Mediawijs awards: winnaars voorbije edities

Mediawijs organiseert jaarlijks de Mediawijs awards (vroeger de M-awards). Ontdek hier de winnaars van de voorbije edities.

Winnaars 2023

Welke posts brengen je aan het lachen, maken je blij of nieuwsgierig en zijn dus écht een vibe? Welke berichten geven je een knoop in de maag, laten je twijfelen aan jezelf, maken je boos of verdrietig en zijn echt geen vibe? Dat leren jongeren ontrafelen met Vibe Check. Een uitgebreide informatiecampagne gericht op jongeren van 11 tot en met 18 jaar die hun kennis en tools geeft om te herkennen welke situaties op sociale media hen goed en minder goed doen voelen.

Het Mediaforces@baken project geeft leerlingen uit het buitengewoon onderwijs de kans om te leren coderen en programmeren via een reeks vrijblijvende workshops die plaatsvinden op school. Naast het volgen van workshops, kunnen de deelnemende leerlingen hun opgedane kennis en talenten delen met hun medeleerlingen, leerkrachten en andere scholen via peer tutoring momenten. De leerlingen worden tijdens de initiële workshops dan ook voorbereid om te fungeren als “mediawijze special forces” of “mediaforces”.

SwordPhish bestaat theoretisch uit twee delen. Enerzijds omvat het een lessenpakket bestaande uit vijf modules rond het herkennen van phishing. Dit lessenpakket werd op maat gemaakt voor anderstalige volwassenen die les volgen bij Ligo, het centrum voor Basiseducatie. Anderzijds bestaat SwordPhish uit een website, gericht op een mobiel gebruik, met enkele oefeningen rond het herkennen van phishing. Zo kunnen ze de kennis, opgedaan in de les, thuis op een zelfstandige manier onderhouden. Er is een nauwe samenwerking met de leerkrachten bij Ligo door het in de vorm van een lessenpakket aan te bieden. Door het feit dat er een tussenpersoon of vertrouwenspersoon in het spel is, voelen de cursisten zich meer gemotiveerd om aan de slag te gaan met het onderwerp.

De Europese Commissie organiseert elk jaar in februari de Safer Internet Day. In Roeselare maakten ze er een hele week van. Tijdens de ‘Veiliger Internet Week #VANRSL’ sloeg kenniscentrum ARhus de handen in elkaar met heel wat partners: van Stad Roeselare en politiezone RIHO tot LIGO, Febelfin, lokale banken, enz... Onder het motto “Geef cybercriminelen geen kans!” wapenden de partners burgers uit Roeselare en omstreken tegen cybercriminaliteit. Het doel? Sensibiliseren en informeren!

Uitgeklaard laat jongeren op hun maat aan de slag gaan met actuele thema’s, hot topics en onderwerpen waar ze vaak zelf vragen over hebben. Zo kunnen leerkrachten elke week werken rond de actualiteit op een laagdrempelige manier. Dit met direct inzetbare collecties die bovendien ook lestips bieden, gaande van suggesties voor vragen tot insteken voor een klasdiscussie. De redactie maakt wekelijks twee Uitgeklaard-collecties die bedoeld zijn om dieper in een actueel topic te graven, een klasdiscussie op gang te brengen of een opdracht in te leiden. Het zijn handige kapstokken om als leerkracht je les rond te bouwen. Leerlingen kunnen deze Uitgeklaard-collecties ook zelfstandig bekijken, vlot vindbaar aangeboden in hun leerlingenruimte op Het Archief voor Onderwijs.

amai! Is een burgerwetenschapstraject over artificiële intelligentie. Het traject stoelt op een combinatie van burgerwetenschappen en wetenschapscommunicatie. amai! wil burgers inspireren, adviseren en activeren rond artificiële intelligentie in het dagelijkse leven, met de focus op 4 thema’s: werk, klimaat & milieu, mobiliteit en gezondheid. amai! organiseert informerende activiteiten voor een breed publiek en dat voor zowel kleine groepen als op massa-evenementen. Met deze activiteiten wil amai! groepen met afstand tot AI informeren over wat AI is en hoe het wordt ingezet in hun dagelijkse leven.

Winnaars 2022

Wat willen leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar veranderen in de wereld? JEF reisde met een mobiele filmstudio naar scholen om het antwoord hierop te ontdekken. Samen met een echte filmmaker goten de leerlingen hun boodschap voor de toekomst in een zelfgemaakt filmpje. Het denkwerk vooraf gebeurde via een online leerplatform met lessen over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), fake news, propaganda,...

"Met Toekomstmakers wilden we de leerlingen én leerkrachten een filmwijs traject aanbieden. Op die manier kunnen ze zich volledig onderdompelen in het thema actief burgerschap en media. De leerlingen ontdekten al doende hoe je een boodschap overtuigend in beeld brengt, waardoor ze ook zelf kritischer naar media gaan kijken. De leerkrachten kregen daarnaast tools om zelf filmwijze methodieken in de klas te gebruiken. We experimenteerden ook met online formats zoals een leerplatform vol toffe content en een interactief debat voor scholen."

Met ‘Iedereen Digihelper’ coacht District09 organisaties en diensten om inzicht te krijgen in digitale inclusie en daarmee zelf aan de slag te gaan om hun doelgroepen digitaal sterker te maken. Met sessies boordevol praktische tips rond thema’s zoals het aanbieden van digitale oefenkansen, quick scan van digitale vaardigheden, individuele begeleiding bij digitale vragen etc krijgen ze de nodige handvaten om zelf digihelper te worden. Het project werd gerealiseerd met de steun van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen van de Europese Unie.

“Er zijn veel mensen die zich professioneel of vrijwillig elke dag inzetten om anderen te helpen. Zij hebben een grote vertrouwensband met hun (kwetsbare) doelgroepen. Dankzij de coaching vanuit team e-inclusie worden ze gerustgesteld dat ze geen IT-expert moeten zijn om ook digitale helper te worden en krijgen ze de praktische tips om hun doelgroep digitaal te versterken en belangrijke digitale reflexen bij te brengen. Iedereen digihelper!”

Comon wil Gent nog (media)wijzer maken. Hoe? Door te luisteren naar wat Gentenaars willen of nodig hebben. Dit samen te exploreren. En technologische oplossingen op mensenmaat te bedenken én uit te testen.

“Dat lukt alleen maar als we samenwerken. Tuupetegoare, zeggen we in Gent. Gentenaars, beleidsmakers van Stad Gent, onderzoekers van Universiteit Gent en van imec, en de medewerkers van Bibliotheek De Krook samen met Avansa regio Gent. Mensen die elkaar normaal gezien niet vaak tegenkomen. Maar ze doen allemaal mee in Comon. En dat is nodig als je zotte ideeën wil realiseren.”

Via ‘Dig in! Digitale oefenkansen en ondersteuning voor gezinnen’ werkt Onderwijscentrum Gent aan een sterk ondersteuningsnetwerk voor gezinnen binnen het digitaal partnerschap school-gezin, met extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Ze doen dit op een veelzijdige manier waarbij ze inzetten op het drieluik “toegang, vaardigheden en ondersteuning”. Dankzij de vele partners kunnen ze ondersteuning op maat bieden die de doelgroep écht bereikt op een laagdrempelige manier. Het project werd gerealiseerd dankzij de relancemiddelen van Stad Gent.

"Net zoals in andere domeinen van de samenleving heeft het onderwijs een digitale versnelling meegemaakt. Schoolwerk, kinderen aanmelden, communicatie met de school… Al die zaken gebeuren vaak digitaal en dat is voor veel mensen niet evident. De sterkte van dit project ligt in de vele samenwerkingen. Zo kunnen we onze doelgroep ondersteunen op een veelzijdige en laagdrempelige manier en komen ze overal digitale oefenkansen tegen: op school, thuis, bij een initiatief voor studieondersteuning of in een Digipunt in de wijk.”

