7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid

Dit artikel is deel van Digitale inclusie

Hoe staat het met het e-inclusiebeleid in jouw stad, gemeente of samenwerkingsverband? Aan de hand van onze 7 bouwblokken ga je makkelijk na waar er nog verbetering mogelijk is en maak je gericht werk van een duurzaam e-inclusiebeleid.

Zo ga je aan de slag

Stap 1: Verzamel je partners

Stel een representatieve groep samen van (boven)lokale spelers en selecteer met z’n allen de bouwblokken die jullie willen bespreken. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle bouwblokken, met meer informatie, tips en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Stap 2: Analyseer de stand van zaken

Deel de groep op in kleinere groepjes van maximum 4 personen. Laat elk groepje een kleur toekennen aan ieder bouwblok:

  • Rood: we ondernemen op dit moment nog geen actie rond dit bouwblok;
  • Oranje: we ondernemen op dit moment beperkt actie rond dit bouwblok;
  • Groen: we ondernemen op dit moment al uitgebreid actie rond dit bouwblok.

Geef binnen de groepjes uitleg waarom jullie deze kleuren toekennen. Bespreek vervolgens met alle groepjes samen de resultaten. Zijn er verschillen of gelijkenissen? Selecteer de oranje en rode bouwblokken waar jullie als groep aan willen werken.

Stap 3: Stel een actieplan op

Plan een volgend vergadermoment in voor deze stap. Zo kan iedereen de informatie en andere projecten met betrekking tot het bouwblok in kwestie rustig doornemen. Denk tijdens het vergadermoment per bouwblok na over een concreet actieplan. Welke stappen moeten er gezet worden? Wie kan wat doen? Wat is de timing? Hebben jullie externe hulp nodig?

Tip: neem eventueel contact op met anderen die al rond dit bouwblok gewerkt hebben. Vraag hen hoe zij het hebben aangepakt en wat de mogelijke aandachtspunten en succesfactoren zijn.

Alle bouwblokken op een rijtje

Ontdek hieronder alle bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid. Bij elk bouwblok vind je een korte beschrijving en getuigenissen over inspirerende invalshoeken en projecten vanuit het werkveld e-inclusie.

Bouwblok 1: Hanteer een brede visie op e-inclusie

Een sterk digitaal inclusief beleid vertrekt vanuit een omvattende visie op digitalisering en de bijhorende kansen en valkuilen. Je moet dus heel wat factoren in rekening brengen, zoals verschillende perspectieven, verschillende profielen en verschillende competenties.

Bouwblok 2: Weet en meet wat je moet en doet

Een sterk en inclusief digitaal beleid baseer je op een gedegen kennis van de situatie van je doelgroep, hun noden en mogelijke kansen. Bevraag regelmatig hun noden en meet de impact en effecten van jouw eigen digitale initiatieven.

Bouwblok 3: Zet in op partnerschappen

Een duurzaam inclusief digitaal beleid realiseren kan je niet alleen: je hebt mensen nodig die een beleid kunnen maken over de domeinen heen, experten in uitsluiting, digitale geletterdheid, technologie, partners die je doelgroep effectief kunnen bereiken, financiering en infrastructuur ... Bundel de krachten in jouw stad of gemeente.

Bouwblok 4: Voorzie ondersteuningsnetwerken voor begeleiders

Veel begeleiders van digitaal uitgesloten groepen hebben wel een nauw contact met hun doelgroep, maar zelf weinig digitale kennis en vaardigheden. Ga daarom na hoe je vrijwilligers en personeel van scholen, verenigingen, sociale en jeugdorganisaties, gemeentelijke of stedelijke diensten en je eigen medewerkers kan inspireren op vlak van digitale geletterdheid en mediawijsheid.

Bouwblok 5: Zorg voor kwaliteitsvolle digitale toegang voor iedereen

Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hardware, software en internet is een basisvoorwaarde voor digitale inclusie. Dat gaat over meer dan ‘Is er een toestel, ja of nee?’ Er spelen verschillende factoren mee, zoals de kostprijs, de kwaliteit, het onderhoud en de nood aan aangepaste infrastructuur in functie van ieders situatie. 

Bouwblok 6: Maak werk van digitale basiscompetenties

Al heb je toegang tot digitale toepassingen, dan moet je er nog mee aan de slag kunnen. Daarvoor heb je de nodige kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en attitudes (houding, willen, durven) nodig. Dit gaat dus over meer dan technische 'knoppenkennis'. Wie offline sociaal en economisch kwetsbaar is, neemt die kwetsbaarheid mee in de online wereld. Je hebt daarom ook andere mediawijze competenties nodig om oplossingsgericht om te gaan met problemen, digitale inhoud (bv. een cv) te creëren, kritisch om te gaan met informatie en bewust na te denken over je eigen gedrag online.

Bouwblok 7: Integreer inclusie als basisreflex in je digitale diensten

Mensen mogen nog zo digitaal geconnecteerd en geletterd zijn, een digitale dienst die nutteloos, niet gebruiksvriendelijk en onveilig is, heeft weinig meerwaarde. Het is dus aan de aanbieders, opdrachtgevers en ontwikkelaars van digitale diensten om van bij het ontwerp de noden van de doelgroep, de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor de doelgroep en de veiligheid van de toepassing in te bouwen. Inclusive design is dus noodzakelijk.

Gepubliceerd op 13 mei 2021