Mediamenu

Kan je school of organisatie wel een mediawijze snack gebruiken? Trakteer je medewerkers, leerlingen of leden dan op een vorming uit het Mediamenu van Mediawijs. Je vindt er vormingen en workshops rond verschillende thema’s, georganiseerd in samenwerking met onze partners.

Wat is het Mediamenu

Het Mediamenu bestaat uit mediawijze vormingen en workshops over 5 thema’s:

 • Online relaties
 • Nieuws en beeldgeletterdheid
 • Mediaopvoeding
 • Datawijsheid / Artificiële intelligentie
 • Digitale inclusie

Boek hier je vorming(en) uit het Mediamenu

Hieronder vind je een overzicht van alle vormingen in het Mediamenu per thema.

Nam je al deel aan een vorming uit het Mediamenu? Geef hier je mening!

Aanbod ‘Online relaties’

 • Doelgroep: leerkrachten, schooldirecties en ICT-coördinatoren
 • Duur: 1,5 dagen
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Child Focus

Dit vormingstraject bestaat uit drie fases

DEEL 1: een Clicksafevorming voor het scholenteam

 • Voor wie: voltallige schoolteam
 • Waarover: hoe veilig internetten bespreekbaar maken met jongeren, bespreken van internetfenomen zoals sexting, sextortion, grooming, online challenges en cyberpesten
 • Waar: op de school
 • Duurtijd: 6 vormingsuren (excl. pauzes)


DEEL 2: een voortgezette vorming voor ICT-coördinatoren met de focus op de creatie van een schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan

 • Voor wie: ICT-coördinatoren en ICT-werkgroep
 • Waarover: een schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan opstellen
 • Waar: op de school of bij Child Focus (samen met andere ICT-coördinatoren van andere scholen)
 • Duurtijd: 3 vormingsuren (excl. pauzes)


DEEL 3: feedback op schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan

 • Voor wie: ICT-coördinatoren en ICT-werkgroep
 • Waarover: feedback en coaching bij het opgestelde schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan
 • Waar: via een online gesprek
 • Duurtijd: samen af te stemmen
 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: +- 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 15
 • Partner: De Aanstokerij of Mediaraven

Het doel van de Cyber-scan is het ontwikkelen van een beleid om cyberpesten te voorkomen en effectief aan te pakken. Er is ook bijzondere aandacht voor de kenmerken van cyberpesten. Het spel wordt in team gespeeld, liefst met de betrokkenheid van zoveel mogelijk schoolactoren, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders.

Het spelverloop hangt af van de mate waarin je school al een (cyber)pestbeleid heeft ontwikkeld. Zo kan het zijn dat er al heel wat bouwstenen aanwezig zijn op de school, zoals een vertrouwenspersoon of een definitie van wat de school als pesten ziet. Deze bouwstenen kunnen dan makkelijk doorvertaald worden van pesten naar cyberpesten. Indien de school nog geen beleid rond pesten heeft, zal tijdens het groepsgesprek naar boven komen welke bouwstenen relevant zijn voor het uitwerken van een antipestbeleid, met bijzondere aandacht voor de problematiek van cyberpesten. In de laatste fase van het spel wordt er tenslotte gewerkt aan het opstellen van een concreet actieplan.

 • Doelgroep: leerkrachten/begeleiders van kinderen en jongeren
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 15
 • Min. aantal deelnemers: 6
 • Partner: Tumult

Tijdens deze vorming krijg je als begeleider van kinderen en jongeren een basishouding mee rond identiteit. Om zo deze kennis verder door te dragen aan je doelgroep.

We hopen via deze vorming je iets bij te leren over hoe je een veilige ruimte kan creëren en het belang van een veilige omgeving te doen inzien. Enkel in een veilige omgeving, waarin je je goed voelt, is het mogelijk om talenten te ontpoppen.

Wat komt er aan bod in deze vorming?

 • Meervoudige identiteit
 • Spanningsveld: ergens willen bij horen maar toch uniek zijn
 • Ontwikkeling van identiteit en verandering doorheen de tijd
 • Doelgroep: leerlingen van het 5de of 6de leerjaar
 • Duur: 3 à 4 uur
 • Partner: Pimento

In de workshop 'Internet en cyberpesten kinderen' wordt gewerkt rond de thema's online gedrag, cyberpesten en de eigen nettiquette bij kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Via een interactief en participatief vormingsprogramma simuleer en bekijk je samen allerlei online situaties. Zo leren de kinderen meer over cyberpesten en leren ze bewuster en weerbaarder om te gaan met situaties die ze tegenkomen op het internet (websites, sociale media, apps).

