Let's talk about sexting: werk je sextingbeleid uit

Educatief pakket

Scholen hebben vaak te maken met ongewenste foto’s en filmpjes die leerlingen online verspreiden. Vaak weten ze niet hoe ze hier op een gepaste manier moeten op reageren en hoe ze de situatie effectief moeten aanpakken. Het is belangrijk om als school voorbereid te zijn, zowel preventief als wanneer het misgaat. 

Voor schoolteams.

Let's talk about sexting cover

Deze beleidstool voor scholen helpt om een beleidsplan sexting te ontwikkelen. Om een visie en beleid inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag te bepalen, moet je een aantal uitgangspunten helder krijgen. Deze uitgangspunten helpen je om fundamentele beleidskeuzes te maken.

Wat komt aan bod

Het Raamwerk ‘Seksualiteit en Beleid’ van Sensoa en Child Focus somt drie belangrijke pijlers op die ook van toepassing zijn om een beleidsplan rond sexting uit te werken: kwaliteit, preventie en reactie. Ze geven richting aan je beleid op vlak van: 

 • Kwaliteit: hoe ga je om met seksualiteit?
 • Preventie: hoe voorkom of verklein je risico’s?
 • Reactie: hoe reageer je bij incidenten?

Zo gebruik je het

Deze beleidstool is ontwikkeld voor schoolteams en bestaat uit twee fases:

 • Fase 1: Visie op sexting - 120 minuten
 • Fase 2: Sextingbeleid en actieplan - 120 minuten

Idealiter bespreekt het schoolteam beide fases op één dag. Maar het kan ook op 2 momenten.

Dit heb je nodig

 • Download de handleiding.
 • Print de kaartjes met stellingen.
 • Print de 2 affiches:
  • Affiche Let's talk about sexting
  • Affiche Sexting Screener
 • Gebruik de interactieve tool 'Hé, het is oké'.

Een initiatief van: Mediawijs , Sensoa , Child Focus , Pimento

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Gelanceerd in 2017.