Mediawijs Awards

Oproep

Straffe mediawijze initiatieven verdienen erkenning en zichtbaarheid. Daarom reikt Mediawijs jaarlijks de Mediawijs Awards uit. Onderzoeken, educatieve pakketten, campagnes, video’s, vormingen … Alle Vlaamse of Brusselse initiatieven die inzetten op mediawijsheid, komen in aanmerking.

Vragen over de Mediawijs Awards? Contacteer Zara Mommerency.

Mediawijs Awards 2022

Begin 2023 reikt Mediawijs opnieuw awards uit aan de beste mediawijze initiatieven uit 2022. 

Zette je een initiatief op poten dat een antwoord biedt op een mediawijze uitdaging, op een impactvolle manier? Ontwikkelde je organisatie een mediawijze tool, video, lespakket, vorming of ander product dat uniek en nieuw is in Vlaanderen? Bereikte je mediawijs initiatief een kwetsbare doelgroep of zorgde het ervoor dat er niemand uit de boot viel in onze steeds meer digitale samenleving?

Dan maakt je initiatief kans op een van de vijf juryprijzen:

 • de Mediawijs Award Impact 
 • de Mediawijs Award Innovatie
 • de Mediawijs Award Inclusie 
 • de Mediawijs Award Inspiratie
 • de Meest Mediawijze Award

Nieuw: de Mediawijs Award Inspiratie zet specifiek een lokaal of kleiner project in de bloemetjes dat op minder grote schaal toch een mooi resultaat teweeg bracht. 

"Met deze prijzen wil Mediawijs meer zichtbaarheid geven aan initiatieven die mensen aanzetten om kritischer, creatiever, actiever en bewuster met media om te gaan."
Andy Demeulenaere
Andy Demeulenaere
Coördinator Mediawijs

Benieuwd naar de winnaars van 2022?

Eind januari vond de uitreiking van de Mediawijs Awards 2022 plaats. Ontdek welke projecten met de prijzen gingen lopen!

mw_awards_2.png
“Mediawijsheid moet een kerncompetentie zijn in onze samenleving. De projecten die een Mediawijs Award ontvangen, zijn echte ambassadeurs. Ik hoop dat hun voorbeeld inspirerend mag werken!”
Benjamin Dalle
Benjamin Dalle
Vlaams Minister van Media

Wedstrijdreglement

Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement, alsook met elke beslissing die Mediawijs daaroverneemt.

Mediawijs (imec)

De inschrijvingen voor de Mediawijs Awards lopen tot en met vrijdag 16 december 2022, 23u59. De uitreiking vindt plaats tijdens eind januari tijdens een netwerkevent van Mediawijs op 25 januari 2023.

Deelname aan de Mediawijs awards staat open voor alle Vlaamse of Brusselse Nederlandstalige organisaties die actief zijn in het bevorderen van mediawijsheid. De Mediawijs Awards richten zich tot organisaties, maar belonen mediawijsheidsinitiatieven. Deelname kan dus enkel als organisatie met een een initiatief. Individuen kunnen niet indienen en maken geen kans op een Mediawijs Award. Elke organisatie mag slechts één initiatief indienen om kans te maken op één van de 5 Mediawijs Awards. Verder:

 • Je initiatief moet afgerond zijn in 2022 of indien nog lopende, moeten er al concrete resultaten zijn.
 • In de conceptnota van 4 mei 2012 definieerde de Vlaamse regering mediawijsheid als "het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.”
 • Onder organisatie wordt hier verstaan: vzw, (boven-)lokale overheid (gemeenten, steden en provincies), OCMW, feitelijke vereniging, bibliotheek, school, onderzoeksgroep, expertisecel of bedrijf.
 • Onder initiatieven verstaat Mediawijs o.a: een event, een campagne, een begeleiding, een lezing, een medialab, oprichting/invulling van een openbare computerruimte, een rondleiding, een vorming, de ontwikkeling van hard- of software, de ontwikkeling van tools, zoals een affiche, brochure, handleiding, game, lespakket, educatief materiaal, test, toolbox, video, website, een mediaproduct, een onderwijsinitiatief. Ook onderzoek valt onder de noemer van initiatief: een onderzoeksmonitor (periodiek onderzoek dat trends in kaart brengt), een onderzoeksproject (tijdelijke projecten waarin onderzoek de hoofdactiviteit vormt), een onderzoeksresultaat (toegankelijke tekst waarin de belangrijkste vaststellingen uit een onderzoek staan beschreven).

