Beleidstool Digitale inclusie

Educatief pakket

Hoe begin je als lokaal bestuur aan het uitwerken van een visie en een beleid rond digitale inclusie? Welke elementen mogen er in een digitaal inclusie beleid zeker niet ontbreken?

Voor lokale besturen.

Cover beleidstool digitale inclusie

De beleidstool digitale inclusie inspireert en ondersteunt lokale besturen om een visie en een beleid rond digitale inclusie op te stellen of om een bestaande visie en beleid uit te breiden. 

Wat komt er aan bod

De beleidstool is opgebouwd uit 4 pijlers die essentieel zijn om een visie en een beleid rond digitale inclusie uit te werken:

  • toegang
  • vaardigheden
  • dienstverlening
  • de lokale regierol

Elk van die 4 pijlers telt een aantal beleidselementen die je kan meenemen in de opbouw van je visie en beleid.

Zo gebruik je de tool

De tool start met een voorbereidingsfase die bestaat uit 4 stappen, de voorbereidingsfase kan je alleen of in kleine groep doen. Met de beleidstool zelf ga je best aan de slag met collega’s uit verschillende beleidsdomeinen - zoals beschreven in stap 4 van de voorbereiding.

Stap 1: Bekijk de bevolkingssamenstelling van je lokaal bestuur. Want sommige groepen lopen een groter risico op digitale uitsluiting dan anderen, zoals personen met een laag inkomen en opleidingsniveau, ouderen, alleenstaanden en personen met een migratieachtergrond. Lees meer

Stap 2: Breng in kaart wat je lokaal bestuur al doet voor specifieke doelgroepen en/of rond digitale inclusie.

Stap 3: Bekijk de meerjarenplanning van je lokaal bestuur binnen de verschillende beleidsdomeinen. Welke acties staan gepland voor specifieke doelgroepen en/of digitale inclusie?

Stap 4: Spreek je collega's van verschillende beleidsdomeinen aan om deze visie en beleidsoefening samen te doen. Dit kunnen bijvoorbeeld collega's zijn die werken binnen welzijn, sociale economie, ICT, burgerparticipatie, dienstverlening naar de burger, HR, enz.

Daarna ga je samen met je collega’s aan de slag met de verschillende beleidselementen uit elk van de 4 pijlers.

  • Print de beleidselementen af en knip deze uit. 
  • Breng je collega's samen en neem hen eerst mee in het digitale inclusie bad door hen je voorbereiding voor te stellen. 
  • Wil je graag een meer uitgebreide introductie doornemen met hen dan kan je eerst het digitale inclusie kaartspel spelen.
  • Ga na je introductie aan de slag met de uitgeknipte elementen uit de beleidstool.
  • Beslis samen in groep aan welke beleidselementen je prioriteit geeft en schrijf op basis hiervan je visie en je beleid uit.

Dit heb je nodig

Download de beleidstool hieronder en druk de pagina’s met de beleidselementen af.

Deze beleidstool herwerkt de 7 bouwstenen voor digitale inclusie en de visie van VVSG op digitale inclusie tot een beleidstool op maat van lokale besturen.

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

2022