Wat als kinderen hun rechten zijn geschonden?

Dit artikel is deel van Kinderrechten

Hoewel België diverse (wettelijke) inspanningen levert om de rechten van ieder kind te beschermen, is het bijna onoverkomelijk dat deze soms toch worden geschonden. Die schendingen gebeuren door bedrijven, overheidsinstellingen, leeftijdsgenoten en ouders of voogden.

Photo by Trym Nilsen on Unsplash

Zelf opkomen voor je rechten

Kinderen beschermen vaak, zonder het te weten, hun kinderrechten al op een informele manier. Post een klasgenoot bijvoorbeeld een foto van hen zonder daar toestemming voor te hebben, dan zullen veel kinderen zelf het heft in eigen handen nemen en vragen om die te verwijderen. Zonder dat ze het misschien zelf weten beschermen ze zo hun recht op privacy. Jammer genoeg loopt het niet altijd zo makkelijk.

Waar kunnen kinderen terecht?

  • Hebben kinderen vragen over hun rechten of zijn hun rechten geschonden? Dan kunnen ze altijd contact opnemen met het Kinderrechtencommissariaat.
  • Botsen kinderen op ongepaste inhoud? Dan kunnen ze dit rapporteren bij het platform zelf. Dit moet eenvoudig, veilig en anoniem kunnen gebeuren.
  • Is een schending van privacy? Dan kunnen kinderen een klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
  • Gaat het om strafbare feiten? Zoals de verspreiding van naaktfoto’s van minderjarigen? Dan kunnen kinderen best terecht bij de lokale politie om hen verder te helpen.
Gepubliceerd op 18 augustus 2022