Gezond Geweten

Educatief pakket

Jongeren kritisch leren omgaan met gezondheidsinformatie die ze via (sociale) media tegenkomen, is cruciaal in tijden van overvloed aan (des)informatie. Online betrouwbare gezondheidsinformatie vinden en het toepassen in hun dagelijks leven, is niet altijd gemakkelijk. Met het lespakket Gezond Geweten kan je in de klas die kritische blik ten opzichte van gezondheidsinformatie aanscherpen.

Voor scholen en leerkrachten in het secundair onderwijs. In samenwerking met Gezondheid en Wetenschap.

cover lespakket gezond geweten

Het lespakket ‘Gezond Geweten’ werd gecreëerd om in de klas te kunnen werken aan die kritische vaardigheden ten opzichte van gezondheidsinformatie. Om dat te bereiken, gaan we in het lespakket in op 3 thema’s: gezondheidsbeweringen, -onderzoek en -keuzes. Elk thema bevordert de kennis, de vaardigheden en de attitudes van de leerlingen. 

Wat komt aan bod

Het lespakket ‘Gezond Geweten’ bestaat uit drie modules. Voor elke module is er een theoretisch kader voorzien voor zowel de leerkracht als de leerling en zijn er bijbehorende online opdrachten voor de leerling. Het pakket is modulair opgebouwd, zo kan jij het helemaal op maat van jouw klas of school invullen. 

De drie modules zijn:

Gezondheidsbeweringen

 • Wat zijn gezondheidsbeweringen? 
 • (On)betrouwbare gezondheidsbeweringen
 • Onbetrouwbare basissen 
 • Kritisch kijken naar gezondheidsbeweringen in de pers en media

Gezondheidsonderzoek

 • Het belang van wetenschappelijk onderzoek
 • Resultaten van gezondheidsonderzoek

Gezondheidskeuzes

 • Persoonlijke gezondheidskeuzes
 • Maatschappelijke gezondheidskeuzes

Zo gebruik je het

Elke module bestaat uit volgende delen:

 • Theoretisch kader

Hiermee willen we jou een stoomcursus geven in de theorie. Het kan best zijn dat jij niet in elk van de thema’s volledig thuis bent, en dat is helemaal oké! Wij zorgen ervoor dat jij zelfzeker en autonoom aan de slag kan gaan.

 • Oefeningen

We bieden voor elke module online oefeningen aan via het leerplatform BookWidgets. De linken naar de oefeningen kan je terugvinden in de verbetersleutel en de begeleidende presentatie. Iedere oefening heeft een moeilijkheidsgraad, zo kan je de les perfect afstemmen op het kennen en kunnen van je klasgroep. 

 • Verbetersleutel

​​​​​​​​​​​​​​In de verbetersleutel vind je de verbetering van de oefeningen die je leerlingen krijgen, maar dat is niet alles. We geven je ook steeds wat meer uitleg bij de oefening, krijg je de theorie voor de leerlingen te zien en geven we aan wat je leerlingen zouden moeten kennen en kunnen na het doorlopen van de oefening. 

Door het modulair karakter van het pakket heb je zelf in handen hoeveel tijd je hieraan kan of wil besteden. 

Dit heb je nodig

 • Download hieronder de handleiding voor leerkrachten met alle theoretische achtergrond over de drie modules en meer praktische uitleg over het pakket.
 • Download ook de verbetersleutel met alle info over de opdrachten en de theorie voor je leerlingen. 
 • Bekijk de begeleidende PowerPoint die je in de les kan inzetten als leidraad. 
 • Ontdek de gekoppelde eindtermen.

Een initiatief van: Gezondheid en Wetenschap

Licentie: Naamsvermelding, GelijkDelen

Gelanceerd in november 2022

Dit pakket werd ontwikkeld met de steun van de Vlaamse Overheid en is gebaseerd op de principes van het Informed Health Choices-netwerk.