Wie is wie

Maak kennis met het team van Mediawijs. Heb je een vraag over Mediawijs of één van onze projecten? Stuur ons een mail. Heb je een specifieke vraag voor een van onze medewerkers? Die persoon kan je bereiken via voornaam.naam@mediawijs.be. 

Andy Demeulenaere

Andy Demeulenaere coördineert sinds 2015 het team van Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum voor Digitale en Mediawijsheid, en staat, naast voor het interne beleid, ook in voor mediawijze beleidsondersteuning en het Europees netwerk.

Hadewijch Vanwynsberghe

Hadewijch Vanwynsberghe coördineert de onderzoeken Apestaartjaren en de MediaNest cijfers en is expert in de digitale wereld en mediawijsheid van kinderen, jongeren en hun begeleiders. Ze ontwikkelde het Mediawijs Competentiemodel, de Mediagroeilijn en Leerlijn en is het aanspreekpunt voor onderzoek en impact.

Elke Boudry

Elke Boudry bepaalt de communicatiestrategie van Mediawijs en verzorgt de perscontacten. Zij volgt de grote ontwikkeltrajecten binnen Mediawijs op (opstart van Mediawijs.be, MediaNest.be, De Schaal van M …) en zet samen met Ketnet jaarlijks De Schaal van M op voor het lager onderwijs.

Sanne Hermans

Sanne Hermans coördineert het subteam 'kritisch denken' en leidt de Nieuws in de Klas-campagne in Vlaanderen, een samenwerking met publieke en private media om nieuwsmedia en onderwijs te brengen in 6000 klaslokalen die elk jaar 150.000 leerlingen bereikt. Ze is gespecialiseerd in onderwijs over journalistiek en desinformatie.

Emmy Vandenbussche

Emmy Vandenbussche coördineert de vormingen bij Mediawijs, waaronder de Mediacoach-opleiding. Zij is expert in het ontwikkelen en begeleiden van mediawijze vorming en tools. Vanuit deze expertise leidt ze Mediacoaches op uit onder andere Onderwijs, Jeugdwerk, Bibliotheken en Jeugdhulp. Daarnaast organiseert zij jaarlijks Dig It Up, de studiedag over digitale cultuureducatie.

Karen Linten

Karen Linten is het aanspreekpunt bij Mediawijs voor de thema’s online kansen en risico’s, met een focus op media effecten en mediaopvoeding. Ze coördineert het werk en de website voor ouders MediaNest.be. Hierbij gaat ze ook na hoe ze kwetsbare ouders kan inspireren in hun mediaopvoeding. Ze coördineert het werk van Mediawijs voor het Belgian Safer Internet Centre (Betternet). Karen werkte in het verleden ook aan projecten over nieuwsgeletterdheid, verkiezingen en welzijn.

Alenka

Alenka Le Compte

Alenka Le Compte is het centrale aanspreekpunt van Mediawijs voor digitale inclusie. Ze coördineert verschillende netwerken en bijeenkomsten in Vlaanderen, zoals de Taskforce digitale Inclusie die publieke actoren, non-profitorganisaties en de academische wereld samenbrengt.

Davy Nijs

Davy Nijs is expert digitalisering in het welzijnswerk. Zijn expertise is mediawijsheid en digitale inclusie in de onlinehulpverlening. Hij is het aanspreekpunt specifiek voor organisaties in zorg (en welzijn) die zich onder meer richten op ouderen, personen met een beperking en jongeren in de jeugdhulp. Hij coördineert diverse projecten zoals Digivaardig in Zorg en Welzijn.

Mattia De Pauw

Mattia De Pauw is bij Mediawijs actief rond het thema digitale inclusie. Hij is betrokken bij diverse projecten, waaronder Iedereen digitaal lokaal en digivaardig in zorg-en welzijn. Hij hecht veel belang aan een click call connect aanpak, het betrekken van gebruikers bij ontwikkelen van tools en het bereiken van digistarters via digitale prikkels en outreachend werken.

Karen Van De Ginste

Karen Van De Ginste is projectmedewerkster bij Mediawijs. Binnen het team Digitale inclusie werkt ze aan de projecten Medewerkersvertrouwen en Digivaardig in Zorg en Welzijn. Als orthopedagoog draagt ze bij aan het begeleiden van projecten binnen de Mediacoach personen met een beperking.

