Kinderrechten in een digitale wereld

De digitale wereld is een deel van het leven van ieder kind. Ze kunnen zich vaak geen leven meer voorstellen zonder, en laten we eerlijk zijn wij ook niet. Offline worden kinderen beschermd door allerlei wetten zodat ze veilig en onbezorgd kunnen opgroeien. Maar hoe zit dat online? Want ook in de digitale wereld groeien kinderen op. Op welke wetten en rechten kunnen ze daar rekenen?

Met kinderen bedoelen we in dit dossier iedereen jonger dan 18 jaar.

Vragen over kinderrechten in een digitale wereld? Contacteer onze experten Isabelle Bergen en Karen Linten.

Under construction

Dit dossier is in volle ontwikkeling, dus je komt binnenkort best nog eens terug. Je vindt hier alvast wat basisinformatie en doorverwijzingen naar websites met meer expertise over dit thema. 

nils-schirmer-igzdv4looh8-unsplash.jpg

Zijn kinderrechten ook van toepassing in de digitale wereld?

Ja, kinderrechten zijn ook van toepassing in de digitale wereld! Kinderen verdienen online dezelfde bescherming en kansen als degene die ze in de echte wereld ook (zouden moeten) genieten. 

De digitalisering brengt heel wat kansen voor kinderen om hun rechten uit te oefenen. Van zodra ze over een toestel met internet beschikken, kunnen ze al heel wat van hun rechten uitoefenen. Maar langs de andere kant kan de digitalisering ook hun rechten beperken want als je digitaal niet mee kan, dan mis je tegenwoordig een hoop. Want vriendschappen, ontspanning, persoonlijke expressie … ook dat gebeurd tegenwoordig online.

Cijfers over kinderrechten

58%

van de jongeren

stelt privacy-instellingen in op sociale media

44%

is bezorgd over het potentieel misbruik van hun persoonlijke informatie. 

9 op 10

kinderen

die privacy zien als een belangrijk recht, vinden dat technologie daar een gevaar voor is.

25%

van de jongeren

was het voorbije jaar getuige van een online pestsituatie. 

13%

van de jongeren in het secundair onderwijs

gebruikte nog nooit een laptop, tablet of desktop. 

50%

van de jongeren

heeft als eens een product gekocht doordat ze reclame erover zagen passeren via sociale media.