Winnaars Mediawijs Awards 2022

Op 25 januari 2023 reikte Mediawijs voor de zevende keer op rij de Mediawijs Awards uit. Op die manier willen ze mediawijze en digitale initiatieven meer erkenning en zichtbaarheid geven. Maar liefst zes projecten wonnen een Mediawijs Award.

Een recordaantal van 35 projecten, onder de vorm van onderzoek, lesactiviteiten, educatieve pakketten, campagnes, video's ... die een aspect van mediawijsheid in de kijker zetten, werden ook dit jaar weer ingediend. Hieruit nomineerde een onafhankelijk jury de winnaars. 

De jury hield rekening met: 

  • De mediawijze inhoud van het project

  • De maatschappelijke impact

  • De duurzaamheid

  • Het vernieuwend gehalte

  • Aandacht voor digitale inclusie

De uitreiking vond plaats tijdens het jubileumevent van Mediawijs, waarbij ons kenniscentrum haar 10-jarig bestaan vierde. In vijf categorieën viel een award te winnen: Impact, Innovatie, Inclusie, Inspiratie en Meest Mediawijze Inhoud. Door een uitzonderlijk ex aequo ging de award Inclusie dit jaar naar twee projecten en werden dus geen 5, maar 6 projecten in de bloemetjes gezet!

“Als minister van Media probeer ik mediawijsheid en digitale geletterdheid zeer hoog op de agenda te zetten en voldoende middelen voor uit te trekken, maar uiteindelijk zijn het de organisaties op het terrein die het effectief moeten doen. Ik ben dan ook zeer blij om te zien welke mooie initiatieven ook dit jaar weer het licht zagen. Wat deze organisaties in de praktijk brengen, maakt wel degelijk een verschil. Elk van hen is dan ook een verdiende winnaar van de Mediawijs Award.”
Benjamin Dalle
Benjamin Dalle
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Media

De zes winnaars op een rijtje

Toekomstmakers (JEF) - Award Meest Mediawijze Inhoud

Wat willen leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar veranderen in de wereld? JEF reisde met een mobiele filmstudio naar scholen om het antwoord hierop te ontdekken. Samen met een echte filmmaker goten de leerlingen hun boodschap voor de toekomst in een zelfgemaakt filmpje. Het denkwerk vooraf gebeurde via een online leerplatform met lessen over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), fake news, propaganda,...

"Met Toekomstmakers wilden we de leerlingen én leerkrachten een filmwijs traject aanbieden. Op die manier kunnen ze zich volledig onderdompelen in het thema actief burgerschap en media. De leerlingen ontdekten al doende hoe je een boodschap overtuigend in beeld brengt, waardoor ze ook zelf kritischer naar media gaan kijken. De leerkrachten kregen daarnaast tools om zelf filmwijze methodieken in de klas te gebruiken. We experimenteerden ook met online formats zoals een leerplatform vol toffe content en een interactief debat voor scholen."

Iedereen Digihelper (District09) - Award Impact

Met ‘Iedereen Digihelper’ coacht District09 organisaties en diensten om inzicht te krijgen in digitale inclusie en daarmee zelf aan de slag te gaan om hun doelgroepen digitaal sterker te maken. Met sessies boordevol praktische tips rond thema’s zoals het aanbieden van digitale oefenkansen, quick scan van digitale vaardigheden, individuele begeleiding bij digitale vragen etc krijgen ze de nodige handvaten om zelf digihelper te worden. Het project werd gerealiseerd met de steun van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen van de Europese Unie.

“Er zijn veel mensen die zich professioneel of vrijwillig elke dag inzetten om anderen te helpen. Zij hebben een grote vertrouwensband met hun (kwetsbare) doelgroepen. Dankzij de coaching vanuit team e-inclusie worden ze gerustgesteld dat ze geen IT-expert moeten zijn om ook digitale helper te worden en krijgen ze de praktische tips om hun doelgroep digitaal te versterken en belangrijke digitale reflexen bij te brengen. Iedereen digihelper!”