Caro Goossens

Caro Goossens richt zich bij Mediawijs op de nieuwsbrieven, sociale media en inhoud voor jongeren en ouders over verantwoord omgaan met digitale technologie en media. Ze organiseert ook de Mediawijs Awards en studiedagen zoals Dig It Up en Apenstaartjaren.

Bert Pieters

Bert Pieters is de expert media, radicalisering, beeldtaal, polarisatie en propaganda van Mediawijs. Hij is een internationaal erkend expert in het reageren op online haatspraak en was de motor voor de No Hate Speech-beweging van de Raad van Europa in Vlaanderen, het Mind over Media-project, Migrant Literacies, No Cap en EDMO BELUX en zorgt voor ouderbetrokkenheid bij MediaNest.be.

Zara

Zara Mommerency

Zara Mommerency werkt bij het team Kritisch Denken als expert nieuws- en informatiegeletterdheid. Ze werkt aan educatief lesmateriaal voor o.a. Nieuwswijsneuzen (lager onderwijs), Nieuws in de Klas (secundair onderwijs) en verschillende EDUboxen. Ze is lid van EDMO BELUX en ontwikkelde mee de leraren-training No Cap. Verder schrijft Zara mee aan de themadossiers voor de website.

Yana Baetens

Yana Baetens beheert het Mediamenu aan workshops van andere organisaties, die Mediawijs ondersteunt. Ze werkt aan de digitalisering van het onderwijs in de Mediacoach-opleiding. Ze volgt de ontwikkeling van educatief materiaal, communicatie en evaluaties van De Schaal van M op.

Jeroen Herman

Jeroen Herman werkt als projectmedewerker bij Mediawijs. Als onderwijspedagoog richt hij zich op mediawijsheid in het onderwijs met een focus op cyberpesten en het ontwikkelen van een mediawijs schoolbeleid. Als lid van team Mediacoach volgt hij het traject op voor begeleiders van mensen met een beperking. Hij ondersteunt ook het team MediaNest met zijn pedagogische expertise.

Louis

Louis Demeulenaere

Louis Demeulenaere is project- en eventmedewerker bij Mediawijs en maakt deel uitvan het team 'kritisch denken'. Hij bevordert mediawijsheid bij jongeren door zijn rol in de 'Nieuws in de klas' campagne en is betrokken bij de ontwikkeling van de EDUboxen, een educatief concept van VRT waar Mediawijs op regelmatige basis aan meewerkt. Als ervaren eventmanager neemt Louis ook de organisatie van de meeste studiedagen en conferenties op zich.

Elke Vanoost

Elke Vanoost is de educatieve coördinator van de DataBuzz. De Databuzz is een elektrische bus die met workshops rond datawijsheid naar Brusselse Nederlandstalige scholen trekt. De DataBuzz is een project van imec-SMIT in samenwerking met de VGC en Mediawijs. Elke ontwikkelt het educatieve aanbod van het project in samenwerking met de collega's van Mediawijs.

Lemonie De Moortel

Lemonie De Moortel is logistiek coördinator en educatieve medewerker bij de DataBuzz. De DataBuzz is een elektrische bus die met workshops rond datawijsheid naar Brusselse Nederlandstalige scholen trekt. Het is een project van imec-SMIT in samenwerking met de VGC en Mediawijs. Lemonie staat in voor de planning en communicatie. Daarnaast geeft ze ook regelmatig zelf workshops.

Aurelie Van Der Leene

Aurélie Van Der Leene is projectmedewerkster bij Mediawijs. Enerzijds is ze te vinden in de Mediacoach jeugdwerk en bibs én de Mediacoach jeugdhulp. Anderzijds vervoegt ze het team digitale inclusie, waar ze werkt aan de projecten e-inclusie binnen integratie en inburgering én digivaardig in zorg en welzijn. Daarnaast organiseert ze netwerkevenementen, zoals het OMG-Gameforum en het netwerkevenement van Apenstaartjaren.

Leo Van Audenhove

Leo Van Audenhove is vakgroepvoorzitter voor de opleiding Communicatiewetenschappen aan VUB en is de academische directeur en mede-oprichter van Mediawijs binnen imec-SMIT, VUB.

Photo by Jason Leung on Unsplash

Sigrid Peersman

Sigrid Peersman volgt de administratieve en financiële rapportering van Mediawijs op.