Opleidingen voor volwassenen

Kan je school of organisatie wel een mediawijze snack gebruiken? Trakteer je medewerkers of leden dan op een vorming uit het Mediamenu van Mediawijs. Je vindt er vormingen en workshops rond verschillende thema’s, georganiseerd in samenwerking met onze partners.

Boek hier je vorming(en) uit het Mediamenu

Hieronder vind je een overzicht van alle vormingen in het Mediamenu per thema.

Nam je al deel aan een vorming uit het Mediamenu? Geef hier je mening!

Aanbod 'Online relaties'

 • Doelgroep: leerkrachten, schooldirecties en ICT-coördinatoren
 • Duur: 1,5 dagen
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Child Focus

Dit vormingstraject bestaat uit drie fases

DEEL 1: een Clicksafevorming voor het scholenteam

 • Voor wie: voltallige schoolteam
 • Waarover: hoe veilig internetten bespreekbaar maken met jongeren, bespreken van internetfenomen zoals sexting, sextortion, grooming, online challenges en cyberpesten
 • Waar: op de school
 • Duurtijd: 6 vormingsuren (excl. pauzes)


DEEL 2: een voortgezette vorming voor ICT-coördinatoren met de focus op de creatie van een schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan

 • Voor wie: ICT-coördinatoren en ICT-werkgroep
 • Waarover: een schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan opstellen
 • Waar: op de school of bij Child Focus (samen met andere ICT-coördinatoren van andere scholen)
 • Duurtijd: 3 vormingsuren (excl. pauzes)


DEEL 3: feedback op schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan

 • Voor wie: ICT-coördinatoren en ICT-werkgroep
 • Waarover: feedback en coaching bij het opgestelde schoolspecifiek pedagogisch ICT-beleidsplan
 • Waar: via een online gesprek
 • Duurtijd: samen af te stemmen
 • Doelgroep: leerkrachten/begeleiders van kinderen en jongeren
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 15
 • Min. aantal deelnemers: 6
 • Partner: Tumult

Tijdens deze vorming krijg je als begeleider van kinderen en jongeren een basishouding mee rond identiteit. Om zo deze kennis verder door te dragen aan je doelgroep.

We hopen via deze vorming je iets bij te leren over hoe je een veilige ruimte kan creëren en het belang van een veilige omgeving te doen inzien. Enkel in een veilige omgeving, waarin je je goed voelt, is het mogelijk om talenten te ontpoppen.

Wat komt er aan bod in deze vorming?

 • Meervoudige identiteit
 • Spanningsveld: ergens willen bij horen maar toch uniek zijn
 • Ontwikkeling van identiteit en verandering doorheen de tijd
 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Tumult

Kom jij in je organisatie ook soms haatspraak tegen op sociale media of daarbuiten? Laten passeren lijkt geen optie. Maar hoe kan je dan wel iets constructiefs ondernemen?

Tumult werkte een vorming uit die een antwoord geeft op volgende vragen:

 • Hoe kan je reageren op haatspraak?
 • Kan je de jongeren van je groep helpen om goed te reageren?
 • Kan je als school, als vereniging of groep samen iets ondernemen?

In deze vorming voor leerkrachten en jeugdwerkers ontdek je samen hoe haatspraak tot stand komt, wat de mogelijke effecten zijn en vooral hoe je een (re)actie kan opbouwen aan de hand van 5 keuzes. Bekijk alvast het keuzeplan of surf door voor extra achtergrond op www.alternarratief.be.

Tip: Je kan deze vorming nu ook de online volgen. Geef je voorkeur aan in het aanvraagformulier.

 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2,5 uur
 • Nodig: 1 laptop of tablet per deelnemer en sterk wifisignaal
 • Partner: JES vzw

SQUEEZE is een (gratis) serious game en methode over online identiteit en sociale media, geschikt voor het vijfde en zesde leerjaar en het eerste jaar secundair. In deze train-the-trainer leer je als leerkracht hoe je de game kan inzetten in de klas. Zo leren leerlingen bewust nadenken over hun digitaal burgerschap en op een kritische manier gebruikmaken van een online omgeving. Daarbij komen thema’s als online privacy, clickbait, cyberpesten, loot boxes en big data aan bod.

 • Doelgroep: begeleiders / leerkrachten
 • Duur: 4 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Pimento

Hoe werk je rond online weerbaarheid en mediawijsheid met kinderen (9 tot 12 jaar) of jongeren?

Op een actieve en ervaringsgerichte manier maak je kennis met speelse werkvormen en nuttige info om in je lessen of gesprekken te gebruiken. Op basis van jouw noden en vragen stellen we een vorming op maat samen.

