Child protection policy

Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum voor Digitale en Mediawijsheid, fungeert als sensibiliserings- en preventiecentrum voor het brede publiek in Vlaanderen en Brussel, en voor kinderen, jongeren en hun ouders, verzorgers en leerkrachten in het bijzonder. Daarom heeft Mediawijs een Child protection policy opgesteld om de gezondheid, de waardigheid en het welzijn van kinderen boven alle andere belangen te beschermen.

Contacteer ons Child Protection Team voor vragen: Karen Linten, Hadewijch Vanwynsberghe en Elke Boudry.

Mediawijs ...

  • ontwikkelt en verspreidt informatie, middelen, educatief materiaal en campagnes over digitale en mediageletterdheid, zowel gericht op ouders (bv. MediaNest.be) en leerkrachten (bv. Mediawijs.be, NieuwsindeKlas.be), als op kinderen via tussenpersonen (bv. DeSchaalvanM.be) en partners (bv. WatWat.be)
  • organiseert enquêtes en jongerenparticipatieactiviteiten in focusgroepen en activiteiten met kinderen (bv. Apestaartjaren) en leerkrachten en ouders (bv. MediaNest Cijfers) om te begrijpen wat jongeren online ervaren en hoe hun verzorgers dat ervaren en om hun stem over deze ervaringen te horen
  • zet testprocedures op, zoals schoolpilots, bij de ontwikkeling van projecten en middelen

De Child protection policy van Mediawijs dient om:

  • een overzicht te geven van de procedures en maatregelen die iedereen binnen Mediawijs moet handhaven bij het werken met en voor kinderen en jongeren
  • duidelijke richtlijnen op te stellen voor medewerkers die met kinderen en jongeren werken om hun relatie met kinderen, jongeren en hun wettelijke voogden te vergemakkelijken
  • gedragsprotocollen op te stellen waaraan alle partners en belanghebbenden zich moeten houden wanneer zij samenwerken met of steun verlenen aan de activiteiten van Mediawijs en deze financieren
  • richtlijnen en sjablonen verstrekken die kunnen worden gebruikt wanneer kinderen en jongeren deelnemen aan evenementen en campagnes

Het beleid op vlak van kinderbescherming is essentieel om ervoor te zorgen dat de organisatie de risico's van het werken met kinderen en jongeren goed plant en beoordeelt, en alle personeelsleden moeten dit beleid onderschrijven, aangezien het duidelijk maakt welk gedrag en welke beschermingsmaatregelen moeten worden genomen. 

Het is uiteraard ook onderworpen aan de (inter)nationale en regionale wetgeving en beoogt het effect daarvan op de bescherming van kinderen te versterken.