17x digitale inclusie voor kwetsbare kinderen en jongeren

Dit artikel is deel van Digitale inclusie

De coronacrisis heeft de digitale ongelijkheden bij bepaalde bevolkingsgroepen heel zichtbaar gemaakt. Niet het minst bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Initiatieven die zich richten op het bestrijden of voorkomen van digitale uitsluiting bij deze doelgroep, leiden dan ook vaak tot sterke resultaten. Wij zochten en vonden 17 mooie projecten.

Naar welke projecten gingen we op zoek?

We zochten naar projecten … 

  • die vernieuwend, succesvol, inzetbaar en overdraagbaar zijn. Ook bevorderen ze digitale inclusie en sluiten ze aan bij de noden in hun sector.
  • die werken vanuit verschillende basissen (bv. lokaal, vanuit een organisatie of school, …) rond het thema ‘digitale inclusie’. Daarbij zijn 3 insteken mogelijk: toegang, vaardigheden en het gebruik van publieke diensten.
  • die de heterogene groep van kwetsbare kinderen en jongeren bereiken. Met name kinderen en jongeren in armoede, in kwetsbare thuissituaties, in een hulpverleningstraject of in jeugddelinquentie, in een moeilijke verblijfssituatie of in een moeilijk of afwezig schooltraject.

Deze projecten gaan digitale uitsluiting tegen

We kwamen uit bij maar liefst 17 projecten, die elk hun eigen praktijk in beeld brachten via de methodiek van digital storytelling. Dat deden ze met de ondersteuning van Link in de Kabel en de hulp van een professional. Daarnaast vulden ze ook een fiche in met meer informatie over hun project.

Videoreeks goede praktijken

Bekijk alle video's
Gepubliceerd op 14 mei 2021