Een mix of een verdieping van volgende onderwerpen kan aan bod komen tijdens een halve of hele dag vorming:

 • Online relaties en seksualiteit: sexting, catfishing, porno, victim blaming

 • (Sociaal) gedrag op internet: cyberpesten, haatspraak, nettiquette

 • Online identiteit: online zelfbeeld, online imago, online vs. offline en digitale balans

Aanbod 'Nieuws-en beeldgeletterdheid'

 • Doelgroep: volwassenen in de vrije tijd
 • Duur: 2,5 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Partner: LINC vzw

Tijdens deze workshop over nepnieuws en factchecking worden deelnemers uitgerust met essentiële vaardigheden om de moderne informatiewereld kritisch te benaderen. De workshop belicht de opkomst van misleidende informatie en biedt inzicht in de mechanismen achter het creëren en verspreiden van nepnieuws. Deelnemers leren factcheckmethoden en -hulpmiddelen gebruiken om betrouwbare informatie te onderscheiden van valse berichtgeving. Met interactieve oefeningen en casestudies worden de deelnemers aangemoedigd om zelfstandig nieuwsbronnen te evalueren en kritisch na te denken over de informatie die ze consumeren en delen. Na afloop van de workshop zullen deelnemers beter gewapend zijn tegen de valkuilen van nepnieuws en in staat zijn om een bewuste rol te spelen in het bevorderen van accurate berichtgeving.

 • Doelgroep: leerkrachten van de eerste, tweede en derde graad lager onderwijs
 • Duur: 3uur
 • Nodig: /
 • Partner: Odisee

Tijdens deze opleiding leren leerkrachten hoe je een filosofische dialoog begeleidt. De onderzoekers voorzien de deelnemers van voorbeeldmateriaal om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. De opleiding is interactief en er is ruimte om de inhoud aan te passen aan de noden van de deelnemers.

Deze vorming wordt enkel gegeven op plekken die makkelijk bereikbaar zijn vanuit Brussel.

 • Doelgroep: leerkrachten (lager/secundair)
 • Duur: 3 uur, maar is te bespreken
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 10
 • Partner: Meemo en Het Archief voor Onderwijs

In deze workshop wijst een ervaren leerkracht je de weg naar een schat aan gratis audiovisueel lesmateriaal om de mediawijsheid van je klas aan te wakkeren en in te spelen op de actualiteit. Verschillende facetten van mediawijsheid komen aan bod zodat je altijd paraat staat om dit topic met je klas te lijf te gaan. Van beeldgeletterdheid tot cyberpesten: je vindt altijd het geknipte fragment op Het Archief voor Onderwijs.

We reiken je handige werkvormen aan, geven je concrete lesideeën en zorgen ervoor dat je alles in handen hebt om je klas kritischer en mediawijzer te laten kijken naar alle informatie om hen heen.

 • Doelgroep: leerlingen/leerkrachten/jeugdwerk
 • Duur: 2 uur of 2 lesuren
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Partner: Hujo

Vandaag worden we overspoeld door informatie, zowel on- als offline, maar hoe ga je hier nu best mee om? Tijdens onze interactieve workshop leert de deelnemer kritisch nadenken over de informatie die deze tegenkomt en een onderbouwde mening te vormen. We doen dit aan de hand van interactieve methodieken & concrete tips. Via deze vorming leren de deelnemers om een echte opiniemaker te worden en hun stem te laten horen in onze maatschappij.

Wat komt allemaal aan bod?
- De opbouw van een goed betoog
- Focus op schrijfvaardigheden en inhoud van een betoog
- Theorie rond argumentatieleer & drogredenen
- Speelse methodieken
- Pitch een speech

Deze vorming is voor iedereen die graag bijleert over het vormen van een kritische en onderbouwde mening. Zo stimuleren we bijvoorbeeld leerlingen om zelf hun stem te laten horen in de samenleving en helpen we leerkrachten om met deze thema's aan de slag te gaan in de klas.

 • Doelgroep: leerkrachten / begeleiders
 • Duur: 2 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Kijk vzw

Ben je op zoek naar een actieve manier om met je leerlingen aan de slag te gaan met mediawijsheid? In deze workshop ontdek je via praktische opdrachten hoe je fotografie via een smartphone of tablet gebruikt in jouw lessen.

Concreet lesmateriaal geeft je handvaten om zelf aan de slag te gaan.Tijdens de sessie leer je ook verdiepende opdrachten die eenvoudig uitgevoerd kunnen worden. De focus van deze sessie ligt op fotografische toepassingen en mogelijkheden. Daarnaast gaat de lesgever dieper in op de toepassingen in jouw klascontext.

