Digital DESTINY

Het project Digital DESTINY wil leraren van het eerste tot vierde leerjaar in het basisonderwijs helpen om sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkkeling van leerlingen te bevorderen. Leraren leren hoe ze via blended learning en digital storytelling hieraan kunnen werken.

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega's Yana Baetens en/of Jeroen Hermans

Digital DESTINY wil leraren uit het basisonderwijs helpen om de uitdagingen van de COVID19-pandemie en de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (zoals die zijn gedefinieerd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties) te bereiken.

Wat is Digital Destiny

DDESTINY ontwikkelt een MOOC ter ondersteuning van leraren om duurzaamheidscompetenties bij leerlingen te bevorderen.

Leraren uit het basisonderwijs van leerlingen tussen 6-10 jaar (eerste tot vierde leerjaar)

  • Digitale geletterdheid
  • Duurzaamheid

Maart 2021 tot en met februari 2023.

Het doel van dit project

Digital DESTINY wil leerkrachten helpen om blended learning en digital storytelling technieken te gebruiken om te werken aan sleutelcompetenties voor duurzame ontwikkkeling bij kinderen van 6 - 10 jaar.

De resultaten van dit project

Digital DESTINY zal leraren en scholen ondersteunen bij het inzetten van blended learning door:

  • een online opleiding die focust op het versterken van de competenties van leerkrachten
  • de creatie van innovatieve leerinhouden over duurzame ontwikkeling die geschikt zijn voor blended learning
  • en een online platform met pedagogische middelen en oefeningen

In het Digital DESTINY-project wordt er extra aandacht geschonken aan de sterke band tussen leraren en ouders bij de opvoeding van leraren en bevat daarom samenhangende richtlijnen voor ouders om de ontwikkeling van sleutelcompetenties voor duurzaamheid van hun kinderen te ondersteunen. Er gaat ook speciale aandacht naar de obstakels die kansarme leerlingen ondervinden die geconfronteerd worden met een digitale leeromgeving. Daarom kiest Digital DESTINY bewust voor blended learning.

De steun van de Europese Commissie voor het DDESTINY-project houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteur(s) weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.