Wat doet het Gamefonds?

Dit artikel is deel van Gaming

Het VAF/Gamefonds werd in 2012 in het leven geroepen om de ontwikkeling van games in Vlaanderen te bevorderen. Zo kunnen jaarlijks heel wat Vlaamse game-ontwikkelaars hun game op de markt brengen dankzij financiële steun van het Gamefonds.

Doel van het Gamefonds

Met het Gamefonds wilden toenmalig minister van Media Ingrid Lieten en minister van Onderwijs Pascal Smet een duurzamere instroom realiseren van nieuwe games in Vlaanderen. Om een performante en solide game-industrie uit te bouwen, moest lokaal talent daarvoor de nodige ontwikkelingskansen krijgen. Daarnaast was het ook de bedoeling om game-based learning in het onderwijs te bevorderen, door de productie van educatieve games te stimuleren.

Hoeveel geld kan een game krijgen?

Bij de oprichting in 2012 kreeg het Gamefonds jaarlijks 750.000 euro toegekend (inclusief werkingsmiddelen) om uit te delen aan beloftevolle games. In 2018 werd dat bedrag verhoogd met 1 miljoen euro. Goed om te weten: het gemiddelde totaalbudget voor de ontwikkeling van games die gesteund worden door het Gamefonds, is zo’n 590.000 euro.

Een game kan voor 3 fases in het ontwikkelingsproces financiële steun krijgen: de preproductie, de productie en de promotie van het spel.

  • Preproductiesteun: maximaal 15.000 euro per game (of 75.000 euro wanneer in deze fase ook de aanmaak van een prototype of vertical slice is voorzien).
  • Productiesteun: maximaal 250.000 euro per game (inclusief eventuele preproductiesteun die al ontvangen werd).
  • Promotiesteun: maximaal 50.000 euro per game. Enkel mogelijk wanneer de (pre)productie van de game ook ondersteund werd door het Gamefonds.

Naast financiële steun kunnen ontwikkelaars ook coaches aanvragen of opgelegd krijgen om bepaalde vaardigheden aan te leren. Verder doet het Gamefonds ook aan talentontwikkeling en publiekswerking.

Hoe verloopt een aanvraag?

Elke ontwikkelaar (enkel rechtspersonen, dus geen eenmanszaken) die gevestigd is in het Vlaams of Brussels Gewest kan een aanvraag indienen bij het Gamefonds. Volgende soorten games komen in aanmerking: entertainmentgames, serious games, artistieke games en educatieve games.

Twee beoordelingscommissies met externe deskundigen beoordelen de aanvragen en adviseren de Raad van Bestuur, die uiteindelijk beslist. Na de deadline voor de indiening kan het gemiddeld 12 weken duren voor er een beslissing valt.

Het Gamefonds in cijfers

63

aanvragen voor financiële steun

werden ingediend in 2019. Dit is het grootste aantal sinds de oprichting van het Gamefonds.

23

van de 63 aanvragen

werden goedgekeurd.

12

van de 23 goedgekeurde aanvragen

zijn entertainment games.

5

goedgekeurde aanvragen

kregen een coach toegekend.

Gepubliceerd op 30 juli 2021