MediaNest Cijfers

Sinds 2019 geven de MediaNest Cijfers tweejaarlijks weer hoe het staat met het mediagebruik en de de mediaopvoeding van kinderen in Vlaanderen. Tijdens de eerste editie werden enkel ouders van kinderen tussen 0 en 7 jaar bevraagd, intussen is de onderzoeksdoelgroep uitgebreid naar ouders van kinderen tussen 0 en 18.

De MediaNest cijfers is een onderzoek van Mediawijs.

Wat zijn de MediaNest Cijfers

Tot voor kort waren er amper cijfers te vinden over het mediagebruik van de allerkleinsten. De MediaNest Cijfers brachten daar verandering in: dankzij dit onderzoek hebben we nu niet alleen inzicht in het mediagebruik van jonge kinderen, maar weten we ook hoe ouders daarover denken.

Omdat het perspectief van ouders een nuttige aanvulling kon bieden op de inzichten van het Apestaartjaren-onderzoek, werden vanaf de tweede editie ook ouders van oudere kinderen bevraagd. Tijdens deze editie kwam ook het schermgebruik in coronatijden aan bod en ging er aandacht uit naar ouders van kinderen en jongeren met een mentale beperking of een autismespectrumstoornis.

In dit onderzoek vragen we ouders naar het mediagebruik en -bezit van hun kinderen, maar ook naar hun eigen digitale vaardigheden, hun visie op mediaopvoeding en hun bezorgdheden omtrent digitale media.

Centrale vragen zijn:

  • Welke schermen gebruiken kinderen?
  • Wat kunnen kinderen zelf al en waarvoor hebben ze hulp nodig?
  • Hoe denken ouders over het mediagebruik van hun kinderen?
  • Controleren ouders het mediagebruik?
  • Zijn er thuis afspraken en gesprekken over media?
  • Waar liggen ouders wakker van?

Dit onderzoek vindt grotendeels plaats via een online enquête. Bij de meest recente editie bracht dit 708 bruikbare vragenlijsten op. Ouders konden aangeven of ze op de hoogte wilden blijven van het verdere verloop van het onderzoek. Zo werden een aantal gezinnen gecontacteerd voor een diepgaander interview.

Meer weten?

Mail naar medianest@mediawijs.be voor vragen of meer informatie over dit onderzoek.

Wil je als ouder graag tips over de mediaopvoeding van je kind? Surf dan naar de website van MediaNest.