Beleidstool Mediawijsheid voor het onderwijs

Educatief pakket

Voor heel wat scholen is het opstellen van een mediawijs beleid een ware uitdaging. Hoe ontwikkel je dit nu? Wat moet er allemaal instaan? Ontdek met onze Mediawijze Beleidstool hoe je samen met de hele school een beleid ontwikkelt over mediawijsheid en een specifiek thema (cyberpesten, sexting, portret- en auteursrecht, online identiteit, desinformatie, digitale balans en smartphones, cybersecurity en privacy).

Voor schoolteams (basis- en secundair onderwijs) en volwassenen (19-65 jaar).

De tool is binnenkort beschikbaar in het Frans.

Cover handleiding beleidstool mediawijsheid

De Beleidstool Mediawijsheid helpt jouw school in het opstellen van een mediawijs beleid. Zo kan je als school stapsgewijs, op eigen tempo, een beleidsplan ontwikkelen rond mediawijze thema’s. Zowel de kansen die digitale media bieden op school komen aan bod, zonder de risico’s uit de weg te gaan.

Wat komt aan bod 

 De beleidstool spitst zich toe op het thema mediawijsheid en vijf andere mediawijze subthema’s. Als school kies je zelf welke thema's je wil behandelen:

Zo gebruik je het

De mediawijze beleidstool bestaat uit vier fases:

 • fase 1: verkenning van de mediawijze thema’s (duurtijd: 90-120 minuten)
 • fase 2: selectie van de bouwstenen voor het beleidsplan (duurtijd: 120-150 minuten)
 • fase 3: opstellen van het beleidsplan (duurtijd: 120-150 minuten)
 • fase 4: finaliseren van het beleidsplan (duurtijd: 60-90 minuten)

Als school kies je zelf het tempo waarop je zelfstandig het proces doorloopt en de fases inplant. Het proces wordt zelfstandig uitgevoerd door de school met een handleiding ter ondersteuning. Een gespreksleider en secretaris uit de school nemen hierbij het voortouw. 

Voor fase 1 en 4 wordt een iets ruimere zaal aanbevolen om met de klankbordgroep aan de slag te gaan. Daarnaast is internetverbinding en zijn laptops of tablets vereist. Meer gedetailleerde informatie kan je raadplegen in de handleiding.

Dit heb je nodig 

Download de verschillende onderdelen van de mediawijze beleidstool:

 • De handleiding
 • De begeleidende presentatie
 • De kaartjes met bouwstenen
 • Het legplan 
 • Het evaluatiedocument
 • De bijlagen met inspiratie visie en beleidsplan
 • Een bijlage met het overzicht van de linken met de leerlijn mediawijsheid

Een initiatief van: Mediawijs , Child Focus , Pimento , Sensoa

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen