Wat is een echokamer?

Dit artikel is deel van Nepnieuws

Een echokamer verwijst naar het principe dat je eigen ideeën bevestigd worden als je je enkel omringt door mensen die op dezelfde manier denken als jij. Of je wel of niet in een echokamer zit, heb je zelf niet helemaal in de hand. Ontdek waarom.

Zit jij in een echokamer?

Of we het nu willen of niet, allemaal maken we deel uit van een echokamer. We gaan immers van nature op zoek naar mensen met gelijkaardige interesses, normen en waarden als wijzelf. Je ontmoet ze op school, op je werk of in de sportclub, raakt ermee bevriend en wisselt allerlei ideeën met elkaar uit.

Ook online beland je vanzelf in een echokamer. Via sociale media hou je immers grotendeels contact met mensen die je in het echte leven al kent. Updates over hun leven, waar ze mee bezig zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze denken over maatschappelijke problemen … Het verschijnt allemaal in je tijdlijn, en de kans is groot dat het aansluit bij je eigen levensstijl en wereldbeeld.

Echokamers en de rol van algoritmes

Je hebt natuurlijk niet met al je (online) vrienden evenveel gemeenschappelijk. Dat weten sociale media ook. Om ervoor te zorgen dat jij zoveel mogelijk plezier beleeft aan je online leefwereld, bepalen de algoritmes van sociale media welke informatie er bovenaan in je tijdlijn komt.

Algoritmes schatten in wat jij leuk en interessant zal vinden, waardoor de kans groter is dat je berichten ziet van mensen waar je het meest gemeenschappelijk mee hebt. En zo zorgen algoritmes er mee voor dat je amper uit je echokamer komt.

Het risico van echokamers

Als je weinig informatie leest die jouw kijk op de dingen in vraag stelt, kan je misschien denken dat de hele wereld (of toch een groot deel daarvan) dezelfde ideeën heeft als jij. Je zit dan in een filterbubbel: een bubbel van eenzijdige informatie, die verhindert dat je goed geïnformeerd blijft en altijd alle kanten van een verhaal te horen krijgt.

Echokamers en filterbubbels kunnen niet alleen leiden polarisatie, maar ook de verspreiding van nepnieuws bevorderen. De beste manier om dit te vermijden, is om altijd meerdere informatiebronnen te raadplegen en niet alleen te vertrouwen op sociale media.

Gepubliceerd op 12 juli 2021