Met het project Outreach Digipunt zet SAAMO West-Vlaanderen in op outreachend werken. Dit betekent dat ze met hun computer en hotspot naar de mensen toe gaan en hen actief aanspreken of ze digitale vragen hebben. Is er nood aan verdere ondersteuning? Dan verwijzen ze door naar laagdrempelige Digipunten. SAAMO West-Vlaanderen helpt mee om de digitale ongeletterdheid te verminderen, maar wijst overheden, diensten en organisaties ook op hun verantwoordelijkheid.

"Door outreachend te werken en aanwezig te zijn, bereik je meer mensen. Zo kunnen we mensen toeleiden naar bepaalde vormingen, onze Digipunten, uitleg geven over het uitleensysteem voor Chromebooks, enzovoort… In de gesprekken detecteren we ook andere behoeften zoals de nood aan ontmoeting of oefenkansen Nederlands. Soms is er ook sprake van onderbescherming. De samenwerking met andere organisaties en diensten zorgt ervoor dat we mensen kunnen doorverwijzen naar het bestaande aanbod en signalen van uitsluiting samen kunnen aanpakken."

In de nieuwe categorie Inspiratie won Let's Other Talk de Mediawijs Award. Hoe is het om als jongere zelf via sociale media in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten over migratie en beeldvorming? Dit werd onderzocht met een groep van acht jongeren (16-25j) die een traject liepen van februari tem juni 2022. Het doel van dit project was om andere jongeren te bereiken en betrekken in het migratiedebat alsook andere jongeren te inspireren om zelf een plek in dit debat in te nemen door te experimenteren met verschillende sociale media platformen.

"Ondanks dat sociale media een grote rol kan spelen in de beeldvorming van jongeren over migratie, is het ook even belangrijk om hen te ruimte te geven om zelf te ontdekken hoe zij sociale media kunnen gebruiken om andere jongeren te inspireren om hun inzichten en meningen te delen. En dit is een omkadering die co-creatie en veiligheid centraal zet."

Winnaars 2021

Met TOe KOeL slaan IN-Z, Link in de Kabel en 5 COVID-19 getroffen lokale besturen de handen in elkaar voor een digitale inhaalbeweging met een écht bereik en integrale ondersteuning van de meest kwetsbare gezinnen als uitgangspunt.

"Met TOe KOeL boden we een antwoord op een mediawijze uitdaging, op een impactvolle manier. We bereikten de meest kwetsbare kinderen en hun gezin, die steeds meer achterliepen op onze steeds meer digitale samenleving sinds COVID-19."

Kritikat wil het kritisch denken over nieuws en nepnieuws stimuleren bij kinderen uit de derde graad van het basisonderwijs. Aan de hand van 4 filosofische sprookjes worden kinderen uitgedaagd om na te denken over waarheid, leugen en (nep)nieuws en om een kritische houding tegenover mediaboodschappen aan te nemen.

"De methode stimuleert absoluut het kritisch denken. Kinderen durven verder nadenken en durven experimenteren met ideeën door de context die gecreëerd wordt. Ze worden geconfronteerd met eigen drogredeneringen en je plant een zaadje naar inzicht in eigen online gedrag en fake news."

Het Digibuddies-traject van LINC vzw zet in op maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen in Antwerpen, Gent en Leuven. Acht weken lang volgden ze workshops waarbij werd ingezet op een unieke mix aan skills: social skills, kennis over de nieuwe digitale wereld en haar uitdagingen, mediawijze skills, coachende en begeleidende skills en een stukje zelforiëntatie. Die kennis zetten ze in tijdens een vrijwillige, ervaringsgerichte stage bij heel wat sociaal geëngageerde partners.

