Ontdek de Leerlijn mediawijsheid

Onderwijs en media zijn al sinds hun ontstaan met elkaar verbonden. Logisch, want media hebben altijd al deel uitgemaakt van het leven van kinderen en jongeren. Mediawijsheid is dan ook een van de sleutelcompetenties voor de eindtermen in het onderwijs. Maar hoe werk je daaraan op school en in de klas? De Leerlijn Mediawijsheid biedt een praktisch kader.

Vragen over de leerlijn? Contacteer onze experten Hadewijch Vanwynsberghe of Yana Baetens.

Bekijk ook onze dossiers over mediaopvoeding en mediawijsheid.

Wat is de Leerlijn mediawijsheid?

De Leerlijn Mediawijsheid geeft een overzicht van de belangrijkste mediawijze leerdoelen. Ze zet op een rijtje welke mediawijze competenties een ‘gemiddeld’ kind op elke leeftijd zou moeten verwerven. De Leerlijn vormt op die manier zowel een houvast als een inspiratiebron om een mediawijs schoolbeleid, mediawijze lessen en mediawijze activiteiten te ontwikkelen.

  • Wat houdt de Leerlijn mediawijsheid in?

De Leerlijn Mediawijsheid reikt van het kleuteronderwijs tot de 3de graad secundair. Ontdek hoe ze precies is opgebouwd.

Ontdek de Leerlijn

5 dingen die je moet weten over de Leerlijn

De mediawijze doelen in de Leerlijn Mediawijsheid zijn breed geformuleerd en dus erg veelzijdig. Dat betekent dat je de Leerlijn op alle mogelijke media kan toepassen: je kan zowel traditionele media (boeken, kranten, tijdschriften, radio, analogie televisie en telefoon) als nieuwe media (computers, smartphones, tablets, digitale televisie en apps) een plaats geven in de Leerlijn.

Media zijn een integraal onderdeel van onze samenleving. Het is dan ook belangrijk dat kinderen en jongeren leren om er actief en constructief mee om te gaan. Mediawijsheid moet hen dus niet alleen beschermen tegen de risico’s, maar hen ook ondersteunen om autonoom en kritisch met media om te gaan. De Leerlijn Mediawijsheid focust vooral op dat laatste.

De Leerlijn Mediawijsheid geldt voor de ‘gemiddelde’ leerling. Maar natuurlijk is iedereen uniek en verschillend, ook als het gaat over mediawijsheid. De indeling die we voorstellen naar levensjaren en niveaus is dus eerder indicatief, en zeker niet normerend of voorschrijvend. Toch kan de Leerlijn leerkrachten en cultuureducatoren een houvast geven om te weten hoe ze op elke leeftijd aan mediawijsheid kunnen werken.

Om te vermijden dat de Leerlijn gericht is op risicomanagement, gaat er veel aandacht uit naar ontspanning en zelfexpressie. Media zijn bovenal nog steeds middelen om je te amuseren en jezelf uit te drukken. Mediawijsheid kan je helpen om bewust te genieten van media en de juiste digitale balans te vinden.

In de Leerlijn Mediawijsheid maakten we bewust geen opsplitsing tussen specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Om de leerwinst te vergroten, bekijken we elk mediadoel vanuit een holistisch perspectief. De toelichting per subdoel is bedoeld als inspiratie voor leerkrachten en begeleiders, om hier zelf een concrete invulling aan te kunnen geven.

Brochure 'Leerlijn mediawijsheid'

Ga aan de slag met de Leerlijn Mediawijsheid.

leerlijn_mediawijsheid.png

Het belang van de Leerlijn Mediawijsheid

Wat is het nut van de Leerlijn Mediawijsheid voor leerkrachten en schoolteams? We vatten het kort samen.

Meer over het nut

Koppeling met de eindtermen

Op zoek naar overzicht van de mediawijze doelen en de eindtermen?

leerlijn_website.png