Belgian Better Internet Consortium (B-Bico)

Het Belgian Better Internet Consortium (B-Bico 4) brengt de belangrijkste Belgische bewustmakingsinitiatieven samen over cybersecurity, e- safety, mediaopvoeding en de bevordering van een beter gebruik van het internet voor kinderen. B-Bico wil door dialoog en samenwerking tussen de Belgische stakeholders het bereik van de initiatieven verhogen.

Meer weten hierover? Contacteer onze collega's Hadewijch Vanwynsberghe en/of Karen Linten

Logo B-bico

Wat is B-BICO

Vandaag de dag is het landschap van initiatieven met betrekking tot cybersecurity, e- safety , mediaopvoeding en de bevordering van een beter gebruik van het internet voor kinderen erg versnipperd in België. Veel van de bestaande initiatieven zijn meestal niet of onvoldoende bekend bij het grote publiek , waardoor mensen vaak moeilijk hun weg vinden als ze op zoek gaan naar informatie, tools, vormingen, enz. Door onvoldoende samenwerking en dialoog, worden middelen die vaak al zeer zeldzaam zijn, niet altijd even efficiënt besteed. Het Belgian Better Internet Consortium wil verschillende expertorganisaties en kennis samenbrengen en meer concrete samenwerkingen mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld de creatie van een “one-stop shop” voor het Belgische publiek.

Kinderen en jongeren.

  • Veilig internet
  • Mediawijsheid
  • Cybersecurity
  • E-safety
  • Mediaopvoeding

2016 tot op heden.

Het doel van dit project

B-BICO wil de belangrijkste Belgische bewustmakingsinitiatieven over cybersecurity, e- safety , mediaopvoeding, een beter gebruik van het internet voor kinderen samenbrengen en zo hun onderlinge coördinatie en bereik bevorderen, door middel van meer dialoog en samenwerking. Zo vind de burger beter de weg naar deze initiatieven en omgekeerd. Door samen te werken aan gezamenlijke initiatieven, een centrale databank op te zetten en een Safer Internet Day te organiseren, wil B-BICO iedereen aanzetten om het internet beter, technischer en kritischer te gebruiken.

De resultaten van dit project

Over de jaren heen werden verschillende tools, materiaal, vormingen, ... ontwikkeld onder B-BICO:

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the commission cannot held responsible for any use which may be made of the information contained therein.