Over ons

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om digitale technologie en media actief, creatief, kritisch en bewust te gebruiken en begrijpen om deel te nemen aan onze maatschappij. Ontdek meer over onze visie, aanpak en structuur.

Maak kennis met het team achter Mediawijs

Benieuwd naar wie er bij Mediawijs werkt? Wie expert is in welk thema en wie aan welke projecten werkt?

klasfoto-2.jpg

Wat doet Mediawijs

Allereerst creëert Mediawijs eigen campagnes en projecten, zoals De Schaal van M, Nieuws in de Klas en MediaNest, om jong en oud mediawijs te maken. Daarnaast ondersteunen we ook projecten van partners, bijvoorbeeld de Safer Internet Day en de European Media Literacy week.

Via vormingen (bv. de Mediacoachopleiding), kennisdeling (bv. het Mediawijs Congres en de informatieve dossiers op onze website) en praktijkontwikkeling probeert Mediawijs het digitale en mediawijsheidsveld mee vorm te geven.

Jaarlijks organiseert Mediawijs minstens 4 expertengroepen om de stand van zaken over een thema in het veld en onderzoek op te maken. Zo kunnen we de noden identificeren, alsook de mogelijkheden om zaken te actualiseren en nieuwe initatieven te ontwikkelen. Daarnaast kunnen experts elkaar op de hoogte brengen van de lopende en recente projecten uit het veld en het onderzoek. Contacteer ons om zelf een thema voor te stellen voor een expertengroep.

​​​​​​Mediawijs blijft voortdurend op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het media(wijze) gedrag van burgers. Onderzoeken als de MediaNest Cijfers en Apestaartjaren brengen bijvoorbeeld het mediabezit en -gebruik van zowel kinderen als jongeren in kaart. Daarnaast onderzoeken we ook mediawijze tendenzen en gaan we na hoe het staat met de mediawijsheidssector.

Ook bij de visie- en beleidsontwikkeling over digitale en mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel, België en Europa is Mediawijs nauw betrokken. Mediawijs ontwikkelt onder meer beleidstools en whitepapers, staat lokale besturen bij in het uitstippelen van een mediawijs beleid en is een voorname partner van verschillende middenveldorganisaties en verenigingen. In de beleidstekst 2023 lees je 6 aanbevelingen om iedereen digitaal competent en mediawijs te laten worden.

Bekijk hier het jaarverslag van 2023.

Heb je vragen over ...

Of mail naar info@mediawijs.be of naar één van onze medewerkers.

De projecten van Mediawijs

Meer projecten

Mediacoach

Met de opleiding Mediacoach til je je organisatie naar een hoger niveau in de digitale wereld. Met jouw brede kennis ben je een coach, aanspreekpunt en inspirator voor alles rond mediawijsheid. Een Mediacoach bewijst zijn nut op school, in de bib of in de bijzondere jeugdzorg, maar ook in elke organisatie die een digitaal duwtje kan gebruiken. Lees meer.

MediaNest

Schermtijd, sociale media, privacy op het internet … De digitale wereld roept heel wat vragen op bij ouders. Daarvoor kunnen ze terecht bij MediaNest: dé website over de mediaopvoeding van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Lees meer.

De Schaal van M

Mediawijs en Ketnet dagen kinderen uit het basisonderwijs en hun leerkrachten uit om mediawijsheid te verkennen in de klas. Zo kunnen ze elk schooljaar aan de slag met het gratis educatief aanbod van De Schaal van M, dat bestaat uit lesmateriaal voor de derde graad. Lees meer.

Nieuws in de klas

Nieuws in de Klas is een educatief project voor leerlingen vanaf de derde graad basisonderwijs, dat inzet op nieuws- en informatiegeletterdheid. Het stimuleert kinderen en jongeren om kritisch en bewust, maar ook actief en creatief om te gaan met nieuws en actualiteit. Lees meer.

Digitaleinclusie.be

Ervoor zorgen dat iedereen volwaardig kan participeren aan onze (digitale) maatschappij, dat is de inzet van digitale inclusie. Met onze werking brengen we stakeholders samen, informeren we en ontwikkelen we praktische tools die ingezet kunnen worden door iedereen die aan digitale inclusie wil werken.

Mediawijs als partner in Vlaamse en Europese projecten

Zowel in eigen land als op Europees en internationaal vlak beweegt er veel op vlak van mediawijsheid. Mediawijs is daarom ook partner in heel wat lokale, nationale en internationale projecten. Lees meer.

Campagnes en overleg

Daarnaast neemt Mediawijs neemt ook als partner deel aan campagnes en coördineert Mediawijs het overleg binnen en tussen een aantal sectoren.

Werken bij Mediawijs

Wil je graag aan de slag bij Mediawijs? Ontdek hier de openstaande vacatures of stuur vrijblijvend je cv en motivatie door. Lees meer.

Stage doen bij Mediawijs

Ben je gebeten door mediawijsheid? Zoek je een stage waar je kan meewerken aan interessante projecten met een maatschappelijke meerwaarde? Lees meer.

Ons adres

Becentral / Mediawijs
Kantersteen 10
1000 Brussel