Hoe gaan scholen om met smartphones?

Dit artikel is deel van Digitale balans

De aanwezigheid van smartphones op school kent zowel voor- als nadelen. De meningen hierover verschillen dan ook sterk. Terwijl sommige scholen smartphones volledig verbieden, zien andere daar geen redenen toe. Is de ene aanpak beter dan de andere?

Het smartphoneverbod

Sommige scholen kiezen ervoor om smartphones volledig te bannen. Uiteraard hebben ze daar goede redenen voor: op die manier kunnen leerlingen bijvoorbeeld niet zomaar foto’s van elkaar verspreiden en vermijd je dat iedereen naar zijn scherm zit te staren op de speelplaats.

Toch brengt deze aanpak ook enkele nadelen met zich mee:

  • Een verbod kan leiden tot stiekem gebruik.
  • Kinderen leren niet omgaan met de verleiding van afleiding, wat hen op latere leeftijd parten kan spelen.
  • Het belemmert de mogelijkheden om aan de slag te gaan met smartphones in de les: een uitgelezen kans om als leerkracht aansluiting te vinden bij je leerlingen én ze mediawijs met hun toestel te leren omgaan.
“Bij ons op school is de smartphone verboden. Gsm’s moeten uit aan de schoolpoort. De smartphone mag enkel gebruikt worden als er op voorhand gevraagd wordt om hem mee te brengen voor opzoekwerk bijvoorbeeld, maar dat wordt zoveel mogelijk vermeden.”
Tom Peeters
Leerkracht lager onderwijs

Een telefoontas of gsm-hotel

In sommige scholen is er geen sprake van een totaalverbod, maar zijn er bepaalde regels over het gebruik van de smartphone. Zo kan er een ‘telefoontas’ of ‘gsm-hotel’ in de klas hangen, waarin leerlingen bij aanvang van de les hun smartphone moeten opbergen. 

Handig, want daardoor raken ze niet afgeleid door meldingen en berichtjes, maar hebben ze hun smartphone wel in de buurt als ze die nodig hebben voor een opdracht. Een slimme techniek om te werken aan een bewust smartphonegebruik.

“Als leerlingen de toestemming krijgen, mogen ze hun smartphone in de klas gebruiken. In de les vraag ik soms om hem boven te halen en vragen te beantwoorden, wat ik dan onmiddellijk op mijn bord zie. Zo kan in plaats van één leerling iedereen antwoorden.”
Michaël De Sutter
Leerkracht secundair onderwijs

Wat is de beste aanpak?

Het vinden van een balans tussen helemaal toestaan enerzijds en volledig verbieden anderzijds is niet eenvoudig, maar het werpt op lange termijn wel zijn vruchten af. Als smartphones in meer of mindere mate zijn toegelaten op school, kunnen jongeren daar veel van leren.

Weet dat het geen alles-of-nietsverhaal is: de school kan nog steeds strikte regels bepalen. Wat er ook beslist wordt, het belangrijkste is dat iedereen begrijpt wat de afspraken zijn en waarom die er zijn. Om die reden is een concreet smartphonebeleid onmisbaar voor elke school.

Gepubliceerd op 12 mei 2021