Cyberpesten op school: hoe omgaan met slachtoffers?

Dit artikel is deel van Cyberpesten

Het vraagt veel moed om als slachtoffer van cyberpesten hulp te zoeken. Vertrouwt een leerling op school je toe dat dit hem of haar overkomen is? Probeer hem of haar dan zo goed mogelijk te ondersteunen. Lees hier hoe je dat best aanpakt.

Maak tijd om te luisteren

Zorg dat je de tijd kan nemen om met de leerling in gesprek te gaan. Moet je net naar een vergadering of wacht er een andere klas op jou? Plan dan meteen een geschikt moment in om dit samen in alle rust te bespreken. Maak daarbij duidelijk dat je het heel belangrijk vindt om het hierover te hebben.

Heb je het nieuws over het pestgedrag niet via het slachtoffer zelf, maar op een andere manier vernomen? Neem de leerling dan even apart en vraag of hij of zij het hierover wil hebben.

Neem het verhaal ernstig

Laat de leerling tijdens het gesprek zoveel mogelijk aan het woord. Luister wat er precies speelt en prijs de leerling om het probleem bij jou aan te kaarten. Let erop dat je het verhaal ernstig neemt, wat de situatie ook is, en zeker niet aan victim blaming doet. Integendeel: wijs op de verantwoordelijkheid van de pestkoppen en omstaanders.

Stel vragen aan de leerling om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Wie is er verder op de hoogte van de situatie? Heeft de leerling zelf al stappen ondernomen om het pesten te stoppen?

Is het wel of geen pestsituatie?

Er zijn 3 voorwaarden noodzakelijk om over cyberpesten te kunnen spreken. Ga na of het effectief om een pestsituatie gaat, om zeker te zijn dat je de juiste stappen onderneemt. Let er wel op dat je de zorgen van de leerling ook in andere gevallen ernstig neemt.

Stel samen een stappenplan op

Benadruk dat de school er alles aan zal doen om de veiligheid en het vertrouwen van de leerling te herstellen. Bekijk samen welke stappen er mogelijk zijn en wat de leerling wel of niet ziet zitten. Een aantal mogelijkheden:

  • Vermijd dat de dader het slachtoffer online kan lastigvallen. Laat de leerling de dader blokkeren op sociale media en op zijn of haar smartphone.
  • Breng steunfiguren van de leerling op de hoogte. Licht vrienden of ouders in over de situatie, al dan niet samen met de leerling. Benadruk dat de leerling hun steun nodig heeft.
  • Ga in gesprek met de dader en/of de ouders van de dader. De leerling kan hierbij aanwezig zijn, maar hij of zij kan er ook voor kiezen om dit aan jou over te laten. Het kan zijn dat slachtoffers bang zijn om de dader te confronteren. Kies in dat geval voor een niet-confronterende aanpak, zoals een klasgesprek over pesten.
  • Organiseer een tussenkomst op klasniveau. Betrek de klas bij de situatie en bespreek in groep het probleem. Dit kan op verschillende manieren: laat je inspireren door de steungroepaanpak, de herstelcirkel of de klasthermometer.
  • Geef les over cyberpesten. Als de leerling de situatie liever niet in de klas wil bespreken, kan je wel een algemene les geven over cyberpesten. Benadruk daarbij het belang van omstaanders om pestsituaties een halt toe te roepen.

Rond het gesprek met de leerling af door de gemaakte afspraken te overlopen. Wie gaat wat doen, en tegen wanneer? Herhaal nog eens dat het slachtoffer er niet alleen voor staat.

Vermijd toekomstige pesterijen

Je kan de leerling niet garanderen dat de pesterijen voorgoed voorbij zullen zijn. Wel kan hij of zij een aantal zaken doen om het risico op toekomstige pestsituaties te beperken. Met deze tips kan je jezelf online beschermen tegen cyberpestgedrag.

En wat met cyberpestkoppen?

Het is belangrijk om vanuit de school ook de pestkoppen aan te spreken. Maar hoe maak je daar een constructief gesprek van?

Gepubliceerd op 5 november 2021