Hoe pak je cyberpesten aan op school?

Dit artikel is deel van Cyberpesten

Wanneer je cyberpesten als school wil aanpakken, trek je best de kaart van de integrale schoolaanpak (‘Whole School Approach’). Evaluatiestudies tonen aan dat deze aanpak de beste resultaten garandeert. Kom hier te weten wat dat precies inhoudt.

Photo by ROBIN WORRALL on Unsplash

Wat is de integrale schoolaanpak?

De integrale schoolaanpak tegen cyberpesten houdt rekening met alle (mogelijke) betrokken partijen en bestrijkt alle dimensies van het schoolgebeuren. Belangrijk bij deze aanpak is dat de school zich richt op een mix van initiatieven, die goed worden volgehouden. 

Een sterk anticyberpestbeleid combineert acties en initiatieven die:

  • een positief team-, klas en schoolklimaat bevorderen;
  • de brede doelgroep van leerlingen, leerkrachten en ouders preventief versterken;
  • de risicofactoren van cyberpesten beperken of neutraliseren;
  • de aanpak en afhandeling van incidenten zo doeltreffend en kwaliteitsvol mogelijk maken.

De integrale schoolaanpak is met andere woorden een brede aanpak met veel facetten: informeren, sensibiliseren, structurele versterkingen aanbrengen, oplossingsvaardigheden versterken, geëscaleerde conflicten en pesterijen ombuigen, …

Welke impact heeft dat?

Uit onderzoek blijkt dat scholen die breed inzetten op de thematiek van (cyber)pesten en het thema in de diepte uitwerken, goede resultaten boeken. In deze scholen zijn er opvallend minder slachtoffers van (cyber)pesten en verbeteren zowel de contacten tussen leerlingen onderling als die tussen leerlingen en leerkrachten. Iets dat niet enkel bijdraagt tot het welzijn van de leerlingen en leerkrachten, maar ook tot het verbeteren van de leeromstandigheden.

5 basiselementen van een anticyberpestbeleid

Wat is precies de basis van een doeltreffend anticyberpestbeleid? Ontdek 5 zaken die je zeker niet mag vergeten. Lees meer.

Gepubliceerd op 10 september 2021