Mediawijs Awards

Oproep

Straffe mediawijze initiatieven verdienen erkenning en zichtbaarheid. Daarom reikt Mediawijs jaarlijks de Mediawijs Awards uit. Onderzoeken, educatieve pakketten, campagnes, video’s, vormingen … Alle Vlaamse of Brusselse initiatieven die inzetten op mediawijsheid, komen in aanmerking.

Vragen over de Mediawijs Awards? Contacteer Zara Mommerency.

Mediawijs Awards 2023

In 2024 reikt Mediawijs opnieuw awards uit aan de beste mediawijze initiatieven uit 2023. 

Zette je een initiatief op poten dat een antwoord biedt op een mediawijze uitdaging, op een impactvolle manier? Ontwikkelde je organisatie een mediawijze tool, video, lespakket, vorming of ander product dat uniek en nieuw is in Vlaanderen? Bereikte je mediawijs initiatief een kwetsbare doelgroep of zorgde het ervoor dat er niemand uit de boot viel in onze steeds meer digitale samenleving?

Dan maakt je initiatief kans op een van de zes juryprijzen:

 • de Mediawijs Award Impact 
 • de Mediawijs Award Innovatie
 • de Mediawijs Award Inclusie 
 • de Mediawijs Award Inspiratie
 • de Mediawijs Award Mediacoach
 • de Meest Mediawijze Award
"Met deze prijzen wil Mediawijs meer zichtbaarheid geven aan initiatieven die mensen aanzetten om kritischer, creatiever, actiever en bewuster met media om te gaan."
Andy Demeulenaere
Andy Demeulenaere
Coördinator Mediawijs
“Mediawijsheid moet een kerncompetentie zijn in onze samenleving. De projecten die een Mediawijs Award ontvangen, zijn echte ambassadeurs. Ik hoop dat hun voorbeeld inspirerend mag werken!”
Benjamin Dalle
Benjamin Dalle
Vlaams Minister van Media

Wedstrijdreglement

Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement, alsook met elke beslissing die Mediawijs daaroverneemt.

Mediawijs (imec)

De inschrijvingen voor de Mediawijs Awards lopen tot en met zondag 31 december 2023, 23u59. De uitreiking vindt plaats tijdens het voorjaar van 2024.

Deelname aan de Mediawijs awards staat open voor alle Vlaamse of Brusselse Nederlandstalige organisaties die actief zijn in het bevorderen van mediawijsheid. De Mediawijs Awards richten zich tot organisaties, maar belonen mediawijsheidsinitiatieven. Deelname kan dus enkel als organisatie met een een initiatief. Individuen kunnen niet indienen en maken geen kans op een Mediawijs Award. Elke organisatie mag slechts één initiatief indienen om kans te maken op één van de zes Mediawijs Awards. Verder:

 • Je initiatief moet afgerond zijn in 2023 of indien nog lopende, moeten er al concrete resultaten zijn.
 • In de conceptnota van 4 mei 2012 definieerde de Vlaamse regering mediawijsheid als "het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.”
 • Onder organisatie wordt hier verstaan: vzw, (boven-)lokale overheid (gemeenten, steden en provincies), OCMW, feitelijke vereniging, bibliotheek, school, onderzoeksgroep, expertisecel of bedrijf.
 • Onder initiatieven verstaat Mediawijs o.a: een event, een campagne, een begeleiding, een lezing, een medialab, oprichting/invulling van een openbare computerruimte, een rondleiding, een vorming, de ontwikkeling van hard- of software, de ontwikkeling van tools, zoals een affiche, brochure, handleiding, game, lespakket, educatief materiaal, test, toolbox, video, website, een mediaproduct, een onderwijsinitiatief. Ook onderzoek valt onder de noemer van initiatief: een onderzoeksmonitor (periodiek onderzoek dat trends in kaart brengt), een onderzoeksproject (tijdelijke projecten waarin onderzoek de hoofdactiviteit vormt), een onderzoeksresultaat (toegankelijke tekst waarin de belangrijkste vaststellingen uit een onderzoek staan beschreven).

Twijfel je of je initiatief in aanmerking komt voor de Mediawijs Awards? Neem dan contact op met Mediawijs via info@mediawijs.be. Initiatieven die uitgevoerd werden of worden met juryleden maken ook kans op een Mediawijs Award. Een betrokken jurylid zal tijdens de jurering geen score geven.

Organisaties dienen hun initiatief in via het online invulformulier op deze pagina. Enkel inschrijvingen die ons tijdig bereiken (deadline: 31/12/2023, 23:59) komen in aanmerking. Het formulier moet volledig ingevuld zijn. Wanneer geen antwoord mogelijk is op bepaalde vragen, noteer dan een motivatie.

Mediawijs stelt een onafhankelijk vakjury samen. Deze jury wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en gecommuniceerd in het wedstrijdreglement. De jury bestaat uit leden die het brede mediawijsheidsveld vertegenwoordigen. Zo zetelt er minstens één iemand uit de stuurgroep van Mediawijs, de mediasector, de onderzoekswereld en het sociaal-culturele werkveld in de jury:

De finale samenstelling van de jury communiceren we nog.

Een onafhankelijk jury nomineert uit alle inzendingen 6 die

 1. overtuigend inzetten op mediawijsheid
 2. ofwel de grootste maatschappelijke impact hadden,
 3. ofwel het meest vernieuwend waren,
 4. ofwel op e-inclusieve manier werkten,
 5. ofwel georganiseerd werden door een mediacoach,
 6. ofwel een klein en inspirerend voorbeeld zijn.

Het oordeel van de jury is bindend. De uitslag valt niet te betwisten en er kan niet over onderhandeld worden.

Mediawijs maakt de 6 winnaars bekend begin 2024. De winnaars worden een week op voorhand via telefoon verwittigd.

De 6 organisaties die een Mediawijs Award winnen, winnen:

 • Een fysieke award die de winnaars in ontvangst nemen op het live evenement.
 • Een boekenbon t.w.v. 250 euro die de organisatie kan besteden aan boeken e.d. met mediawijze inhoud.
 • Drie toegangstickets tot een Mediawijs event naar keuze in 2024.

Mediawijs zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers enkel gebruiken om contact op te nemen met de deelnemers in verband met deze wedstrijd. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden of voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Timing

Oproep Najaar 2023
Indienen initiatief

Indienen kan tot en met zondag 31 december 2023 tot 23:59

Selectie genomineerden Mediawijs awards door jury Voorjaar 2024
Bekendmaking winnaars Voorjaar 2024

Winnaars voorbije edities 

Benieuwd welke mediawijze initiatieven de vorige jaren met een award gingen lopen? Lees het hier