Je krijgt antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe pak ik dit praktisch aan in een les?
 • Wat zijn interessante thema’s om in mijn klas toe te passen?
 • Welke materialen heb ik nodig?
 • Hoe gebruik ik de smartphone of tablet?
 • Welke apps zijn gratis én gebruiksvriendelijk?

Na deze sessie heb je meer zelfvertrouwen in fotografie. Je krijgt een duidelijk inzicht in de mogelijkheden in jouw klas dankzij concreet lesmateriaal en het gebruik van de beschikbare middelen, zoals een smartphone of tablet.

Aanbod ‘Mediaopvoeding’

 • Doelgroep: ouders in de vrije tijd
 • Duur: 2 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 3
 • Partner: LINC vzw

Terwijl kinderen zich ogenschijnlijk moeiteloos door online platformen en media manoeuvreren, kijken volwassenen soms verbaasd toe. Via de ‘Mediawijze opvoeding’ van LINC vzw voor ouders, jeugdwerkers en professionals (die werken met kinderen) verwerf je al snel inzicht in hun wonderlijke online wereld.

In de vorming kan worden ingegaan op verschillende subthema's zoals social media, gaming, privacy, cyberpesten, online relaties, schermtijd en online risico's. Volledig afhankelijk van jouw noden of die van je doelgroep.

Iedere vorming is steevast gebaseerd op recent cijfermateriaal en wordt er stevig op interactie en de uitwisseling van ideeën ingezet.

 • Doelgroep: ouders
 • Duur: 2 uur
 • Max. aantal deelnemers: 30 (meer kan ook, maar dan is de vorming minder interactief)
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Gezinsbond / Child Focus

Organiseer met je school of organisatie een ouderavond uit het aanbod Veilig Online over omgaan met online media in het gezin. Tijdens elke vorming krijgen ouders zicht op het mediagebruik van hun kinderen. In getuigenissen komen kinderen, jongeren, ouders en experts aan het woord. De vorming is interactief met onder meer een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden heel wat concrete opvoedingstips aangereikt. Bij dit vormingsaanbod kies je vooraf één van de zes thema’s. Dit thema zal door de gespreksleider begeleid worden. Je kan kiezen uit volgende thema’s:

 • Internet en privacy (voor ouders van kinderen van 6 tot 16 jaar)
 • Digipeuters en -kleuters (voor ouders van kinderen van 1 tot 6 jaar)
 • Gamen (voor ouders van kinderen van 6 tot 16 jaar)
 • Sociale media (voor ouders van kinderen van 6 tot 16 jaar)
 • Cyberpesten (voor ouders van kinderen van 8 tot 16 jaar)
 • Online relaties en seksualiteit (voor ouders van kinderen van 8 tot 16 jaar)

Aanbod 'Datawijsheid en Artificiële intelligentie'

 • Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs 3de graad + ICT-coo + STEM-coo / leerkrachten secundair onderwijs 1ste graad (alle vakken) / studenten lerarenopleiding LO + 1ste graad SO
 • Duur: 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 20
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Benodigheden: laptop, muis en headset (oortjes)
 • Partner: Brightlab, amai!

De AI-revolutie is ook in het onderwijs al een tijdje aan de gang. Tijdens deze sessie stap je aan boord van die AI-sneltrein en maak je kennis met de basisprincipes van Artificiële Intelligentie. Je zal tal van AI-toepassingen in onze alledaagse wereld herkennen en verkennen, én kritisch leren nadenken over ethiek en mogelijke bias in AI-technologieën.

We gaan aan de slag met volgende materialen:

 • het 'Zombie-apocalyps'-lespakket met AI-objectherkenning;
 • het GPT-taalmodelkaartspel: een spel waarmee leerlingen kunnen ervaren hoe het is om als mens te werken als een neuraal netwerk;
 • het 'amai!'-kaartspel om slimme AI-oplossingen te ontwikkelen;
 • het e-classplatform om op een speelse manier kennis te maken met AI-technologie.
 • Doelgroep: Leerkrachten en ICT-coördinatoren (lager & secundair onderwijs)
 • Duur: 2,5 à 3 uur
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 8
 • Partner: Kijk! vzw
 • Benodigdheden: computer of tablet, internet

Dompel jezelf onder in een interactieve workshop waar de magie van AI en onderwijs elkaar ontmoeten. Deelnemers verkennen diverse AI-tools, ontwikkelen mediawijsheidsvaardigheden en leren deze integreren in hun klaslokaal. De focus ligt op het stimuleren van creatieve expressie en analytisch denken, met praktische lesideeën om direct toe te passen.

