Mediawijze beleidstool

Tool
Educatief pakket

Voor heel wat scholen is het opstellen van een mediawijs beleid een ware uitdaging. Hoe ontwikkel je dit? Wat moet er allemaal instaan? Ontdek met de Mediawijze Beleidstool hoe je samen met de hele school een beleid ontwikkelt over mediawijsheid en een specifiek thema (cyberpesten, sexting, portret- en auteursrecht of online identiteit).

Voor schoolteams (basis- en secundair onderwijs).

Mediawijs

Mediawijs wil scholen helpen om een duidelijk (sociale) mediabeleid op te stellen en ontwikkelde daarom in samenwerking met Sensoa, Pimento en Child Focus de ‘Mediawijze Beleidstool’. Met de mediawijze beleidstool ga je met de brede school aan de slag over hoe de school omgaat met het gebruik van sociale en digitale media door leerlingen en leerkrachten. Er wordt ingezoomd op de kansen die sociale en digitale media bieden op school, zondere de risico’s uit de weg te gaan.

Wat komt aan bod 

 De mediawijze beleidstool focust zich momenteel op het thema mediawijsheid en vier andere mediawijze subthema’s. Als school kies je zelf een subthema vanuit de eigen noden: 

Zo gebruik je het

De mediawijze beleidstool bestaat uit vier fases:

 • fase 1: verkenning van de mediawijze thema’s (duurtijd: 90-120 minuten)
 • fase 2: selectie van de bouwstenen voor het beleidsplan (duurtijd: 120-150 minuten)
 • fase 3: opstellen van het beleidsplan (duurtijd: 120-150 minuten)
 • fase 4: finaliseren van het beleidsplan (duurtijd: 60-90 minuten)

Als school kies je zelf het tempo waarop je het proces doorloopt en de fases inplant. Het proces wordt zelfstandig uitgevoerd door de school met een handleiding ter ondersteuning. Een gespreksleider en secretaris uit de school nemen hierbij het voortouw. 

Voor fase 1 en 4 wordt een iets ruimere zaal aanbevolen om met de klankbordgroep aan de slag te gaan. Daarnaast is internetverbinding en zijn laptops of tablets vereist. Meer gedetailleerde informatie kan je raadplegen in de handleiding.

Dit heb je nodig 

Download de verschillende onderdelen van de mediawijze beleidstool:

 • De handleiding
 • De begeleidende presentatie (ter ondersteuning van de gespreksleider)
 • De bouwstenenbouwstenen sexting
 • Het legplan 
 • De voorbeeldvisie en voorbeeldtekst beleidsplan
 • Het overzicht met de link naar de leerlijn mediawijsheid
 • Een evaluatie-rubric

Disclaimer: dit is een voorlopige versie van de beleidstool. De finale versie wordt gepubliceerd eind 2021. 

Een initiatief van: Pimento , Sensoa , Child Focus

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Gelanceerd in november 2021