Pimento stelt op basis van jouw noden en vragen een vorming op maat samen. Een intensieve ervaring voor de kinderen, waarbij ze samen met jullie op zoek gaan naar wat boeit, beweegt en raakt.

 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Tumult

Kom jij in je organisatie ook soms haatspraak tegen op sociale media of daarbuiten? Laten passeren lijkt geen optie. Maar hoe kan je dan wel iets constructiefs ondernemen?

Tumult werkte een vorming uit die een antwoord geeft op volgende vragen:

 • Hoe kan je reageren op haatspraak?
 • Kan je de jongeren van je groep helpen om goed te reageren?
 • Kan je als school, als vereniging of groep samen iets ondernemen?

In deze vorming voor leerkrachten en jeugdwerkers ontdek je samen hoe haatspraak tot stand komt, wat de mogelijke effecten zijn en vooral hoe je een (re)actie kan opbouwen aan de hand van 5 keuzes. Bekijk alvast het keuzeplan of surf door voor extra achtergrond op www.alternarratief.be.

Tip: Je kan deze vorming nu ook de online volgen. Geef je voorkeur aan in het aanvraagformulier.

 • Doelgroep: 10-25 (op maat)
 • Duur: 2uur
 • Nodig: computer + internet
 • Partner: Link in de kabel vwz

De Smart-e game werd ontwikkeld door Mediawijs in samenwerking met Link in de Kabel, om de mediawijze vaardigheden van kinderen en jongeren te versterken. Aan de hand van leuke apps leer je hoe je veilig moet internetten. Meer info over de Smart-e game vind je hier.

 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2,5 uur
 • Nodig: 1 laptop of tablet per deelnemer en sterk wifisignaal
 • Partner: JES vzw

SQUEEZE is een (gratis) serious game en methode over online identiteit en sociale media, geschikt voor het vijfde en zesde leerjaar en het eerste jaar secundair. In deze train-the-trainer leer je als leerkracht hoe je de game kan inzetten in de klas. Zo leren leerlingen bewust nadenken over hun digitaal burgerschap en op een kritische manier gebruikmaken van een online omgeving. Daarbij komen thema’s als online privacy, clickbait, cyberpesten, loot boxes en big data aan bod.

 • Doelgroep: jongeren
 • Duur: 3 à 4 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25 (a-stroom), 15 (b-stroom)
 • Partner: Pimento

Te vaak zijn jongeren niet genoeg geïnformeerd over de verschillende onderwerpen van de digitale leefwereld. De WOW workshop speelt hierop in en laat hen op een interactieve manier kennis maken met de hot topics van de digitale leefwereld. De workshop heeft als doel de online weerbaarheid van jongeren te verhogen.

Wat er aan bod komt, kan je zelf bepalen. Op basis van jouw noden wordt een vorming op maat samengesteld. Binnen één workshop kan je echter maximaal uit twee thema’s kiezen:

 1. Online identiteit: tijdens de workshop denken jongeren na over hun online gedrag, de rol van digitale media in hun leven en de invloed ervan op hun (online) identiteit. Ze staan stil bij: hun digitale balans, de grenzen van hun eigen online gedrag en dat van anderen, de informatie die ze online delen en het vinden van betrouwbare bronnen.
 2. Veilig gedrag op het internet: tijdens de workshop denken jongeren na over hun online gedrag en de invloed ervan op hun leven. Ze worden zich bewust van de informatie die ze online delen en krijgen concrete tips omtrent haatspaak, privacybescherming en cyberpesten. Ze staan stil bij: de grenzen van hun eigen online gedrag en dat van anderen en het vinden van betrouwbare bronnen.
 3. Online relaties en seksualiteit: tijdens de workshop denken jongeren na over hoe ze veilig kunnen surfen, hoe ze betrouwbare bronnen kunnen vinden en gebruiken voor hun eigen welzijn. Jongeren worden zich bewust van de do’s en don’ts op het internet. De thema’s die aan bod komen zijn sexting, catfishing, porno, victim blaming, …

Interesse? Mail naar info@pimento.be voor meer informatie en prijzen.

