerken voor je dienst of lokaal bestuur. In de laatste sessie stel deze voor aan een vakjury. 

Als je het traject hebt doorlopen dan... 

  • ... heb je binnen je dienst nu de expertise om collega’s te ondersteunen en motiveren om de waarden van digitale inclusie uit te dragen. 
  • ...ligt er een gedragen beleidstekst die de bouwstenen omvat om van digitale inclusie een inherent onderdeel van de werking van en de dienstverlening door het lokaal bestuur te maken. 
  • ... wordt de gedragen beleidstekst aangevuld met een actieplan met enkele concrete acties om digitale uitsluiting van inwoners en eigen medewerkers tegen te gaan. 

Deze opleiding is een initiatief van Mediawijs in samenwerking met VVSG en District09 met steun van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (relancemiddelen).