Wat zijn de leeruitkomsten van videogames?

Dit artikel is deel van Games in de klas

Videogames inzetten in de klas kan het leerproces van leerlingen op verschillende manieren bevorderen. Ontdek hoe deze interactieve digitale ervaringen leren niet alleen leuk maken, maar ook gunstig zijn voor de ontwikkeling van kennis, vaardigheden én attitudes.

3 mogelijke leeruitkomsten

Onderzoek toont drie mogelijke leeruitkomsten aan van videogames, die bijdragen aan de cognitieve en algemene ontwikkeling:

  1. Kennisoverdracht: Videogames kunnen helpen om de leerstof die daarbij aansluit sneller te verwerken en langer te onthouden.
  2. Sterkere vaardigheden: Videogames ondersteunen de ontwikkeling van complexe cognitieve (ruimtelijk inzicht, probleemoplossend denken, taalvaardigheid, geheugentraining …) en motorische vaardigheden. Ook stimuleren ze creativiteit en samenwerking.
  3. Attitude- of gedragsverandering: Videogames kunnen leerlingen aanzetten om na te denken over een bepaald (maatschappelijk) thema. Dat kan leiden tot een verandering in attitude of gedrag, zoals respectvol omgaan met elkaar.

Elementen eigen aan videogames

Dat videogames tot mooie leerresultaten kunnen leiden, is deels te danken aan een aantal elementen die typisch zijn voor games:

  • (Inter)activiteit: Leerlingen spelen niet alleen een actieve rol in games, maar krijgen ook meteen feedback op de acties die ze ondernemen. Daarover reflecteren laat toe om bij te leren.
  • Mentale kaders: Leerlingen geven de logica en inhoud van een game een plek binnen mentale kaders die ze zelf ontwikkelen. In het spel Pokémon weten ze bijvoorbeeld dat een ‘graspokémon’ de strijd kan winnen van een ‘steenpokémon’.
  • Differentiatie: Leerlingen kunnen levels spelen op hun eigen niveau en tempo. Dit maakt differentiatie mogelijk, waarbij een groter probleem wordt opgesplitst in kleinere taken.

Meerdere studies stellen dan ook dat het rendement van leren via games simpelweg hoger ligt dan bij een traditionele aanpak. Toch staat of valt alles met de aanpak van de leraar in de klas. Wil je weten hoe je videogames het best integreert in de klas? Begin dan bij dit stappenplan.

Gepubliceerd op 22 mei 2024