Aanbod ‘Nieuws- en beeldgeletterdheid’

 • Doelgroep: jongeren (16+)
 • Duur: 2 a 3 uur
 • Nodig: een laptop of gsm per jongere, een beamer
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: StampMedia

Aan de hand van krantenartikels en een quiz gaan jongeren op zoek naar diversiteitscijfers in de media. Met voorbeelden van berichtgeving over jongeren, gaan de deelnemers in gesprek met elkaar over beeldvorming.

Jongeren krijgen inzicht in de werking van een professionele redactie. Er is tijd voor dialoog over wat jongeren verstaan onder diversiteit en hoe zij daarmee omgaan of waar ze dit terugvinden in media.

 • Doelgroep: volwassenen in de vrije tijd
 • Duur: 2,5 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Partner: LINC vzw

Tijdens deze workshop over nepnieuws en factchecking worden deelnemers uitgerust met essentiële vaardigheden om de moderne informatiewereld kritisch te benaderen. De workshop belicht de opkomst van misleidende informatie en biedt inzicht in de mechanismen achter het creëren en verspreiden van nepnieuws. Deelnemers leren factcheckmethoden en -hulpmiddelen gebruiken om betrouwbare informatie te onderscheiden van valse berichtgeving. Met interactieve oefeningen en casestudies worden de deelnemers aangemoedigd om zelfstandig nieuwsbronnen te evalueren en kritisch na te denken over de informatie die ze consumeren en delen. Na afloop van de workshop zullen deelnemers beter gewapend zijn tegen de valkuilen van nepnieuws en in staat zijn om een bewuste rol te spelen in het bevorderen van accurate berichtgeving.

 • Doelgroep: jongeren (16+)
 • Duur: 2 a 3 uur
 • Nodig: beamer
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: StampMedia

Deze vorming leert je hoe identiteit wordt opgebouwd, wat meerlagige identiteit is en welke impact die hebben op hoe mensen naar elkaar kijken. Je komt meer te weten over het verband tussen identiteit, polarisatie en uitsluiting. We gaan ook in gesprek over moeilijk bespreekbare thema’s en leren hoe je hier respectvol elkaars mening in kan aanvaarden, zonder te polariseren.

In heel de vorming bekijken we ook de rol die de media spelen in de manier waarop ze soms identiteit en polarisatie versterken, we doen dit met tools en inhoud gebaseerd op de EDUbox Wij-zij-denken.

 • Doelgroep: jongeren (16+)
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Nodig: 1 computer of tablet per jongere , een beamer
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: StampMedia

In de workshop ‘Iedereen Journalist’ wordt er nagegaan hoe nieuws tot stand komt. Deze workshop, gegeven door professionele journalisten, gaat de werking van het medialandschap na. ‘Iedereen Journalist’ is een uitgebreid lespakket met zowel theorie als praktijkopdrachten.


In de workshop komen volgende thema’s aan bod:

 • Wat is journalistiek?
 • Welke bronnen gebruikt een journalist?
 • Hoe wordt nieuws verzameld?
 • Hoe wordt nieuws gemaakt?

Je kan er als aanvrager voor kiezen om aanvullend op deze vorming aan de slag te gaan met het gratis lespakket "Nieuwsmakers".

 • Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad lager onderwijs
 • Duur: 2uur
 • Nodig: /
 • Partner: Odisee

Waar komt mijn mening vandaan? Wanneer is iets waar? Denken we met ons gevoel of ons verstand? Wie bepaalt wat waarheid is? Kritikat wil het kritisch denken over mediaboodschappen bij kinderen uit de derde graad van het basisonderwijs stimuleren. Samen met een sprookjesschrijfster werden verschillende filosofische verhalen geschreven waarin de Kritikat als rolmodel in de huid van een filosofische detectivekat die de kinderen op een speelse manier helpt om feit en fictie van elkaar te leren onderscheiden. Via prikkelende denkverhalen met vragen en oefeningen leren kinderen samen met de Kritikat de meest voorkomende drogredeneringen herkennen en nieuwsberichten die met de feiten een loopje nemen, ontmaskeren. Meer info over de kritikat vind je hier.

Deze vorming wordt enkel gegeven op plekken die makkelijk bereikbaar zijn vanuit Brussel.

 • Doelgroep: leerkrachten van de eerste, tweede en derde graad lager onderwijs
 • Duur: 3uur
 • Nodig: /
 • Partner: Odisee

Tijdens deze opleiding leren leerkrachten hoe je een filosofische dialoog begeleidt. De onderzoekers voorzien de deelnemers van voorbeeldmateriaal om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. De opleiding is interactief en er is ruimte om de inhoud aan te passen aan de noden van de deelnemers.

