Cyberpesten op school: hoe omgaan met daders?

Dit artikel is deel van Cyberpesten

Niet alleen de slachtoffers van cyberpesten hebben nood aan ondersteuning. Het is belangrijk om vanuit de school ook de pestkoppen aan te spreken, mits de slachtoffers daarmee akkoord zijn. Maar hoe zorg je voor een constructief gesprek?

Denk goed na over je aanpak

Er zijn 2 manieren om in gesprek te gaan met daders van cyberpesten:

  • Confronterende aanpak. In dit geval confronteer je de dader met wat hij of zij gedaan heeft. Toon bewijsmateriaal (bv. screenshots) of laat iemand aan het woord die getuige was van het pestgedrag. Eventueel kan je ook de link leggen met het schoolreglement en de wetgeving. Leg uit dat het gedrag meteen moet stoppen.
  • Niet-confronterende aanpak. Bij deze oplossingsgerichte aanpak focus je niet zozeer op wat de dader gedaan heeft, maar kijk je vooral vooruit. Wat is er nodig om het pestgedrag te stoppen? Misschien moet je de dader hulpmiddelen aanreiken?

Bekijk op voorhand welke aanpak het meest aangewezen is en hou je daaraan tijdens het gesprek.

Maak er een dialoog van

Kies een goed moment en een geschikte plaats uit om met de pestkop in gesprek te gaan. Bekijk daarnaast of het ook nodig om de ouders van de dader aan te spreken. Let erop dat het gesprek geen monoloog wordt: geef de pestende leerling de kans om zijn of haar betrokkenheid toe te lichten. Maak ruimte voor de gedachten, gevoelens en wensen van de dader.

Laat de dader zijn of haar verantwoordelijkheid nemen

Maak duidelijk dat de cyberpestkop nu enkele stappen moet zetten om de veiligheid van het slachtoffer opnieuw te garanderen en de schade te beperken. Je kan ouders en andere steunfiguren van de dader raadplegen om een aantal herstelgerichte maatregelen te bepalen.

Met toestemming van het slachtoffer kan je ook de impact van de pesterijen in kaart brengen. Bespreek de nadelige gevolgen voor zowel het slachtoffer als de pestkop. Dit kan de dader motiveren om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.

Stel samen een herstelovereenkomst op

Stel een herstelovereenkomst op waarin je het engagement van de pestkop duidelijk neerschrijft, samen met de namen van zijn of haar steunfiguren. Vermeld ook de termijn om de gemaakte afspraken te realiseren en plan alvast een vervolggesprek om de maatregelen te evalueren.

Aarzel niet om de dader hulp aan te reiken in de vorm van een coach of leerlingenbegeleider. Het is belangrijk dat ook pestkoppen weten dat ze er niet alleen voor staan.

Hoe ga je om met slachtoffers?

Hoe kan je een slachtoffer van cyberpesten zo goed mogelijk ondersteunen vanuit de school? Ontdek onze tips.

Lees meer

Gepubliceerd op 5 november 2021