Flowchart 'Eerste hulp bij cyberpesten'

Affichetest

Cyberpesten is jammer genoeg een realiteit voor veel scholen. Wanneer is er sprake van cyberpesten? Hoe herken je het? En hoe kan je als school of CLB reageren als cyberpesten voorvalt?

 

Voor (zorg)leerkrachten en CLB-medewerkers.

Flowchart Eerste hulp bij cyberpesten

De flowchart bestaat uit een voorzijde met een stappenplan om cyberpesten te herkennen en aan te pakken op school en een achterzijde met verschillende handvaten en technieken om cyberpesten te herkennen en aan te pakken en tips om het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen.

Video's