Deze vorming wordt enkel gegeven op plekken die makkelijk bereikbaar zijn vanuit Brussel.

 • Doelgroep: leerlingen (lager / secundair)
 • Duur: 2 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Kijk vzw

Beeldtaal biedt zowel uitdagingen als extra mogelijkheden voor het onderwijs. Kinderen moeten leren lezen, schrijven en spreken. Niet alleen met woorden, maar ook met beelden. Tijdens deze workshop krijgen de leerlingen op school fotografie op kindermaat door een professionele fotografe, Evy Raes.

Je kan kiezen uit een vast aanbod van:

 • Lightpainting of schrijven met licht in het donker (hiervoor dient een donker of verduisterd lokaal beschikbaar te zijn)
 • Portretfotografie in een studio (hiervoor is een ruimte van minstens 4 m op 5 m vereist)
 • Verschillende opdrachten uit het lespakket Leren met beelden, waarbij de kinderen diverse aspecten van fotografie ontdekken

In overleg kunnen 2 korte sessies aan 2 klasgroepen aangeboden worden voor lightpainting en portretfotografie. Daarnaast zijn ook projecten op maat mogelijk, die aansluiten bij een thema of visie van je school. Aarzel niet om de fotografe te contacteren.

 • Doelgroep: lager en secundair onderwijs
 • Duur: 3 uur, maar is te bespreken
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 10
 • Partner: Meemo en Het Archief voor Onderwijs

In deze workshop wijst een ervaren leerkracht je de weg naar een schat aan gratis audiovisueel lesmateriaal om de mediawijsheid van je klas aan te wakkeren en in te spelen op de actualiteit. Verschillende facetten van mediawijsheid komen aan bod zodat je altijd paraat staat om dit topic met je klas te lijf te gaan. Van beeldgeletterdheid tot cyberpesten: je vindt altijd het geknipte fragment op Het Archief voor Onderwijs.

We reiken je handige werkvormen aan, geven je concrete lesideeën en zorgen ervoor dat je alles in handen hebt om je klas kritischer en mediawijzer te laten kijken naar alle informatie om hen heen.

 • Doelgroep: jongeren (16+)
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Nodig: 1 laptop of gsm per jongere, een beamer
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: StampMedia

Nepnieuws is alomtegenwoordig. Het voorbije decennium ontpopte de term zich tot een soort containerbegrip, waarbij kritische zin en nuance soms ver te zoeken lijkt. Maar wat is nepnieuws nu eigenlijk, en hoe herken je het? In deze vorming leer je herkennen wat nepnieuws is.

Zo leer je aan de hand van handige tips en checklists om de echtheid van nieuwsberichten in vraag te stellen en nepnieuws te onderscheiden van andere soorten nieuws. Omdat nepnieuws soms ook gevaarlijk kan worden, duiken we ook even in complottheorieën die meestal gebaseerd zijn op nepnieuws. Tot slot staan we stil bij de rol van sociale media op nepnieuws, ‘deep fake’ en de filterbubbel.

Je kan er als aanvrager voor kiezen om aanvullend op deze vorming aan de slag te gaan met het gratis lespakket "Feitencheckers".

 • Doelgroep: leerlingen/leerkrachten/jeugdwerk
 • Duur: 2 uur of 2 lesuren
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Partner: Hujo

Vandaag worden we overspoeld door informatie, zowel on- als offline, maar hoe ga je hier nu best mee om? Tijdens onze interactieve workshop leert de deelnemer kritisch nadenken over de informatie die deze tegenkomt en een onderbouwde mening te vormen. We doen dit aan de hand van interactieve methodieken & concrete tips. Via deze vorming leren de deelnemers om een echte opiniemaker te worden en hun stem te laten horen in onze maatschappij.

Wat komt allemaal aan bod?
- De opbouw van een goed betoog
- Focus op schrijfvaardigheden en inhoud van een betoog
- Theorie rond argumentatieleer & drogredenen
- Speelse methodieken
- Pitch een speech

Deze vorming is voor iedereen die graag bijleert over het vormen van een kritische en onderbouwde mening. Zo stimuleren we bijvoorbeeld leerlingen om zelf hun stem te laten horen in de samenleving en helpen we leerkrachten om met deze thema's aan de slag te gaan in de klas.

 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Kijk vzw

Ben je op zoek naar een actieve manier om met je leerlingen aan de slag te gaan met mediawijsheid? In deze workshop ontdek je via praktische opdrachten hoe je fotografie via een smartphone of tablet gebruikt in jouw lessen.