"In feite wilden wij voor de jongeren een 'portal' creëren, een weg terug naar onze veeleisende samenleving. We gaven hen een stevige basis mediawijsheid en datageletterdheid mee en coachten hen naar een actieve rol als digitale vrijwilliger. Door deze ervaring voelden ze zich geprikkeld. Hun eigenwaarde kreeg een boost en ze toonden hun leergierigheid, hun volharding en inzet voor anderen. Bij activeringsexperts horen we dan ook dat dit soort trajecten hun vertrekpositie verandert. Het wapent hen met de nodige skills en durf én het is een positief signaal naar toekomstige werknemers."

In 2021 kon ook het publiek van Dig It Up, waar de awards werden uitgereikt, stemmen op hun favoriet. Die prijs was voor Amai! van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en Scivil, het Vlaams Kenniscentrum voor Citizen Science, een project dat het brede publiek inzicht wil geven in de mogelijkheden van artificiële intelligentie en hoe de technologie een meerwaarde kan zijn voor maatschappelijke thema’s en problematieken. Het project brengt AI-experts en burgers samen rond thema’s als milieu & klimaat, mobiliteit, gezondheid en brede digitalisering. Voor elk thema wordt een slimme AI-oplossing ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag.

"We vinden het belangrijk dat mensen weten dat AI geen futuristische technologie is maar een technologie waar we nu al dagelijks gebruik van maken. Eens je dat inziet, kan je ook zelf actief nadenken over het doel waarvoor je de technologie graag wil inzetten. Zo komen we met amai! echt tot maatschappelijk gedreven AI-innovatie waar burgers zelf toe bijdragen."

Winnaars 2020

De M-Award voor Mediawijs Beleid ging naar de Hogeschool Thomas More Mechelen, met hun ‘expertklas Mediawijsheid’ in de educatieve bachelor lager onderwijs. In deze opleiding kunnen de laatstejaars kiezen tussen verschillende expertklassen en ‘Mediawijsheid’ is er daar sinds vorig academiejaar één van. De studenten leren o.a. zich met behulp van media informeren, bronnen en informatie beoordelen en media-inhoud creëren voor zichzelf en anderen.

“We ontwikkelen didactische materialen, werken sessies uit en geven ze meteen ook in lagere scholen. Daarnaast laten we de studenten zelf creëren en leren we hen bewuster omgaan met media.” - Hogeschool Thomas More Mechelen

Met ‘mobileDNA’ wint de onderzoeksgroep Imec mict UGent de award voor Mediawijs Onderzoek. De app mobileDNA werd ontwikkeld om gebruikers een spiegel voor te houden van hun smartphonegebruik. Als gebruiker blijken we namelijk zeer moeilijk te kunnen inschatten hoeveel tijd we dagelijks aan de smartphone spenderen. Om op een gezondere manier te leren omgaan met deze technologie, is het dan ook belangrijk vat te krijgen op onze werkelijke gebruikscijfers en –patronen.

“Bij Imec Mict Ugent vinden we het zeer belangrijk om onderzoek een laatste trapje naar doorvertaling in de maatschappij te geven en met dit product willen we dat doen. We zijn dan ook zeer blij dat we die erkenning krijgen.” - Lieven De Marez, imec-MICT-UGent.

In de categorie Mediawijs Educatief project gaat ‘AI op school’ van Dwengo VZW met de trofee lopen. 'AI Op School' biedt een leerlijn aan over artificiële intelligentie (AI). Leerlingen van het eerste t.e.m. het zesde middelbaar krijgen binnen maatschappelijk relevante contexten inzicht in de concepten van AI en kunnen er daardoor bewuster, kritischer en mediawijzer mee omgaan.

