Hoe kan je een slachtoffer van cyberpesten helpen?

Dit artikel is deel van Cyberpesten

Cyberpesten kan achter de schermen gebeuren, maar evengoed in het openbaar. Kwetsende berichten, foto’s of filmpjes op sociale media kunnen snel viraal gaan. Zie je dit online gebeuren, dan kan je als getuige verschillende dingen doen om het slachtoffer bij te staan. Dat geldt ook voor ouders, leerkrachten of vrienden die het slachtoffer in vertrouwen neemt.

De belangrijke rol van omstaanders

14% van de slachtoffers van cyberpesten durft met niemand te praten over wat ze meemaken. Ook durft niet iedereen pestgedrag te melden. Toch kan zowel praten als melden erg opluchten. Als getuige van cyberpestgedrag kan je dus een belangrijke rol spelen om het pestgedrag te stoppen. Zet daarom zelf de eerste stap: vraag hoe je kan helpen en geef aan dat je het pestgedrag niet oké vindt. Een luisterend oor kan al veel doen.

Wat kan je doen als ouder, leerkracht, vriend of getuige?

Als omstaander kan je de impact voor het slachtoffer op verschillende manieren beperken:

  • Neem het op voor het slachtoffer. Spreek de dader aan en veroordeel het pestgedrag. Pestkoppen denken vaak dat het pestgedrag hen populair zal maken. Hoe meer omstaanders duidelijk maken dat dit gedrag ongewenst is, hoe sneller het zal ophouden.
  • Bied emotionele steun. Een schouderklopje, de vraag ‘hoe gaat het?’, een uitnodiging om iets leuks te gaan doen, … Het zijn kleine dingen die slachtoffers veel steun kunnen bieden. Het is belangrijk dat ze weten dat niet iedereen aan de zijde van de pestkop staat.
  • Reik informatie aan. Verdiep je in het thema en ga op zoek naar tips voor het slachtoffer. Hoe reageer je best, waar kan je terecht voor hulp, … Slachtoffers hebben zelf niet altijd de energie om daarmee bezig te zijn, dus neem die taak gerust van hen over.
  • Doe vooral niet niets. ‘Niets doen’ is de meest voorkomende reactie onder omstaanders. Weet dat dit niet helpt, integendeel: de dader kan dit interpreteren als goedkeuring van zijn of haar gedrag. Negeer de pestsituatie dus niet, maar laat je stem horen.

Waar kan je terecht voor hulp?

Er zijn allerlei instanties en diensten die slachtoffers (én omstaanders) van cyberpesten kunnen bijstaan. Ontdek een volledig overzicht.

Gepubliceerd op 10 september 2021