Concreet lesmateriaal geeft je handvaten om zelf aan de slag te gaan.Tijdens de sessie leer je ook verdiepende opdrachten die eenvoudig uitgevoerd kunnen worden. De focus van deze sessie ligt op fotografische toepassingen en mogelijkheden. Daarnaast gaat de lesgever dieper in op de toepassingen in jouw klascontext.

Je krijgt antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe pak ik dit praktisch aan in een les?
 • Wat zijn interessante thema’s om in mijn klas toe te passen?
 • Welke materialen heb ik nodig?
 • Hoe gebruik ik de smartphone of tablet?
 • Welke apps zijn gratis én gebruiksvriendelijk?

Na deze sessie heb je meer zelfvertrouwen in fotografie. Je krijgt een duidelijk inzicht in de mogelijkheden in jouw klas dankzij concreet lesmateriaal en het gebruik van de beschikbare middelen, zoals een smartphone of tablet.

 • Doelgroep: jongeren (vanaf +- 15 jaar)
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Nodig: toegangsticket Kazerne Dossin en de What’s new app
 • Partner: Kazerne Dossin

In het project 'What's New' sloegen Mediawijs en Kazerne Dossin de handen in elkaar. Ze gingen op zoek naar manieren om met jongeren te werken over complottheorieën en propaganda. Dit door aan de hand van de interactieve app de vaste tentoonstelling gestructureerd te doorlopen. Het doel: jongeren leren hoe ze propaganda en complottheorieën kunnen doorprikken via (historische) voorbeelden. Leerlingen leren kritische vragen stellen en ze leren ontmaskeren wat verstopt zit achter goed uitgedachte en aantrekkelijke berichten. Meer info en gerichte tool voor in de klas kan je hier vinden.

Aanbod ‘Mediaopvoeding’

 • Doelgroep: ouders / opvoeders / begeleiders
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 3
 • Partner: LINC vzw

Terwijl kinderen zich ogenschijnlijk moeiteloos door online platformen en media manoeuvreren, kijken volwassenen soms verbaasd toe. Via de ‘Mediawijze opvoeding’ van LINC vzw voor ouders, jeugdwerkers en professionals (die werken met kinderen) verwerf je al snel inzicht in hun wonderlijke online wereld.

In de vorming kan worden ingegaan op verschillende subthema's zoals social media, gaming, privacy, cyberpesten, online relaties, schermtijd en online risico's. Volledig afhankelijk van jouw noden of die van je doelgroep.

Iedere vorming is steevast gebaseerd op recent cijfermateriaal en wordt er stevig op interactie en de uitwisseling van ideeën ingezet.

 • Doelgroep: ouders
 • Duur: 2 uur
 • Max. aantal deelnemers: 30 (meer kan ook, maar dan is de vorming minder interactief)
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Gezinsbond / Child Focus

Organiseer met je school of organisatie een ouderavond uit het aanbod Veilig Online over omgaan met online media in het gezin. Tijdens elke vorming krijgen ouders zicht op het mediagebruik van hun kinderen. In getuigenissen komen kinderen, jongeren, ouders en experts aan het woord. De vorming is interactief met onder meer een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden heel wat concrete opvoedingstips aangereikt. Bij dit vormingsaanbod kies je vooraf één van de zes thema’s. Dit thema zal door de gespreksleider begeleid worden. Je kan kiezen uit volgende thema’s:

 • Internet en privacy (voor ouders van kinderen van 6 tot 16 jaar)
 • Digipeuters en -kleuters (voor ouders van kinderen van 1 tot 6 jaar)
 • Gamen (voor ouders van kinderen van 6 tot 16 jaar)
 • Sociale media (voor ouders van kinderen van 6 tot 16 jaar)
 • Cyberpesten (voor ouders van kinderen van 8 tot 16 jaar)
 • Online relaties en seksualiteit (voor ouders van kinderen van 8 tot 16 jaar)

Aanbod 'Datawijsheid en Artificiële intelligentie'

 • Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs 3de graad + ICT-coo + STEM-coo / leerkrachten secundair onderwijs 1ste graad (alle vakken) / studenten lerarenopleiding LO + 1ste graad SO
 • Duur: 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Partner: brightlab

Met deze vorming wil Brightlab leerkrachten tonen hoe ze jongeren tussen de 10 en 14 jaar kunnen onderdompelen in de wereld van artificiële intelligentie.

