Hoe artificieel intelligent mag jouw wereld worden?

Affichetest

Artificiële intelligentie (AI) wordt vaak besproken op een niveau dat de eigen omgeving niet raakt. Maar wat als je AI zou kunnen toepassen in je eigen leefwereld? Tot waar mag AI voor jou gaan? Waar liggen jouw grenzen?

Affiche 'Hoe artificieel intelligent mag jouw klas worden'

Deze gespreksstarter helpt een groep samen na te denken over de grenzen van artificiële intelligentie. Door dit samen te bekijken en telkens te motiveren waarom iets voor jou wel/niet aanvaardbaar is, leer je elkaars grenzen beter begrijpen.

Wat komt aan bod

De tool bestaat uit vier posters die telkens een andere omgeving weergeven:

  • straat
  • werk
  • huis
  • klas

En een basisposter met meer informatie over wat AI is. 

Hoe gebruik je het

Bespreek samen waar de mogelijkheden voor AI zich bevinden in diverse omgevingen. Waar willen jullie liever wel/geen AI in de toekomst? 

  • Neem de basisposter door als jullie meer informatie over AI willen.
  • Duid op de posters aan waar AI wel/niet mag gebruikt worden volgens jullie. Werk hiervoor met 2 kleuren: 1 kleur voor dingen waarbij AI mag gebruikt worden en 1 kleur voor dingen die jullie liever niet uitbesteden aan AI.
  • Vertel telkens aan mekaar waarom je iets aanduidde op de posters

Zo ga je aan de slag

Bekijk de instructievideo.

Download de posters.

Instructievideo: Waar wil je Artificiële Intelligentie in je leven?

Een initiatief van: Kenniscentrum Data & Maatschappij

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen