EU Kids Online

EU Kids Online is een multinationaal onderzoek en netwerk van 19 Europese landen. Samen verwerven de nationale teams sinds 2006 inzicht in de online activiteiten, vaardigheden en ervaringen van kinderen tussen 9 en 16 jaar en hun ouders.

Een onderzoek gecoördineerd door prof. dr. Sonia Livingstone van de London School of Economics and Political Science. Het Instituut voor Mediastudies van de KULeuven onderzoekt gegevens voor Vlaanderen.

Wat is EU kids online

Meer info

Het EU Kids Online-onderzoek werpt een blik op de manier waarop Europese ouders en kinderen omgaan met zowel de positieve als negatieve kanten van het internet. Die inzichten worden gebruikt om na te denken over hoe ouders, leerkrachten en beleidsmakers beter ondersteund kunnen worden. Daardoor kunnen de risico’s beperkt blijven en kan het internet zijn wat het moet zijn: een veilige, leerrijke omgeving voor kinderen.

Het nationale team van elk deelnemend land levert de nodige analyses en rapporten aan. Ook zorgt elk team ervoor dat de bevindingen van het onderzoek doorstromen naar de nationale of regionale beleidsmakers en organisaties die de brug slaan naar onder meer ouders en leerkrachten.

In het EU Kids Online-onderzoek komen thema’s aan bod als schermtijd, internettoegang, online bezigheden, digitale vaardigheden, online risico’s en mogelijkheden.

Centrale vragen zijn:

  • Welke risico’s ervaren kinderen online? Hoe gaan ze daarmee om?
  • Tot welke toestellen hebben kinderen toegang?
  • Welke digitale vaardigheden hebben kinderen al ontwikkeld?
  • Welke invloed hebben ouders en vrienden op de online ervaringen van kinderen?

Voor het EU Kids Online-onderzoek worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. De meeste data worden verzameld aan de hand van kwantitatieve surveys bij zo’n 25.000 kinderen en hun ouders. Daarnaast vinden er ook focusgroepen en interviews plaats.

Ontdek de resultaten

Benieuwd naar de meest recente onderzoeksresultaten van het EU Kids Online-onderzoek in Vlaanderen? Ontdek er alles over in deze samenvatting. Je vindt er ook een link naar het volledige onderzoeksrapport.

Meer weten?

Op de website van EU Kids Online vind je meer informatie over dit onderzoek. Voor algemene vragen kan je terecht bij info@eukidsonline.de. Het Belgische team kan je bereiken via Leen d'Haenens (KULeuven).

En wat met de rest van de wereld?

Ook in niet-westerse landen kent het internet een sterke groei. Zo ontstond het zusterproject Global Kids Online: een onderzoek naar de rol en betekenis van het internet voor kinderen over de hele wereld.