Er worden voorbeelden gegeven uit hun leefwereld en er worden tools zoals de Edubox AI en het Amaai kaartspel aangereikt om met hen na te denken over de ethiek, bias en werkwijze van AI. Door de basiskennis die ze meekrijgen over AI, kunnen ze kritisch omgaan met deze nieuwe technologie, die meer en meer in het dagelijkse leven te vinden is. Op die manier staan ze sterker in hun schoenen om dit thema over te brengen naar de leerlingen.

 • Doelgroep: Leerkrachten secundair onderwijs
 • Duur: halve of volledige dag
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Partner: brightlab

Maak in de voormiddag kennis met de concepten van computationeel denken en verken zowel plugged als unplugged praktijkvoorbeelden binnen verschillende vakken. Je zal merken dat er eigenlijk al best veel computationeel denken in je lessen zit. We reiken je een heleboel handvaten aan die je helpen om extra focus te leggen op de denkvaardigheden van het computationeel denken.
Ga in de namiddag zelf aan de slag met verschillende tools zoals de micro:bit, de Aruino, Vex Robot, Byor, etc. en nog vele andere online platformen die je (gratis) kan inzetten in je lessen.

 • Doelgroep: Leerkrachten lager onderwijs
 • Duur: halve of volledige dag
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Partner: brightlab

Maak kennis met de concepten van computationeel denken, verken vele plugged en unplugged praktijkvoorbeelden binnen verschillende vakken en ontdek je eigen computationeel denken aan de hand van leuke activiteiten die onmiddellijk inzetbaar zijn in je klas. We reiken je daarbovenop handvaten aan die je helpen om extra focus te leggen op de denkvaardigheden van het computationeel denken over alle lessen heen.

Ga in de namiddag zelf aan de slag met verschillende tools zoals de bee-bot, de Photon, de micro:bit, Vex Robot, Byor, etc. en nog vele andere online platformen die je (gratis) kan inzetten in je lessen.

Aanbod 'Digitale inclusie'

 • Doelgroep: organisaties die werken met digihelpers
 • Duur: 3 of 4 halve opleidingsdagen
 • Minimum aantal deelnemers: 12
 • Maximum aantal deelnemers: 15
 • Nodig: lokaal om de opleiding te geven, wifi, scherm om presentatie te projecteren
 • Partner: afhankelijk van de locatie - Avansa Antwerpen, Avansa Gent, Avansa Waas-en-Dender, Linc vzw, Digidak, Mentor vzw
 • Prijs: gratis

Deze opleiding stoomt digihelpers klaar om digistarters te helpen en ondersteunen bij hun digitale vragen. Digihelpers kunnen begeleiding geven in groep of 1-op-1 en kunnen zowel vrijwilligers als betaalde krachten zijn. De digihelper opleiding is er om elke soort digihelper te ondersteunen en te vormen. De opleiding bestaat uit 3 of 4 opleidingsmodules, afhankelijk van welk soort begeleiding de digihelpers geven. Elke module neemt een halve dag tijd in beslag. Ontdek hier ook de opleiding voor individuele vrijwilligers of professionals!

 • Module 1 geeft je achtergrondinformatie over digitale inclusie
 • Module 2 gaat over het stellen van grenzen en het motiveren van digistarters
 • Module 3 gaat over 1-op-1 begeleiding
 • Module 4 gaat over groepen begeleiden
 • Doelgroep: lokale besturen, bibliotheken, sociaal culturele organisaties, scholen
 • Duur: 2,5 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Nodig: wifi
 • Partner: Digidak

Het is niet vanzelfsprekend om een OCR (openbare computerruimte) op te starten. Deze inspiratiesessie neemt organisatie en lokale besturen mee in het waarom en het hoe. Je leert de principes van openbare computerruimtes en een bredere e-inclusie werking kennen door het voorbeeld van Vlaminggem. Een fictieve mediaangemeente van Vlaanderen die onderbouwt door cijfers duidelijk maakt waar speciale aandacht aan moet worden gegeven als je als organisatie start of verder wil met e-inclusie. De richtlijnen uit de inspiratiegids openbare computerruimtes worden vertaald naar de specifieke situatie van jouw organisatie en locatie. In co-creatie stel je samen met ons een concreet plan op om van start te kunnen gaan met een eigen openbare computerruimte.

Op zoek naar een vorming op maat?

Stuur een mailtje naar info@mediawijs.be of neem contact op met onze vormingspartners om de mogelijkheden te bespreken.