Apestaartjaren studiedag

Logo apestaartjaren

Praktische informatie

Datum

donderdag 19 mei 2022

Uur

9u - 17u30

Prijs

Deelname aan Apestaartjaren kost 125 euro, inclusief lunch en een exemplaar van het Apestaartjaren onderzoeksrapport (kinderen en jongeren).

Locatie

Muziekcentrum De Bijloke

Godshuizenlaan 2

9000 Gent

Doelgroep

Professionals en vrijwilligers.

Uur

Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Sessie 4

Sessie 5

9u00-9u30

Onthaal

9u30-11u

Voorstelling onderzoeksresultaten

Keynote: Sonia Livingstone

11u-11u20

Pauze

11u20-12u30

ySKILLS: Onderzoek naar de digitale vaardigheden van kinderen en jongeren

Reflectie op de Apestaartjaren cijfers

Tools voor nieuwsgierige jongeren

De digitale leefwereld van én door jongeren

Let's talk: online relaties en seksualiteit

12u30-14u

Middagpauze

14u-15u15

Let's talk: nieuwsconsumptie in 2022

Let's talk: de digitale toekomst

E-inclusief werken met jongeren: hoe doe je dat?

Let's talk: kinderrechten in een digitale wereld

Digitale media clinic: kinderen leggen het uit

15u15-16u30

Hoe krijg je iedereen mee op de digitale trein?

E-sports: meer dan een spelletje

Tools rond online seksualiteit

Jonge influencers die de wereld willen veranderen

Mediacoach terugkomdag

16u30-17u30

Receptie

Keuzesessies voormiddag

Het H2020-project "ySKILLS" ("Youth Skills", 2020-2023) probeert factoren te identificeren die de ontwikkeling van digitale vaardigheden van kinderen en adolescenten beïnvloeden, alsook na te gaan hoe digitale vaardigheden hun welzijn beïnvloeden. Tijdens deze sessie presenteren we de meest recente bevindingen van het ySKILLS-onderzoek. Vervolgens besteden we bijzondere aandacht aan digitale vaardigheden in risicosituaties en onder risicogroepen, waarbij wij de bevindingen presenteren naar de vaardigheden om verkeerde en desinformatie te herkennen en naar het mediagebruik en de digitale vaardigheden van vluchtelingenkinderen en -jongeren.

Deze sessie wordt verzorgd door Leen D’Haenens, Verónica Donoso, Emilie Bossens & Joyce Vissenberg (KULeuven). De sessie wordt live uitgezonden als webinar voor de internationale partners in het project, en verloopt dus in het Engels. Vragen kan je wel in het Nederlands stellen.

Drie experts reflecteren elk vanuit hun invalshoek op de resultaten van het Apestaartjaren onderzoek.

• Mariek Vanden Abeele (MICT-UGent) werkte mee aan het onderzoek en duidt wat we eruit kunnen leren.
• Amazonia Monguya is een studente Media die zichzelf verdiept in maatschappelijk relevante thema’s. Eind 2021 maakte ze de docu Social Issues, over hoe jongeren digitale media ervaren.
• Arnaud Recko werkt voor DNS Belgium en is als bestuurder en mede-bezieler van Digital for Youth gepassioneerd door toegankelijk internet voor iedereen.

Welke tools zijn er om met kinderen en jongeren rond nieuws aan de slag te gaan? Hoe zet je die op een correcte manier in om nieuwswijsheid te vergroten? Welke projecten en tools zitten momenteel in de pijplijn? In deze sessie proberen we op deze vragen een antwoord te formuleren en plaatsen we enkele methodieken, tools en projecten in de kijker.

Deze sessie bestaat uit korte presentaties van onder andere Mediawijs, Arteveldehogeschool en StampMedia.

Meer jongeren bereiken: hoe doe je dat als kleinere organisatie? Je in hun digitale leefwereld profileren door een Instagram of Tiktok-account te maken, is een start, maar dan wat? Hoe ontdek je wat aanslaat en wat net niét werkt? Door opnieuw hun leefwereld in te duiken en het hen gewoon zelf te vragen! Tijdens deze sessie laten enkele organisaties jongeren aan boord en aan het woord over de DO’s & DONT’s van hun digitale jongerencommunicatie.

Deze sessie bestaat uit korte presentaties, van onder andere Vlaamse Scholierenkoepel.

Steeds meer mensen, waaronder ook jongeren, schakelen het internet in om een liefdespartner te vinden én gebruiken de digitale media ook steeds meer om hun relaties te onderhouden. In deze sessie staan we stil bij hoe jongeren omgaan met online relaties en seksualiteit en gaan we dieper in op de vragen die dit bij hen oproept.

Deze sessie bestaat uit korte presentaties van o.a. Lara Hallam (Universiteit Antwerpen & AP Hogeschool) en Ariadne Driezen (WATWAT/Waddist).

Keuzesessies namiddag - deel 1

“In onze tijd” was het simpel: je vernam het nieuws gewoon via de tv, de radio of de krant. Vandaag is nieuws altijd en overal beschikbaar. Hoe gaan jongeren hiermee om? In deze sessie geven enkele experts duiding over nieuwsconsumptie bij jongeren.

Deze sessie is een panelgesprek, met o.a. Ike Picone (VUB), Kristin Van Damme (Arteveldehogeschool & UGent) en Jelle Mels (Karrewiet)

Metaverse, NFT’s, blockchain, Web 3.0,... Onze digitale leefwereld is razendsnel aan het evolueren. Steeds meer mensen vragen zich dan ook af hoe het internet er zal uitzien over 5, 10 of 20 jaar? Moeten we hoopvol of angstig zijn voor onze veranderende digitale wereld? Enkele experts blikken alvast even vooruit en toetsen hun verschillende toekomstscenario bij elkaar af.