Comon (Stad Gent, imec, Universiteit Gent, Bibliotheek De Krook) - Award Innovatie

Comon wil Gent nog (media)wijzer maken. Hoe? Door te luisteren naar wat Gentenaars willen of nodig hebben. Dit samen te exploreren. En technologische oplossingen op mensenmaat te bedenken én uit te testen.

“Dat lukt alleen maar als we samenwerken. Tuupetegoare, zeggen we in Gent. Gentenaars, beleidsmakers van Stad Gent, onderzoekers van Universiteit Gent en van imec, en de medewerkers van Bibliotheek De Krook samen met Avansa regio Gent. Mensen die elkaar normaal gezien niet vaak tegenkomen. Maar ze doen allemaal mee in Comon. En dat is nodig als je zotte ideeën wil realiseren.”

De Award Inclusie ging dit jaar naar twee projecten! 

Via ‘Dig in! Digitale oefenkansen en ondersteuning voor gezinnen’ werkt Onderwijscentrum Gent aan een sterk ondersteuningsnetwerk voor gezinnen binnen het digitaal partnerschap school-gezin, met extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Ze doen dit op een veelzijdige manier waarbij ze inzetten op het drieluik “toegang, vaardigheden en ondersteuning”. Dankzij de vele partners kunnen ze ondersteuning op maat bieden die de doelgroep écht bereikt op een laagdrempelige manier. Het project werd gerealiseerd dankzij de relancemiddelen van Stad Gent.

"Net zoals in andere domeinen van de samenleving heeft het onderwijs een digitale versnelling meegemaakt. Schoolwerk, kinderen aanmelden, communicatie met de school… Al die zaken gebeuren vaak digitaal en dat is voor veel mensen niet evident. De sterkte van dit project ligt in de vele samenwerkingen. Zo kunnen we onze doelgroep ondersteunen op een veelzijdige en laagdrempelige manier en komen ze overal digitale oefenkansen tegen: op school, thuis, bij een initiatief voor studieondersteuning of in een Digipunt in de wijk.”

Met het project Outreach Digipunt zet SAAMO West-Vlaanderen in op outreachend werken. Dit betekent dat ze met hun computer en hotspot naar de mensen toe gaan en hen actief aanspreken of ze digitale vragen hebben. Is er nood aan verdere ondersteuning? Dan verwijzen ze door naar laagdrempelige Digipunten. SAAMO West-Vlaanderen helpt mee om de digitale ongeletterdheid te verminderen, maar wijst overheden, diensten en organisaties ook op hun verantwoordelijkheid.

"Door outreachend te werken en aanwezig te zijn, bereik je meer mensen. Zo kunnen we mensen toeleiden naar bepaalde vormingen, onze Digipunten, uitleg geven over het uitleensysteem voor Chromebooks, enzovoort… In de gesprekken detecteren we ook andere behoeften zoals de nood aan ontmoeting of oefenkansen Nederlands. Soms is er ook sprake van onderbescherming. De samenwerking met andere organisaties en diensten zorgt ervoor dat we mensen kunnen doorverwijzen naar het bestaande aanbod en signalen van uitsluiting samen kunnen aanpakken."

Let's Other Talk (Tumult) - Award Inspiratie

In de nieuwe categorie Inspiratie won Let's Other Talk de Mediawijs Award. Hoe is het om als jongere zelf via sociale media in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten over migratie en beeldvorming? Dit werd onderzocht met een groep van acht jongeren (16-25j) die een traject liepen van februari tem juni 2022. Het doel van dit project was om andere jongeren te bereiken en betrekken in het migratiedebat alsook andere jongeren te inspireren om zelf een plek in dit debat in te nemen door te experimenteren met verschillende sociale media platformen.

"Ondanks dat sociale media een grote rol kan spelen in de beeldvorming van jongeren over migratie, is het ook even belangrijk om hen te ruimte te geven om zelf te ontdekken hoe zij sociale media kunnen gebruiken om andere jongeren te inspireren om hun inzichten en meningen te delen. En dit is een omkadering die co-creatie en veiligheid centraal zet."

Winnaars voorbije edities 

Benieuwd welke mediawijze initiatieven de vorige jaren met een award gingen lopen? Lees het hier