“Leerkrachten die met het gratis lesmateriaal aan de slag gaan in de klas, zorgen ervoor dat hun leerlingen beter hun mannetje kunnen staan in onze digitale maatschappij.” - Dwengo VZW

De M-Award voor Mediawijs Schoolproject ging dit jaar naar Stedelijke Basisschool Beveren-Leie met hun ‘Mediawijs Schoolfeest’. Het doel van dit initiatief is voornamelijk om het schoolteam aan te zetten en te motiveren tot ICT-actie, een nieuw elan te scheppen in het ICT-gebeuren en alle klassen verder te brengen dan enkel ‘oefenen op Bingel’. Ook wilden ze een doorgaande ICT-lijn maken van de peuters tot en met het zesde leerjaar.

“We organiseerden een mediawijs schoolfeest met als hoogtepunt een digitale ontdekking van de school en haar klassen. Bij aanvang van het project werd het woord ‘ICT’ vermeden en stelden we dat we op het schoolfeest elke klas in de kijker wilden zetten. Vanuit de aangedragen ideeën gingen we dan samen met de leerkrachten op zoek naar een passende en haalbare digitale toepassing.” - SB Beveren-Leie

Speelhetslim/Jouezmalin van de Belgian Entertainment Association ging met de eer lopen in de categorie Mediawijze Productie. Speelhetslim.be is een uitgebreid en geactualiseerd informatieplatform over videogames voor (groot)ouders, begeleiders, leerkrachten, opvoeders, kinderen en iedereen met interesse in games.

“Met behulp van tips en tricks, gamegidsen, parental control tools, artikels, video’s, … willen we met Speelhetslim veilig en verantwoord gamegedrag stimuleren, vooral bij minderjarige kinderen.” - Belgian Entertainment Association (BEA).

M Awards 2020

Winnaars 2019

De M-Award voor Mediawijs Educatief project gaat naar STAR van Child Focus. De tool STAR is een online pedagogische tool en heeft als doelstelling om een veilig en verantwoord internetgebruik bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) te bevorderen. STAR biedt leerkrachten en begeleiders ondersteuning omtrent online risico’s bij jongeren met ASS en een concreet online platform op hetwelk ze samen met de jongeren aan de slag kunnen gaan. Je vindt de tool op www.childfocus-star.be.

De M-Award voor Mediawijs Onderzoek gaat naar het onderzoeksproject Idealic van imec-smit-vub. Het project is volledig ingebed in het digitale inclusie onderzoek van SMIT VUB en UCL en draagt op die manier bij tot het inhoudelijk vormgeven van lopende en toekomstige onderzoeksprojecten. De brede verspreiding van de beleidsaanbevelingen en de resultaten van het onderzoek leidt hopelijk tot een trickle-down-effect bij digitale inclusie initiatieven en beleidsmedewerkers op federaal, regionaal en lokaal niveau. Verschillende entiteiten gingen in de loop van het project reeds met de resultaten aan de slag (Stad Gent, Stad Antwerpen, SERV, CIBG...). Verwacht wordt dat deze trend zich verder zet. Alle info over het onderzoek lees je op www.idealic.be.

In de categorie Mediawijs schoolproject zijn er dit jaar 2 winnaars. Zo gaat de secundaire school SIGO voor de uitrol van het vak mediawijsheid en de mediahelden van de lagere school naar huis met een M-Award. In het vak media van SIGO komt mediawijsheid op een interactieve en creatieve manier aan bod en dit aan de hand van nieuwe (digitale) media.

"We willen in het vak media verantwoord mediagedrag stimuleren bij leerlingen via projectwerk en positieve insteek. Via mediawijze thema's gaan leerlingen dus aan het werk met nieuwe media. Het vak wordt gegeven door een multidisciplinair leerkrachtenteam met als motto 'The sky is the limit!'". Leerkracht Sara De Jaeghere

En in de lagere school worden door de mediahelden jongere leerlingen nieuwsgierig gemaakt en proeven leerkrachten van mediawijze tools om in de eigen klaspraktijk in te zetten. Een peer-benadering op niveau van leerling-leerling én leerling-leerkracht. Volg de avonturen van de mediahelden.

