EDMO BELUX wil de krachten van onderzoekers, journalisten, factcheckers en educatieve organisaties uit België en Luxemburg bundelen om een echt interdisciplinair netwerk te worden in de strijd tegen desinformatie.

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega's Bert Pieters en/of Zara Mommerency

EDMO

EDMO BELUX

Op de website van EDMO BELUX vind je factchecks terug, onderzoek over desinformatie én mediawijze tools om met desinformatie aan de slag te gaan!

edmo_belux.jpeg

Het netwerk zal online desinformatiecampagnes opsporen en analyseren, mediawijze activiteiten organiseren (zoals vormingsmomenten en campagnes) en overheden ondersteunen in het toezicht op online platformen.

Wat is EDMO BELUX

EDMO BELUX wil interdisciplinair netwerk vormen om zo de krachten te bundelen tegen desinformatie.

Educatieve professionals, maar even goed het brede publiek en nationale overheden.

  • Nepnieuws
  • Desinformatie
  • Sociale media
  • Propaganda

Oktober 2021 tot en met maart 2024.

Het doel van dit project

De bedoeling is om schadelijke desinformatiecampagnes op nationaal en EU-niveau op te sporen, hun impact op de samenleving en de democratie te analyseren en ze aan te pakken waar mogelijk.

De resultaten van dit project

De uitrol van dit project is voorzien in oktober 2021. Mediawijs zal zich binnen het netwerk focussen op de uitwerking van mediawijsheidsactiviteiten:

EDMO BELUX is één van de acht Hub voor het Europees Digitale Media Observatorium. Samen met het European Digital Media Observatory op Europees niveau en de 7 andere nationale hubs zal EDMO BELUX bijdragen aan de strijd tegen desinformatie in heel Europa.

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Oktober 2021 - 31 maart 2024

Het EDMO BELUX project wordt ge-co-financierd door de Europese Unie via de 2020 CEF Telecom Call - EDMO national hubs (CEF-TC-2020-2). De steun van de Europese Commissie voor het project houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteur(s) weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.