NieuwsWijsNeuzen

NieuwsWijsNeuzen zet in op kinderen (8-12 jaar) en wil hen weerbaarder maken tegen desinformatie door in te zetten op nieuwswijsheid. De focus ligt zowel op (jeugd)journalisten als op kinderen. Het project vertrekt vanuit het kinderrechtenperspectief (recht op informatie) en wil kinderen weerbaarder en wijzer maken. 

Meer weten over dit project? Contacteer onze collega's Sanne Hermans of Zara Mommerency.

Wat is NieuwsWijsNeuzen

Kinderen gaan op steeds vroegere leeftijd online en komen daar in aanraking met heel wat nieuws en (des)informatie. Daarom moeten journalisten kindwijzer gemaakt worden, kinderen nieuwswijzer en moet er meer vat zijn op welke desinformatie kinderen te zien krijgen. NieuwswWijsNeuzen zet in op die drie pijlers.

(Jeugd)journalisten, educatieve professionals die werken met kinderen van 8-12 jaar, de kinderen zelf.

  • Nieuwswijsheid
  • Desinformatie
  • Media maken

Januari 2023 tot en met juni 2024.

Dit project is een samenwerking tussen onderzoeksgroepen (Arteveldehogeschool, Odisee, Universiteit Antwerpen), de nieuwsmediasector (VVJ), het mediawijsheidsveld (Mediawijs), kennisinstellingen (Scivil, KeKi) en ontwikkelingspartners (Het Geluidshuis en Ketnet).

Het doel van dit project

  1. Keki maakt een child policy en conversatiegids voor en in cocreatie met journalisten (de VVJ). Dit zijn aanbevelingen voor verantwoorde berichtgeving rond desinformatie op maat van kinderen. De aanbevelingen omvatten onder meer ethische richtlijnen: hoe bericht ik als journalist over nepnieuws op maat van kinderen? Hoe reageer ik op vragen die binnenkomen rond desinformatie? 

  2. Daarnaast creëert Mediawijs samen met Odisee, Artevelde, het Geluidshuis en Ketnet innovatief educatief materiaal voor kinderen, waarin ze kennismaken met journalistiek, desinformatie leren debunken en kritisch leren denken over media. Dit materiaal is inzetbaar in de Leerlijn Mediawijsheid in het lager onderwijs.
  3. Scivil zal binnen het project een checkpunt voor desinformatie op sociale media opzetten, in co-creatie met onderzoekers, kinderen en journalisten. Kinderen kunnen berichten naar het checkpunt sturen waaraan ze twijfelen. Het checkpunt laat toe desinformatie te monitoren en te counteren. Op die manier verzamelen de kinderen data waar onderzoekers mee aan de slag kunnen alsook krijgen ze antwoord op hun vraag of een bericht al dan niet waar is. 

Resultaten

De eerste resultaten van dit project worden verwacht in het voorjaar van 2024. 

Licentie: Naamsvermelding, NietCommercieel, GelijkDelen

Januari 2023 - juni 2024