De kloof tussen nieuwsmedia en jongeren met een migratieachtergrond

Dit artikel is deel van Nieuws

Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich niet goed vertegenwoordigd in het nieuws. Die conclusie volgt uit het dialoogtraject rePresent (2016): een onderzoek van Mediawijs en Stampmedia, waarbij 12 journalisten en 208 jongeren met elkaar in dialoog gingen. Hoe komt dat? En hoe kan het beter?

Oorzaken volgens jongeren

“Wij zijn moslim. Inderdaad, wij zijn gelovig. Maar wij bestaan ook uit heel andere facetten. Vraag onze mening ook over andere dingen.”
Een jongere uit het onderzoek

Jongeren met een migratieachtergrond willen een stem in het nieuws, en dan niet enkel als het over terreur of religie gaat. Ook over alledaagse onderwerpen, zoals onderwijs en gezondheid, hebben ze een mening. Toch komen ze naar hun gevoel vooral aan bod in een negatieve context. Daar zijn volgens hen verschillende verklaringen voor:

  • Nieuwsmedia hebben te weinig kennis over andere culturen en religies
  • Het netwerk van journalisten is te beperkt
  • Jongeren kijken zelf te weinig naar het nieuws en zijn daarom een minder belangrijke doelgroep voor nieuwsmedia

Wat zeggen journalisten?

Ook journalisten wijzen met de vinger naar hun eigen netwerk. Het adresboekje van een journalist bepaalt voor een groot deel wie er in het nieuws aan bod komt, en verklaart dus ook waarom je vaak dezelfde bronnen in het nieuws ziet verschijnen:

“Veel journalisten zijn nog altijd zoals ik: blank en niet-gelovig of christelijk. Ik ben heel open-minded, maar ik ken eigenlijk niet zoveel jongeren, om eerlijk te zijn. Dus mijn netwerk, dat gaan ook mensen zijn die oer-Vlaams, blank en hoogopgeleid zijn.”
Marijn Sillis
Freelance journalist

Aanbevelingen voor nieuwsmakers

Als de afstand tussen jongeren en journalisten nog groter wordt, bestaat het gevaar dat jongeren volledig vervreemden van de Vlaamse nieuwsmedia en die media gaan wantrouwen. Daarom is het belangrijk dat ook zij zich kunnen herkennen in de Vlaamse (nieuws)media.

Samen gingen de journalisten en jongeren uit het onderzoek op zoek naar oplossingen, wat leidde tot 8 concrete tips die nieuwsmakers helpen om de kloof te dichten.

rePresent: een dialoogtraject tussen jongeren & mediamakers

Kom meer te weten over de gesprekken tussen journalisten en jongeren tijdens dit traject.

Lees verder

Gepubliceerd op 28 juli 2021