Waar kan je terecht als slachtoffer of omstaander van cyberpesten?

Dit artikel is deel van Cyberpesten

Ben je het slachtoffer van cyberpesten? Of ken je iemand in je omgeving die dit heeft meegemaakt? Dan sta je er gelukkig niet alleen voor. Er zijn verschillende personen en (professionele) organisaties waarbij je terechtkan voor een babbel of een oplossing.

Vrienden, familie en collega’s

Als slachtoffer van een (cyber)pestsituatie kan het overweldigend voelen om hier met iemand over te praten. Toch kan dit opluchten en een zware last van je schouders nemen. Vrienden, familie of collega’s kunnen je helpen bij het vinden van een oplossing voor het probleem. Ben je zelf getuige of omstaander van cyberpesten? Benadruk dan dat het slachtoffer altijd bij jou terechtkan en zoek zelf steun als je niet goed weet wat te doen.

Vertrouwensleerkracht of directie

Vindt de pestsituatie plaats op school, dan kan je als slachtoffer, getuige of ouder je verhaal doen bij een vertrouwensleerkracht (ook wel ‘groene leerkracht’ genoemd). Daarnaast kan je de pesterijen melden bij de directie. Met jouw goedkeuring kunnen zij de pestkop aanspreken op zijn of haar gedrag. Ook kan de school de betrokken partijen uitnodigen voor een gesprek, wat een eerste stap kan zijn naar een oplossing.

Leidinggevende of HR-verantwoordelijke

Als je gecyberpest wordt op het werk, kan je je verhaal doen bij je leidinggevende, de dienst human resources of de preventieadviseur psychosociale aspecten. Ook hier kan een gesprek met alle partijen, binnen het juiste kader, mogelijk helpen.

Politie

In ernstige situaties, wanneer niets anders lijkt te helpen, kan je klacht indienen tegen de pestkop bij de lokale politie. Doe dit pas wanneer je alle andere alternatieven overwogen hebt: hulp zoeken bij autoriteiten op school of op het werk, een gesprek met de pestkop, … Weet ook dat het belangrijk is om over genoeg bewijsmateriaal te beschikken, zoals screenshots, als je deze stap zet.

Professionele organisaties

  • Awel

Via de website van Awel kunnen kinderen en jongeren gratis en anoniem bellen, mailen of chatten met iemand die opgeleid is om naar hen te luisteren. Op de website kan je ook ervaringen lezen van andere kinderen en jongeren of je eigen verhaal delen.

  • Child Focus

De ClickSafe-hulplijn van Child Focus is bereikbaar voor acute problemen die te maken hebben met cyberpesten. Via de hulplijn kan je advies krijgen om het pesten tegen te gaan en doorverwezen worden naar concrete instanties die je helpen aan een oplossing.

  • Veilig Online

Op www.veiligonline.be vind je als ouder heel wat tips en advies over cyberpestsituaties. Je ontdekt er wat je best kan doen wanneer je vermoedt dat je kind gepest wordt via het internet.

  • CLB en CLBchat

Medewerkers van het CLB zijn professioneel opgeleid om leerlingen te begeleiden in (cyber)pestsituaties. Je kan hen ook je verhaal vertellen of vragen stellen via de CLBch@t.

  • JAC

Het JAC staat jongeren tussen 12 en 25 jaar bij voor een antwoord op elke mogelijke vraag. Dat kan door een afspraak te maken of (anoniem) te bellen, mailen of chatten.

  • WATWAT

Kinderen en jongeren die meer willen weten over cyberpesten, kunnen de website WATWAT raadplegen. De website bevat heel wat informatie op maat van de jeugd.

Lees verder

Gepubliceerd op 10 september 2021