Zijn jongens betere gamers dan meisjes?

Dit artikel is deel van Gaming

Je hoort weleens dat jongens zogezegd betere gamers zijn dan meisjes. Toch is er geen bewijs dat deze hardnekkige mythe ook waar zou zijn. Integendeel: onderzoek bij 10.000 gamers toont zelfs aan dat jongens en meisjes even goede prestaties neerzetten.

Even snel vooruitgang

In 2016 verzamelden onderzoekers anonieme data van twee populaire MMO-games (massive multiplayer online games): EverQuest II en Chevaliers’ Romance III. Daarbij namen ze het spelverloop van ongeveer 10.000 gamers onder de loep. Het doel van de studie was om uit te zoeken of vrouwelijke gamers even snel vooruitgang boekten als mannelijke gamers, door te kijken naar de snelheid waarmee ze een nieuw level bereikten.

Uit de resultaten bleek dat gender geen invloed heeft op de prestaties van gamers. Vrouwen gingen in verhouding tot de speeltijd even snel vooruit als mannen die op dat moment op hetzelfde niveau zaten.

Andere speelstijl

Hoewel jongens dus niet noodzakelijk betere gamers zijn dan meisjes, zijn er wel een aantal verschillen qua speelstijl. Net die verschillen kunnen mogelijk de perceptie verklaren dat jongens sterkere gamers zijn:

  1. Vrouwen gamen gemiddeld minder vaak en minder lang dan mannen.
  2. Vrouwen kiezen sneller voor ‘helpende’ personages (zoals een priester met helende krachten), eerder dan personages die bijvoorbeeld goed kunnen vechten.
  3. Sommige studies opperen dat vrouwen en mannen zich op andere aspecten van een game richten. Zo zouden mannen vooral het verwerven van status en vooruitgang interessant vinden, terwijl vrouwen zich eerder aangetrokken voelen tot het sociale aspect van games.

Een mythe met gevolgen

Het idee dat jongens betere gamers zijn dan meisjes is niet alleen fout en seksistisch. Het kan vrouwelijke gamers ook ontmoedigen om te gamen, deel te nemen aan professionele competities of aan de slag te gaan in de game-industrie. 

Daarnaast blijkt dat het spelen van games vaak een opstapje is naar STEM-studies (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Stereotypes als deze kunnen verhinderen dat vrouwen hun weg vinden naar opleidingen waarin mannen op dit moment oververtegenwoordigd zijn, en genderongelijkheid op die manier verder in de hand werken.

Gepubliceerd op 30 juli 2021