De Leerlijn Mediawijsheid: waarom hebben we dat nodig?

Dit artikel is deel van Leerlijn mediawijsheid

Kinderen groeien op met media, al van jongs af aan. Willen we dat ze alle nodige mediawijze competenties onder de knie krijgen, dan moeten we daarvoor aandacht en ruimte voorzien. Thuis, in hun vrije tijd, maar zeker ook op school. De Leerlijn Mediawijsheid helpt leerkrachten en schoolteams om per leeftijd een concrete invulling te geven aan mediawijze competenties.

Mediawijsheid op school

Mediawijsheid is niet voor niets een van de sleutelcompetenties voor de eindtermen in het onderwijs. De school speelt een cruciale rol om kinderen en jongeren te begeleiden naar een actief, creatief, kritisch en bewust gebruik van digitale technologie en media. Tegelijk is er geen alomvattende manier om mediawijsheid bij te brengen: het is een onderdeel van levenslang leren, dat vaak begint op school, maar daar zeker niet eindigt.

“Om te kunnen communiceren, leren, werken en ontspannen in de huidige samenleving, hebben kinderen nieuwe mediawijze competenties nodig.”
Hadewijch
Hadewijch Vanwynsberghe
Expert mediawijsheid
Mediawijs

Het nut van de Leerlijn Mediawijsheid

Mediawijs Competentiemodel

Net als andere competenties of vakken op school, leer je mediawijsheid beetje bij beetje. De Leerlijn Mediawijsheid is bedoeld als leidraad om een idee te geven welke kennis, vaardigheden en attitudes een ‘gemiddeld’ kind op elke leeftijd moet kunnen ontwikkelen.

De Leerlijn is opgesplitst in verschillende doelen waartoe media volgens het Mediawijs Competentiemodel kunnen bijdragen. Hoewel elk doel even belangrijk is, kunnen leerkrachten en schoolteams zo zelf kiezen waarop ze willen focussen wanneer ze met de Leerlijn aan de slag gaan. Met de Leerlijn hebben ze een inspiratiebron én een houvast om een mediawijs schoolbeleid, mediawijze lessen en mediawijze activiteiten te ontwikkelen.

Gepubliceerd op 9 september 2021