Sexting: hoe reageer je als school of jeugdwerking op een incident?

Dit artikel is deel van Sexting

Wanneer naaktfoto’s of -filmpjes ongewenst rondgaan op school of binnen de jeugdwerking, kan dit voor jongeren een traumatische ervaring zijn. Als organisatie kan je de slachtoffers opvangen en bijstaan om de schade te beperken. Hoe reageer je dan?

Breng het probleem in kaart

Bij het ongevraagd doorsturen van seksueel getinte beelden is er altijd sprake van grensoverschrijdend gedrag. Toch is de situatie vaak complex. Verspreiders weten bijvoorbeeld niet altijd dat ze verkeerd bezig zijn.

Gebruik de tool ‘Hé, het is oké’ om een goed beeld te krijgen van de situatie. De tool omvat 6 criteria die je kan toepassen op elke sextingsituatie en die je helpen om de ernst van het probleem in te schatten.

Praat met de betrokkenen

Begrip en respect zijn hier sleutelwoorden: het slachtoffer moet vooral steun krijgen. Er werd misbruik gemaakt van het vertrouwen van de jongere, en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij de verspreider(s). De jongere mag zich hier allesbehalve schuldig om voelen. Geef aan dat het slachtoffer aangifte kan doen bij de politie. Eventueel kan een volwassene de jongere daarbij begeleiden. Zet hier zeker geen druk achter: niet iedereen is daartoe bereid

Weet het slachtoffer wie de foto’s verspreid heeft en kan je in contact komen met deze persoon of personen? Vraag dan om de beelden onmiddellijk te verwijderen. Wijs erop dat het doorsturen van seksueel getinte beelden zonder toestemming strafbaar is. Leg ook uit wat de gevolgen kunnen zijn voor het slachtoffer. Zit de verspreider op een andere school of is deze persoon geen lid van jullie jeugdwerking? Neem dan eerst contact op met een volwassene binnen deze school of organisatie.

Leg uit aan de betrokken jongeren dat het belangrijk is om de ouders in te lichten. Toch is dat in sommige situaties niet ideaal: de ouders kunnen boos worden, waardoor je de jongere in gevaar kan brengen. Is het oké om hen in te lichten? Bekijk dan samen met de ouders welke hulp en informatie ze nodig hebben. Overweeg daarnaast om de ouders van de verspreider(s) aan te spreken. Je kan ouders ook onrechtstreeks betrekken zonder het te hebben over de specifieke situatie. Zo kan je vormingen rond sexting organiseren op school of via de communicatiekanalen van jullie jeugdwerking vragen om het thema thuis aan te kaarten.

Bespreek het binnen je organisatie

Bekijk wie er binnen jullie school of organisatie op de hoogte moet zijn van de situatie, zoals leerkrachten en begeleiders. Denk wel aan de privacy van de betrokkenen en deel enkel het hoogstnoodzakelijke mee. Voer eventueel ook een klas- of groepsgesprek over het incident of wijd een les aan sexting in het algemeen. Kaart hierbij zeker ook de rol van omstaanders aan en praat over de impact van victim blaming.

Nood aan advies?

Neem contact op met Child Focus op het nummer 116 00.

Gepubliceerd op 4 juli 2021