Nieuws in de Klas: wegwijs in nieuws, feiten en opinies

Nieuws in de Klas ontwikkelde drie gloednieuwe educatieve pakketten voor leerlingen uit het secundair onderwijs: Nieuwsmakers, Feitencheckers en Opiniemakers. Daarmee kan in elke graad gewerkt worden aan kritische vaardigheden zoals omgaan met nieuws, online informatie en meningen vormen. 

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Mediaraven, StampMedia en Hujo

Logo Nieuws in de Klas 2.0

Drie graden, drie projecten

Mediawijs ontwikkelde in samenwerking met drie inhoudelijke partners nieuwe educatieve pakketten voor het secundair onderwijs. Voor de eerste graad is er Nieuwsmakers, voor de tweede graad is er Feitencheckers, voor de derde graad Opiniemakers.

Aan de hand van filmpjes met theorie, online oefeningen en opdrachten leren jongeren op een actieve manier hoe ze kritisch moeten omgaan met nieuws, online informatie en meningen. De drie pakketten volgen de groeilijn nieuws- en informatiegeletterdheid van Nieuws in de Klas. 

Nieuwsmakers

Eerste graad

Met Nieuwsmakers komen jongeren uit de eerste graad te weten wat nieuws is, hoe nieuws gemaakt wordt en welk nieuwsdragers er zoal bestaan. Ze ontdekken hoe journalisten te werk gaan, welke bronnen ze gebruiken en vooral: leerlingen leren zelf nieuws maken.

Factcheckers

Feitencheckers

Tweede graad

In de tweede graad leren jongeren wat desinformatie is, hoe sociale media werkt en hoe ze online op allerlei manier beïnvloed kunnen worden. Ze ontdekken hoe ze (des)informatie kunnen verifiëren en betrouwbare bronnen herkennen, ze worden als het ware zelf factcheckers.

Opiniemakers

Derde graad

Opiniemakers geeft jongeren uit de derde graad inzicht in wat kritisch denken is en hoe ze kritisch omgaan met alle informatie die op hen afkomt. Ze leren constructief omgaan met meningsverschillen en leren debatteren als de beste, om hun stem in de maatschappij te laten horen.

Wat mag je verwachten? 

Elk educatief pakket bestaat uit vijf modules en is op dezelfde manier opgebouwd: 

  • Online video's met bijhorende online opdrachten die leerlingen thuis of in de klas kunnen doorlopen.
  • Verschillende methodieken voor in de klas om met je leerlingen op een actieve manier aan de slag te gaan met één van de inzichten uit elke module. 
  • Een (vrijblijvende) challenge waaraan je met de klas kan deelnemen. 

Meer weten? 

  • Nieuws in de Klas 

Hoe werk je rond Nieuws in de Klas? Ontdek tips, lesmateriaal en meer.

Een initiatief van: Mediaraven , StampMedia , Hujo

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Wordt gelanceerd in oktober 2022