Twijfel je of je initiatief in aanmerking komt voor de Mediawijs Awards? Neem dan contact op met Mediawijs via info@mediawijs.be. Initiatieven die uitgevoerd werden of worden met juryleden maken ook kans op een Mediawijs Award. Een betrokken jurylid zal tijdens de jurering geen score geven.

Organisaties dienen hun initiatief in via het online invulformulier op deze pagina. Enkel inschrijvingen die ons tijdig bereiken (deadline: 16/12/2022, 23:59) komen in aanmerking. Het formulier moet volledig ingevuld zijn. Wanneer geen antwoord mogelijk is op bepaalde vragen, noteer dan een motivatie.

Mediawijs stelt een onafhankelijk vakjury samen. Deze jury wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en gecommuniceerd in het wedstrijdreglement. De jury bestaat uit leden die het brede mediawijsheidsveld vertegenwoordigen. Zo zetelt er minstens één iemand uit de stuurgroep van Mediawijs, de mediasector, de onderzoekswereld en het sociaal-culturele werkveld in de jury:

 1. Laure Van Hoecke (KU Leuven)
 2. Leo Van Audenhove (Smit VUB)
 3. Sara De Jaeghere (ex-Mediacoach)
 4. Michel Walraeve (Universiteit Antwerpen)
 5. Marjolein Fransen (JEF Jeugdfilm)
 6. Bart De Wit (Kennis- en Adviescentrum Digisprong)
 7. Naomi Izabela (Vlaamse Jeugdraad)
 8. Jonathan Van de Velde (Medianet Vlaanderen)

Een onafhankelijk jury nomineert uit alle inzendingen 5 die

 1. overtuigend inzetten op mediawijsheid
 2. ofwel de grootste maatschappelijke impact hadden,
 3. ofwel het meest vernieuwend waren,
 4. ofwel op e-inclusieve manier werkten
 5. ofwel een klein en inspirerend voorbeeld zijn.

Het oordeel van de jury is bindend. De uitslag valt niet te betwisten en er kan niet over onderhandeld worden.

De 7 resterende initiatieven komen in aanmerking voor de publieksprijs. Tijdens het live netwerkevent eind januari 2023 kunnen de aanwezigen stemmen op een van de 7 mediawijze initiatieven die ze inspirerend, origineel, relevant, … vonden. Degene met de meeste stemmen wint de Mediawijs Award Publieksprijs. Bij de stemming van de publieksprijs op het fysiek event van Mediawijs zullen de werknemers van de organisaties van de genomineerde initiatieven niet op hun eigen initiatief kunnen stemmen.

Mediawijs maakt de 5 winnaars bekend op het jubileumevent op 25/01/2023 en via de online kanalen (website, sociale media en nieuwsbrief). De winnaars worden een week op voorhand via telefoon verwittigd.

De 4 organisaties die een Mediawijs Award winnen, winnen:

 • Een fysieke award die de winnaars in ontvangst nemen op het live evenement.
 • Een boekenbon t.w.v. 300 euro die de organisatie kan besteden aan boeken e.d. met mediawijze inhoud.
 • Drie toegangstickets tot een Mediawijs event naar keuze in 2023.
 • Een mediawijs verrassingspakket.

Mediawijs zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers enkel gebruiken om contact op te nemen met de deelnemers in verband met deze wedstrijd. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden of voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.

Timing

Oproep Najaar 2022
Indienen initiatief

Indienen kan tot en met vrijdag 16 december 2022 tot 23:59

Selectie genomineerden Mediawijs awards door jury Vrijdag 13 januari 2023 
Bekendmaking winnaars woensdag 25 januari 2023 tijdens het jubileumfeest van Mediawijs

Winnaars voorbije edities 

Benieuwd welke mediawijze initiatieven de vorige jaren met een award gingen lopen? Lees het hier