Online leerplatformen: een uitdaging voor je digitale balans?

Dit artikel is deel van Digitale balans

Er is geen twijfel mogelijk dat online leerplatformen een aanwinst zijn voor scholen. Dankzij tools als Smartschool kunnen leerlingen hun punten online bekijken en taken digitaal doorsturen. Ook vergemakkelijken ze het contact tussen leerkrachten en ouders. Anderzijds zijn ze een vergiftigd geschenk voor onze digitale balans.

Moet je ook na de schooluren bereikbaar zijn?

Terwijl leerlingen vroeger aan het einde van de schooldag alle taken en opmerkingen in hun agenda noteerden, kunnen ze nu ook na de schooluren nog een mededeling van de leerkracht krijgen. Tegelijk kunnen ze zelf tot laat in de avond dringende vragen versturen, waar ze dan snel een antwoord op verwachten.

Zo vervaagt niet alleen de balans tussen school en privé, maar begint voor veel leerkrachten en leerlingen ook de digitale balans te wankelen: wat als je na de schooluren schermen doelbewust opzij wil leggen, maar het gevoel krijgt dat je altijd bereikbaar moet zijn? Dat laatste hoort natuurlijk voor niemand een verplichting te zijn.

30%

van de leerlingen

vindt het storend als ze in hun vrije tijd communicatie over school krijgen. Lees meer.

De oplossing: duidelijke afspraken

Het is aan de school om duidelijk te maken dat er een scheiding is tussen schooltijd en vrije tijd, zowel voor leerkrachten als leerlingen. Leerlingen moeten bijvoorbeeld weten wat ze kunnen verwachten als ze na de schooluren nog een mailtje naar de leerkracht sturen. Leerkrachten moeten op hun beurt een afgelijnd kader krijgen voor de communicatie met leerlingen.

“Het is belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken tussen leerlingen en leerkrachten, en die ook expliciet uit te spreken en vast te leggen.”
Annelore Deprez
Prof. dr. Annelore Deprez
Hoofddocent journalistie
Artevelde Hogeschool

5x inspiratie voor afspraken over Smartschool

  1. In het weekend of na 18 uur worden er online geen taken of mededelingen meer gepubliceerd die van belang zijn voor de volgende schooldag.
  2. Leerkrachten moeten één keer per dag hun account bekijken, maar kiezen zelf op welk tijdstip ze dat doen.
  3. Leerkrachten krijgen 24 uur de tijd om online vragen te beantwoorden.
  4. De communicatie tussen leerkrachten en leerlingen vindt zoveel mogelijk plaats in de klas.
  5. Leerlingen kunnen via het leerplatform enkel informatieve vragen stellen: het is niet bedoeld voor discussies over punten of andere zaken.
Gepubliceerd op 11 mei 2021