Wat als je het slachtoffer bent van cyberpesten?

Dit artikel is deel van Cyberpesten

Word je gepest via het internet, dan kan dit een zware last voor je zijn. Kwetsende berichtjes, foto’s en filmpjes kunnen je blijven achtervolgen en je zelfbeeld schade toebrengen. Misschien heb je het gevoel dat je er zelfs niets aan kan doen, maar dat is zeker niet het geval. Ontdek 5 tips om jezelf te beschermen en het pesten een halt toe te roepen.

Photo by Carolina Heza on Unsplash

Zoek steun en praat erover

Als je gepest wordt, kan dit veel energie van je opslorpen. Het kan makkelijker lijken om het pesten gewoon te ondergaan en te hopen dat het ophoudt. Toch kan het helpen om iemand aan te spreken die je vertrouwt. Zoek steun bij vrienden, familie, leerkrachten of andere mensen waar je je goed bij voelt en bij wie je je hart kan luchten.

Verzamel bewijsmateriaal

Bewijzen maken het makkelijker om de pestkop te identificeren en vermijden dat je in een welles-nietesdiscussie belandt. Op die manier kan de dader het pestgedrag niet ontkennen. Weet ook dat bewijsmateriaal cruciaal is als je klacht wil indienen bij de politie wanneer de pesterijen enge vormen aannemen.

Screenshots, prints van kwetsende berichtjes of opnames van voicemailberichten zijn voorbeelden van sterke bewijzen, waar weinig tegenin te brengen is. Gebruik het bewijsmateriaal om het pestgedrag te melden op school of bij je werkgever, mits je je hier comfortabel bij voelt. Vraag je vertrouwenspersonen eventueel om hulp.

Probeer niet te reageren

Het is heel normaal om boos te zijn op de pestkop en van je af te willen bijten. Misschien zou je graag wraak nemen en deze persoon een koekje van eigen deeg geven. Dat kan opluchten, maar het kan je op langere termijn wel parten spelen.

Als je reageert op het pestgedrag, kan de dader het gevoel krijgen dat de pesterijen een effect hebben. Daardoor kan het pesten toenemen of zelfs verergeren. Probeer dus kalm te blijven en doe in de mate van het mogelijk alsof het pestgedrag geen impact op je heeft.

Blokkeer en rapporteer

Om de kans te verkleinen dat de pestkop je blijft lastigvallen, kan je deze persoon blokkeren op sociale media, op je smartphone of in je mailbox. Dit garandeert niet dat het pestgedrag zal stoppen, maar zo maak je het de dader wel al moeilijker.

Via sociale media en instant messaging apps kan je onaangenaam gedrag ook rapporteren. Doorgaans vind je een meldknop naast het bericht in kwestie of op de startpagina. Vind je de knop niet terug? Stuur dan een mailtje naar het e-mailadres van de beheerder (vaak ‘info@...’ of ‘contact@...’).

Weet waar je terechtkan

Naast mensen in je omgeving zijn er ook specifieke organisaties of diensten waarbij je terechtkan voor hulp of een luisterend oor. Soms kan dat zelfs anoniem. Bekijk ons overzicht van mensen en organisaties die je kunnen helpen aan een oplossing of een goed gesprek.

Gepubliceerd op 10 september 2021