Initiatieven voor betaalbaar internet

Dit artikel is deel van Digitale inclusie

Om de bestaande ongelijke toegang tot het internet te verkleinen, zijn er verschillende initiatieven in het leven geroepen die deze toegang meer betaalbaar maken. Bekijk hier de info over het sociaal internetaanbod en andere initiatieven.

1. Sociaal internetaanbod

De overheid hervormde het sociaal tarief voor de telecomsector, waardoor per 1 maart 2024 het sociaal tarief vervangen wordt door het nieuwe sociaal internetaanbod. Het sociaal internetaanbod is een tarief voor enkel vast internet en/of met televisie/telefonie. Het sociaal internetaanbod wordt voorlopig enkel aangeboden door de operatoren Telenet, Proximus en VOO.

De standaardkostprijs van het sociaal internetaanbod bedraagt 19 euro per maand voor vast internet. Er zitten wel grenzen aan het sociaal internetaanbod per deelnemende operator, er is dus geen sprake van onbeperkt internet. Verder staat op deze pagina het meest recente aanbod van deze operatoren vermeld. Naast een pakket voor internet bieden de operatoren voor 40 euro een bundel aan met internet waar bijvoorbeeld televisie of telefonie aan toegevoegd kan worden. Het kan wel per operator verschillen en moet worden aangevraagd bij de operator zelf.

Om recht te hebben op het sociaal internetaanbod moet je:

 • In België wonen.
 • Nog geen sociaal tarief of sociaal internetaanbod ontvangen.
 • Tot één van deze groepen behoren:
  • Uitkeringsgerechtigd bij OCMW : leefloon, gelijkwaardige financiële hulp, IGO-wachtuitkering, of tegemoetkoming als persoon met een handicap of wachtuitkering.
  • Uitkeringsgerechtigd bij FOD Sociale Zekerheid: tegemoetkomingen voor handicap of hulp aan bejaarden.
  • Specifieke ondersteuningsbehoefte of een handicap met een score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal.
  • Uitkeringsgerechtigd bij Federale Pensioendienst: IGO, gewaarborgd inkomen, of tegemoetkoming als persoon met een handicap.

Let op: Het ontvangen van RVT of arbeidsongeschiktheidsuitkering geeft geen recht op het sociaal internetaanbod.

Meer info? De FOD Economie heeft een website ontworpen waar je kan controleren of je in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod.

Het sociaal internetaanbod wordt niet automatisch toegekend. Rechthebbenden zullen de volgende stappen moeten ondernemen om het sociaal internetaanbod aan te vragen:

 1. Neem contact op met een van de deelnemende operatoren en biedt aan hen jouw ID-kaart (of een ander document dat uw rijksregisternummer bevat) aan
 2. De operator kan nagaan of jij recht hebt op het sociaal internetaanbod (zij kunnen dit onmiddellijk achterhalen)
 3. Indien jij recht hebt op het sociaal internetaanbod kun jij (binnen 7 dagen) jezelf inschrijven voor het sociaal internetaanbod

Personen die het recht op het oude sociaal tarief telecom hebben gekregen vóór 1 maart 2024, blijven het ook na die datum ontvangen. Ze hebben er recht op zolang zij aan de voorwaarden van het oude sociaal tarief voldoen. Dit betekent onder andere dat de situatie van de rechthebbende niet verandert, zoals bijvoorbeeld: verhuizen, van operator veranderen, van abonnement veranderen, enz. Het sociaal tarief wordt dus niet automatisch omgezet naar het sociaal internetaanbod.


Meer informatie vind je op de website van de FOD Economie.

Hieronder vind je een overzicht van het sociaal internetaanbod bij de verschillende operatoren:

 

Telenet

Proximus

VOO (niet beschikbaar in Vlaanderen)

Sociaal internetaanbod


 

150 GB om te surfen

100 Mbps downloadsnelheid

10 Mbps uploadsnelheid

150 GB om te surfen

30 Mbps downloadsnelheid

4 Mbpp uploadsnelheid

500 GB om te surfen

75 Mbps downloadsnelheid

4 Mbps uploadsnelheid

Maandelijkse kost

€ 19 / maand

€ 19 / maand

€ 19 / maand

Sociaal internetaanbod + televisie

150 GB om te surfen

10 Mbps uploadsnelheid

100 Mbps downloadsnelheid

Tv-kijken 

150 GB om te surfen

4 Mbps uploadsnelheid

30 Mbps downloadsnelheid

Tv-kijken

500 GB om te surfen

4 Mbps uploadsnelheid

75 Mbps downloadsnelheid

Tv-kijken

Maandelijkse kost

€ 40 / maand

€ 40 / maand

€ 40 / maand

Eenmalige kost

€ 25 activatiekost en € 42.5 installatiekost (indien een Telenettechnieker de activatie en installatie doet).

Beide kosten zijn enkel voor nieuwe klanten van Telenet.

€ 29,50 installatiekost


 
50% korting op installatiekost

*Prijzen kunnen veranderen en bovenstaand is enkel bedoeld als voorbeeld.

2. Telenet Essential Internet

Telenet biedt naast het sociaal internetaanbod ook de ‘Essential Internet’ bundels die goedkoper zijn dan het sociaal internetaanbod (zie onderstaande tabel). Je levert wel in op GB en download- en uploadsnelheid. 

 

Telenet sociaal internetaanbod

Telenet Essential Internet FIVE

Telenet Essential Internet TEN

Maandelijkse abonnementskosten*

€19

€5

€10

Data

150 GB

50 GB

150 GB

Downloadsnelheid

100 Mbps

5 Mbps

30 Mbps

Uploadsnelheid

10 Mbps

2 Mbps

4 Mbps

*Prijzen kunnen veranderen en bovenstaand is enkel bedoeld als voorbeeld.

3. Op zoek naar het beste commerciële tarief?

Ben je op zoek naar het beste commerciële tarief? Deze websites kunnen je helpen met het vergelijken van internet- en telecomprijzen:

Gepubliceerd op 18 november 2021