"Voor het project ben ik vanuit de eigen klaspraktijk vertrokken om een hele school te inspireren. Het 6de leerjaar heeft in dit project als het ware een labofunctie. Zij zijn de mediahelden van de school. Zij zullen a.d.h.v. acties in verschillende klassen media aanbrengen. Bij die opdrachten fungeren zij als het ware als mediacoaches."

De M-Award voor Mediawijs Beleid gaat naar de Privacy applicatie van de Liga voor Mensenrechten. De Liga voor Mensenrechten bouwt aan een vrije en open samenleving waarin mensenrechten er zijn voor iedereen. In zo een samenleving is privacy een belangrijk gemeenschappelijk goed. Test de app.

"Onze privacy applicatie is een online chatapplicatie waarbij mensen worden geïnformeerd over de grote hoeveelheden persoonlijke gegevens die de overheid over ons verzamelt. De overheid verzamelt, niet zelden onder het mom van antiterreurmaatregelen, meer data dan je lief is (volgens ons)." - Liga voor Mensenrechten

SQUEEZE van JES vzw gaat dan weer naar huis met de M-Award voor Mediawijze Mediaproductie. SQUEEZE is een methode en een serious game over online identiteit met een vaste duur van 100 minuten. Meer info op squeeze.jes.be.

"Concreet testen tieners van 11 tot 13 jaar oud individueel het prototype van het nieuwe online-platform ‘Squeeze’ op tablets of laptops uit, om vervolgens op basis van hun feedback en specifieke situaties in groep of klasverband te reflecteren over hun gedrag online en het gebruik van sociale media." - Lennert Mottar van JES vzw

Winnaars M-awards 2019

Winnaars 2018

De M-Award voor Mediawijs Educatief project gaat naar Veilig Online van de Gezinsbond en Child Focus. Veilig online bestaat uit 5 interactieve vormingsmodules voor ouders over: 'internet en privacy', 'gamen', 'sociale media', 'cyberpesten' en 'online relaties en seksualiteit'. Via getuigenissen van jongeren, ouders en experts, animatiefilmpjes, infographics, quiz, stellingen … krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. Je vindt de modules op www.veiligonline.be.

“Op www.veiligonline.be bieden de Gezinsbond en Child Focus 5 vormingsmodules aan om ouders te versterken in de media-opvoeding van hun kinderen. Deze modules vormen de basis voor meer dan 200 vormingsavonden per jaar waarvan 40 voor kwetsbare ouders. Deze award geeft ons de erkenning en de 'drive' om verder te innoveren en nog meer ouders te bereiken.” Michaël Op de Beeck, Gezinsbond

Met de imec.digimeter wint de onderzoeksgroep MICT-UGent-imec de M-Award voor Mediawijs Onderzoek. Jaarlijks onderzoekt de imec.digimeter het bezit en gebruik van media en technologieën in Vlaanderen. Daarnaast toont de imec.digimeter ook hoe de Vlamingen omgaan met nieuwe technologieën en welke plaats ze geven aan digitale media in hun leven. Het rapport lees je op www.digimeter.be.

"Sinds 2009 geeft digimeter inzicht in hoe Vlamingen omgaan met digitale media en technologie. Daarbij kijken we verder dan alleen maar naar bezit en gebruik. Ook thema’s zoals digitaal welzijn (“digibesitas”), privacy en angst voor technologie komen aan bod. Hiermee is digimeter een referentie geworden voor organisaties die zich inzetten voor mediawijsheid." Bart Van Haelewyn, MICT-UGent-imec

De campagne Kop Op van Het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen en sleept de M-Award voor Mediawijze Mediaproductie in de wacht. Samen met verschillende partners willen ze met de campagne mensen bewust maken over hun smartphonegebruik want het wordt tijd dat we wat meer ‘opkijken’ van onze smartphone. De website www.kopop.be bestaat uit een zelftest, een speciaal ontwikkelde 'mobile-DNA' app - die je smartphone gewoonten in kaart brengt - en reikt tips aan.