Tijdens de workshop wordt kritische reflectie aangemoedigd. Leerkrachten duiken diep in AI-technologieën, met speciale aandacht voor fotografie en tools die veel gebruikt worden door kinderen en jongeren. Dit verrijkt je begrip van AI en verbetert je onderwijsaanpak. Laat je inspireren en ontdek nieuwe mogelijkheden voor jouw lessen! Voorkennis over fotografie of AI is niet vereist, we begeleiden jou stap voor stap.

 • Doelgroep: Leerkrachten lager onderwijs
 • Duur: halve of volledige dag
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Min. aantal deelnemers: 5
 • Benodigheden: laptop, muis en headset (oortjes)
 • Partner: Brightlab

Computa... Wat? Jep, computationeel denken. Een hele mond vol, maar wat houdt het eigenlijk in?

Tijdens deze sessie maak je kennis met de kernconcepten of denkvaardigheden van computationeel denken: decompositie, abstractie, patroonherkenning en algoritme. We bespreken elk van deze denkvaardigheden en geven voorbeelden van hoe ze al in dagelijkse lessen voorkomen. Ontdek hoe je ze zelf actief kunt integreren in bestaande wiskunde-, STEM-, taal- en zelfs muzische lessen met behulp van enkele praktische didactische handvaten.

Daarnaast krijgt je tips en materialen aangereikt om de denkvaardigheden van je leerlingen te oefenen via activiteiten die gerelateerd zijn aan computerwetenschappen, zonder gebruik van een computer. Denk aan pixeltekeningen, sorteeralgoritmes, unplugged programmeren ...

Tot slot verken je onze e-class waar alle informatie laagdrempelig en interactief beschikbaar is, om je verder te verdiepen of om te delen met collega’s.

LET OP: Je kan kiezen voor de basis sessie of voor de uitbreidingssessie. Weten jullie al best veel over computationeel denken en duik je graag wat dieper, geef dit dan aan tijdens je boeking!

Aanbod 'Digitale inclusie'

 • Doelgroep: organisaties die werken met digihelpers
 • Duur: 3 of 4 halve opleidingsdagen
 • Minimum aantal deelnemers: 12
 • Maximum aantal deelnemers: 15
 • Nodig: lokaal om de opleiding te geven, wifi, scherm om presentatie te projecteren
 • Partner: afhankelijk van de locatie - Avansa Antwerpen, Avansa Gent, Avansa Waas-en-Dender, Linc vzw, Digidak, Mentor vzw
 • Prijs: gratis

Deze opleiding stoomt digihelpers klaar om digistarters te helpen en ondersteunen bij hun digitale vragen. Digihelpers kunnen begeleiding geven in groep of 1-op-1 en kunnen zowel vrijwilligers als betaalde krachten zijn. De digihelper opleiding is er om elke soort digihelper te ondersteunen en te vormen. De opleiding bestaat uit 3 of 4 opleidingsmodules, afhankelijk van welk soort begeleiding de digihelpers geven. Elke module neemt een halve dag tijd in beslag. Ontdek hier ook de opleiding voor individuele vrijwilligers of professionals!

 • Module 1 geeft je achtergrondinformatie over digitale inclusie
 • Module 2 gaat over het stellen van grenzen en het motiveren van digistarters
 • Module 3 gaat over 1-op-1 begeleiding
 • Module 4 gaat over groepen begeleiden
 • Doelgroep: (vrijwillige) medewerkers van organisatie of lokaal bestuur
 • Duur: 3 of 4 workshops van 2u
 • Minimum aantal deelnemers: 6
 • Maximum aantal deelnemers: 10
 • Nodig: lokaal met tafels en stoelen, flipover met voldoende papier, wifi-verbinding, beamer en projectiescherm
 • Partner: Avansa
 • Prijs: gratis

Deze workshopreeks richt zich naar medewerkers en vrijwilligers van organisaties die rechtstreeks in contact komen met digitaal kwetsbare mensen. Ze bestaat uit drie workshops die elk 2 u duren. Je gaat op zoek naar leuke digitale prikkels die het best geschikt zijn om in de activiteiten van jouw organisatie te integreren. Tussen de tweede en de derde workshop heb je een paar maanden de tijd om met die digitale prikkels aan de slag te gaan.

Op zoek naar een vorming op maat?

Stuur een mailtje naar info@mediawijs.be of neem contact op met onze vormingspartners om de mogelijkheden te bespreken.