Deze sessie is een panelgesprek, met Raf Buyle (Digitaal Vlaanderen), Laurence Claeys (SMIT-VUB) en Dominique Deckmyn (De Standaard).

E-inclusief werken met kinderen en jongeren, hoe doe je dat juist? Gastsprekers vanuit de organisaties In-Z, Link in de Kabel en de Leuvense buurtcentra vertellen over enkele van hun projecten, waarbij zowel digitaal plezier als kennis opdoen voorop staat.

Deze sessie is een praktijksessie, met Kristof Steeno (stedelijk buurtwerk Leuven), Loes Ory (IN-Z vzw) en Florian Waerzeggers (Link in de Kabel.

De kinderen en jongeren van vandaag zijn ‘digital natives’, ze zijn opgegroeid in een wereld boordevol digitale media en komen hier dagelijks mee in contact. Onze huidige samenleving is dan ook niet meer te vergelijken met deze van 30 jaar geleden, toen de kinderrechten werden opgeschreven in het VN-Kinderrechtenverdrag. In deze sessie gaan we dieper in op het belang van kinderrechten in een digitale wereld. Enkele experts geven duiding.

Deze sessie is een panelgesprek met onder andere Stefan Aelbrecht (Kenniscentrum Kinderrechten), Joost Van Haelst (departement Cultuur, Jeugd, Media) Sonia Livingstone (London School of Economics). De bijdrage van Sonia Livingstone is in het Engels. Er wordt geen simultaanvertaling voorzien, maar vragen uit het publiek kunnen wel in het Nederlands gesteld worden.

Misschien heb je ondertussen genoeg van onderzoeken, cijfers en experts, maar blijf je je afvragen wat kinderen nu juist zo leuk vinden aan TikTok en Instagram? Of wat ze écht denken over afspraken thuis en het mediagebruik van hun ouders? Altijd al eens willen welke zorgen kinderen zich maken over sociale media? Jij bedenkt de vragen, wij zorgen voor een meute lagere schoolkinderen om ze te beantwoorden.

Deze sessie is een klasgesprek met kinderen uit het 4de, 5de of 6de leerjaar.

Keuzesessies namiddag - deel 2

In deze sessie bespreken we e-inclusie vanuit het standpunt van Welzijnszorg en Buurtwerk ‘t Lampeke. Ze geven een overzicht van hun ervaringen met kwetsbare doelgroepen en mogelijke acties die genomen kunnen worden om de digitale kloof te dichten.

Deze sessie is een praktijksessie, met Karin Nelissen (buurtwerk ‘t lampeke) en Annabel Cardoen (Welzijnszorg).

Sinds januari 2022 heeft het Internationaal Olympisch Comité een "head of virtual sport", met als doel te kijken of we ooit eSports kunnen krijgen op de Olympische Spelen. Online competitief games spelen zit al jaren in de lift, ook in Vlaanderen zijn meer en meer jongeren hiermee bezig. Maar wat is eSports precies? Wat is het verschil met andere game-belevingen? En wat zit er bij ons in Vlaanderen in de pijplijn rond eSports? 3 experts leggen het je uit.

Deze sessie is een panelgesprek, met David Verbruggen (Video Games Federation Belgium/Flemish Games Association), Sergi Mesonero (Interactive Software Federation of Europe) en een e-sporter. De bijdrage van Sergi Mesonero is in het Engels. Er wordt geen simultaanvertaling voorzien, maar vragen uit het publiek kunnen wel in het Nederlands gesteld worden.

Het internet is dé plek om een nieuwe liefde te ontdekken, vooral bij jongeren. Blind dates maken steeds vaker plaats voor online dating apps en in plaats van liefdesbrieven te schrijven doen jongeren nu aan ‘sexting’. In deze sessie staan we stil bij enkele methodieken en tools die kinderen en jongeren leren bewust om te gaan met relaties en seksueel gedrag via digitale media.

Deze sessie bestaat uit korte presentaties, met o.a. Child Focus, Sensoa en Pimento.

Wie 'influencer' hoort, denkt misschien spontaan aan unboxing video's, rozewolkjesposts, hilarische TikToks en make-uptutorials. Daar hoeft het niet bij te blijven! In deze sessie geven we het woord aan jongeren die hun podium als 'influencer' gebruiken om de wereld een betere plek te maken. Ze gebruiken sociale media om mensen te informeren over thema's als duurzaamheid, antiracisme, body positivity, feminisme, genderdiversiteit, mentaal welzijn, seksueel grensoverschrijdend gedrag...

Deze sessie bestaat uit korte presentaties van verschillende jonge influencers.

Tijdens deze sessie maken we tijd om onszelf als mediacoach een snelle update te geven over verschillende tools en educatieve pakketten.Daarnaast is er ook tijd om met elkaar te netwerken, ben je op zoek naar antwoord op een specifieke case? Of heb je onlangs iets ontwikkeld waarmee je je collega's wil inspireren, dit is het moment.

Deze sessie is enkel toegankelijk voor afgestudeerde mediacoaches.

Apestaartjaren is een initiatief van Mediaraven en Mediawijs in samenwerking met Link In De Kabel, WATWAT en de vakgroep MICT van de UGent/IMEC, met de steun van de stad Gent en de Vlaamse overheid.