Mediawijs Awards

Oproep

Straffe mediawijze initiatieven verdienen erkenning en zichtbaarheid. Daarom reikt Mediawijs jaarlijks de Mediawijs Awards uit. Onderzoeken, educatieve pakketten, campagnes, video’s, vormingen … Alle Vlaamse of Brusselse initiatieven die inzetten op mediawijsheid, komen in aanmerking.

Vragen over de Mediawijs Awards? Contacteer Zara Mommerency.

6 categorieën, 6 awards

Al sinds 2016 zet Mediawijs jaarlijks organisaties in Vlaanderen en Brussel in de bloemetjes die kritisch én creatief omgaan met media en ICT. Zes awards, 1 per categorie worden jaarlijks veerdeeld onder de beste deelnemende kandidaten:

Een initiatief dat een duidelijke link heeft met mediawijsheid. Het handelt over het actief en creatief, kritisch en bewust aanwenden van media, zet hiertoe aan of faciliteert dit. Het Mediawijs Competentiemodel is hier de leidraad.

Het initiatief heeft de kiemen in zich om een maatschappelijke impact te helpen verwezenlijken. Het kan daarvoor ook een eerste stap zijn of een belangrijke aanvulling. Het initiatief speelt in op noden in het mediawijsheidsveld en heeft een meerwaarde voor de doelgroep. Het heeft idealiter ook na het projectjaar een effect.

Het initiatief stelt creatieve en/of vernieuwende praktijken, pakketten en/of tools voor. Het is belangrijk dat deze uniek zijn en vooralsnog niet in Vlaanderen aangeboden worden.

Het initiatief zet in op acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen. Dit kan van toepassing zijn op een specifieke doelgroep of op alle burgers in het algemeen, om de deelname aan onze digitale samenleving te stimuleren.

Het initiatief is een kleiner project dat volgens de jury verdiend om meer erkenning en bekendheid te vergaren.

Het initiatief is opgezet door een Mediacoach en handelt over het actief en creatief, kritisch en bewust aanwenden van media, zet hiertoe aan of faciliteert dit.

Benieuwd naar de winnaars?

Benieuwd naar de winnaars van de Mediawijs Awards 2023? Ontdek welke zes projecten een prijs wonnen voor hun mediawijze inzet.

mw_awards_2.png
"Met deze prijzen wil Mediawijs meer zichtbaarheid geven aan initiatieven die mensen aanzetten om kritischer, creatiever, actiever en bewuster met media om te gaan."
Andy Demeulenaere
Andy Demeulenaere
Coördinator Mediawijs

Hoe worden de winnaars gekozen

Een onafhankelijke jury nomineert uit de inzendingen een tiental mediawijze initiatieven die vervolgens kans maken op één van de zes awards. De jury houdt rekening met verschillende criteria: het mediawijsheidsgehalte van het project, de gerealiseerde maatschappelijke impact, de mate waarin goed werd samengewerkt met partners, de duurzaamheid en hoe vernieuwend het project is.

Wie zijn de juryleden?

Mediawijs stelt een vakjury samen. De jury selecteert de winnaars, uit de lijst van de ingediende projecten. Het oordeel van de jury is bindend. De uitslag valt niet te betwisten en er kan niet over gecorrespondeerd worden. De jury wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en gecommuniceerd in het wedstrijdreglement.

“Mediawijsheid moet een kerncompetentie zijn in onze samenleving. De projecten die een Mediawijs Award ontvangen, zijn echte ambassadeurs. Ik hoop dat hun voorbeeld inspirerend mag werken!”
Benjamin Dalle
Benjamin Dalle
Vlaams Minister van Media

Winnaars voorbije edities 

Benieuwd welke mediawijze initiatieven de vorige jaren met een award gingen lopen? Lees het hier