"Als Veiligheidsinstituut vinden we het belangrijk om in te spelen op actuele noden, èn om dat samen te doen met enthousiaste en betrokken partners. Gezien het maatschappelijk belang van dit thema, gaan we ook in de toekomst verder met dit project. De juiste balans vinden in je leven, tijd hebben voor dat wat jij echt belangrijk vindt, dat wil iedereen. De smartphone maakt het ons niet altijd even makkelijk. Daar willen wij bij helpen." Liesbeth Fivez, Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen

De M-Award voor Mediawijs Beleid gaat naar de bibliotheek van Kortrijk. De Kortrijkse bib richtte een belangrijk deel van haar publieksruimtes in als Open Leercentrum met ruime medialabfuncties. Naast laagdrempelige en permanente toegang tot hard- en software en digitale ondersteuning, kan het publiek er gebruik maken van mediapc’s, screen sharing-technologie en een instrumentheek. Via onderwijs- en educatieve ondersteuning zet de bib in op het gratis uitlenen van educatieve hardware en digitale leermiddelen aan leerkrachten, co-creatie en mediawijze projectwerking. Hun werking is een mooi voorbeeld van hoe een mediawijs beleid uitgerold kan worden.

“De bib als ‘digitale stadshub’, een kennis- en leercentrum voor iedereen.” Jürgen Van Lerberghe, bibliotheek Kortrijk

De M-Award voor Mediawijs Schoolproject gaat naar het project 'Echt of nep' van Vrije Basisschool O.L.V.O. Knokke-Heist. Het project 'Echt of nep' werkte een leerlijn uit voor de volledige lagere school. Elk leerjaar krijgt hierbij les over een bepaald thema (fotobewerking, info op websites, reclamebanners, nieuwsberichten, gaming). Al het lesmateriaal is ook voor iedereen vrij toegankelijk.

“Echt of nep? Surfend op golven vol fantasie, waarheid, feiten en meningen, leer ik de wereld beter begrijpen. Ik denk, dus ik ben!” Els De Vuyst, VBO O.L.V.O. Knokke-Heist

Winnaars M-awards 2018

Winnaars 2017

De M-Award voor Mediawijs Educatief project gaat naar ‘Mediacoach: een opleiding voor duo's met en zonder beperking’ van Konekt en Digipolis. Deze opleiding helpt mensen met een beperking en hun begeleid(st)ers om deel te nemen aan de digitale wereld.

“Digitale inclusie versterkt sociale inclusie en dat telt ook voor mensen met een verstandelijke beperking” Tom Van Hoey van Konekt

Met Able to include wint hogeschool Thomas More Kempen en de onderzoeksgroep CCL van KU Leuven de M-Award voor Mediawijze Mediaproductie. In het Able to Include project werkten 100 personen met een verstandelijke beperking in co-creatie met onderzoekers van Thomas More Kempen aan apps om sociale media toegankelijker te maken. Door de integratie van het pictogrammenvertaalprogramma van CCL – KULeuven wordt het lezen en het sturen van berichten via Facebook en Whatsapp voor iedereen toegankelijk en wordt het sturen van pictogramberichten met de smartphone mogelijk.

De M-Award voor Mediawijs Schoolproject gaat naar Samen digitaal en mediawijs aan de slag van het Sint-Theresia College in Kapelle op den Bos. Leerlingen, leerkrachten bedachten de actie ‘Stop kwetsen met pesten’ en er werden lessen, trajecten en infomomenten voor leerlingen en ouders voorzien over media en opvoeding.

Het onderzoek Sexy detectie!? Monitoring van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder adolescenten op sociale netwerksites van Kathleen Van Royen (MIOS, UAntwerpen) kaapt de M-Award voor Mediawijs Onderzoek weg. Dat doctoraat analyseerde online seksueel grensoverschrijdend gedrag, de verschillende manieren om dat aan te pakken en de rol van sociale netwerksites daarbij.

“Sociale netwerksites hebben een stevige verantwoordelijkheid om de veiligheid van jonge gebruikers te verzekeren. Ze beschikken bovendien over de technische mogelijkheden om bijvoorbeeld kwetsende berichten te verwijderen of grensoverschrijdende inhoud (automatisch) te detecteren. Om seksueel grensoverschrijdend gedrag op maat van adolescenten aan te pakken, moeten we daarom met hen kunnen samenwerken.” Kathleen Van Royen van MIOS-UAntwerpen

De M-award voor Mediawijs Beleid gaat naar Tonuso vzw voor hun beleidsdocument voor de welzijnssector.

Winnaars M-awards 2017

Winnaars 2016

De M-Award Sociaal, Cultureel en Welzijn ging naar Weetewa. Deze vlogwedstrijd van Mediaraven spoort jonge Youtube-creators aan om creatieve filmpjes te maken rond maatschappelijke thema’s als de beïnvloeding van de media op het zelfbeeld van jongeren.

“Momenteel werken we aan de derde editie van Weetewa rond Online Haatspraak" Wouter de Meester van Mediaraven.

Ketnet kreeg voor Boeva and the Games de M-Award voor Mediawijze Mediaproductie.

“We zijn enorm blij met deze erkenning, zegt Maarten Janssen van Ketnet. Het was onze bedoeling om verschillende doelgroepen te bereiken en daar zijn we ook in geslaagd. Door Boeva & the games, een programma over gaming met William Boeva, brachten we een mix tussen educatie en ontspanning op kindermaat. Maar we wilden ook volwassenen bereiken. Door samen te werken met verschillende partners slaagden we erin om ook ouders en opvoeders te betrekken en te informeren. Dit totaalproject is een geslaagd voorbeeld van de unieke manier waarop Ketnet het verschil kan maken. Ketnet wil op regelmatige basis aandacht besteden aan mediawijsheid, en dat zal ook in 2017 het geval zijn.”

De M-Award voor Mediawijs Onderwijs gaat naar de campagne 'Recht op Afbeelding' van de Privacycommissie in samenwerking met StampMedia. De campagne wil jongeren van de 2de en 3de graad secundair onderwijs op een speelse manier doen begrijpen dat het maken en verspreiden van beeldmateriaal van andere personen bepaalde spelregels heeft.

Het onderzoeksproject AdLit gaat naar huis met de M-Award voor Mediawijs Onderzoek met hun onderzoek rond reclamewijsheid.

“Het AdLit project onderzoekt hoe de reclamewijsheid van minderjarigen verhoogd kan worden om een effectieve manier. Hierbij helpen we minderjarigen om een neus voor reclame te ontwikkelen om zo hun kennis en kritische zin voor reclame aan te scherpen. Daarnaast vinden het we zeer belangrijk om onze wetenschappelijke inzichten door te vertalen naar kinderen en jongeren zelf maar ook hun ouders, de educatieve sector en adverteerders, en het medialandschap zodat zij het belang inzien van RW en minderjarigen kunnen helpen reclamewijsheid op te bouwen.” Prof. Hudders en Prof. Cauberghe, UGent

In 2016 werd er ook een publieksprijs uitgereikt voor de beste activiteit tijdens de Digitale Week. Tien creatieve activiteiten die tijdens de Digitale Week georganiseerd werden, dongen mee naar deze prijs. De Bibliotheek van Bertem kwam als winnaar uit de bus met een workshop over Special Effects. Kinderen en ouders konden er één dag in de huid van Alice in Wonderland of Harry Potter kruipen of in hun eigen tekening springen. Ze gingen aan de slag met een tablet of smartphone en een greenkey app.

m-awards_2016.jpg