Inspiratiedag digitale inclusie

De inspiratiedag digitale inclusie op 27 juni in Brussel is hét digitale-inclusie-evenement van het jaar. Hier ontmoet je anderen die werken aan digitale inclusie, kom je de nieuwste onderzoeksinzichten te weten, ontdek je nieuwe publicaties, tools en goede praktijken.

Deze inspiratiedag digitale inclusie wordt georganiseerd door Mediawijs, VVSG en het Departement Werk en Sociale Economie in samenwerking met SAAMO, Linc vzwDigidak en SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Praktische informatie

Datum

dinsdag 27 juni 2023

Uur

9u15 - 16u

Prijs

Gratis

Locatie

The Square

Kunstberg - Brussel

Op 100 meter van het centraal station

Doelgroep

Iedereen die werkt aan of interesse heeft in digitale inclusie

Programma 

9u15-9u45 Onthaal met koffie
9u45-10u Verwelkoming
10u-10u30 Plenaire opening
10u30-12u

Keuzesessie 1

 • Blik op verkiezingen van 2024
 • Voorstelling beleidstool digitale inclusie in welzijnsvoorzieningen
 • Digitalisering van bankdiensten en financiële geletterdheid
 • Je aanbod bekend maken
 • Gebruiksvriendelijke en toegankelijke toepassingen
 • Digitale inclusie in het onderwijs 
12u-13u Lunch
13u-14u15

Keuzesessie 2

 • Digitale inclusie over de grenzen heen
 • Digitaal gedrag van personen die een ontwikkelingsleeftijd hebben die lager ligt dan hun reële leeftijd: hoe ga je daarmee om als begeleider?
 • Beleidstool digitale inclusie voor lokale besturen
 • Lessen uit Digivaardig in de zorg
 • Digitale inclusie bij ouderen
 • Digitale oefenkansen
14u15-14u45 Koffiepauze
14u45-16u

Keuzesessie 3

 • Digitale inclusie als nieuwe uitdaging voor welzijnsprofessionals?
 • Werken met (vrijwillige) digihelpers
 • Goede praktijken inzake digitale oefenkansen op de werkvloer
 • Werken aan toegang tot het internet voor iedereen
 • Omgaan met online gevaren bij digistarters
 • Leren uit ervaringen van de digibanken

Plenaire sessie

We gaan in gesprek met Ilse Mariën (onderzoeker aan Imec-SMIT-VUB) en Christine Dedding (onderzoeker aan Amsterdam UMC) over digitale uitsluiting en digitale inclusie. Wat zien zij als uitdagingen en als oplossingen?

Keuzesessie 1

Samen formuleren we een strategie om digitale uitsluiting tegen te gaan. Ga in dialoog met beleidsmakers en middenveldactoren, en formuleer mee aanbevelingen voor meer digitale inclusie.

In het kader van het plan Iedereen Digitaal Bovenlokaal ontwikkelden drie co-creatiegroepen uit VAPH-sector, Jeugdhulp en Ouderenzorg de voorbije twee jaar een instrument waarmee organisaties uit de welzijnssector beleid en praktijk kunnen maken rond digitale inclusie en mediawijsheid. Mediawijs stelt eerst deze tool voor, waarna de deelnemers in gesprek kunnen gaan met mensen uit de praktijk die mee de tool ontwikkelden en gebruiken.

Deze co-creatieworkshop van doctoraatsonderzoekers Camilia Ben Omar en Milica Lazarevic samen met Prof. Dr. Ilse Mariën (Imec – SMIT VUB) heeft als belangrijkste doelstelling de leernoden en -oplossingen met betrekking tot digitalisering van bankdiensten en financiële geletterdheid te definiëren en co-creëren.

Milica Lazarevic presenteert de resultaten van de analyse van het digitale karakter van de dienstverlening van 25 Belgische banken en interviews met 45 burgers over hun ervaringen met financiële dienstverlening. Op basis van de inzichten uit dit onderzoek en de ervaringen van de aanwezige deelnemers, wordt nagedacht over nieuwe leerinhouden voor digitale-inclusie-initiatieven.

Op welke verschillende manieren kan je je aanbod (zoals digipunt of workshops) bekend maken bij digistarters die je nog niet bereikt? Hoe bereik je ook bewoners in een kwetsbare positie? Niet evident, maar we delen hands on tips. We stellen een aantal goede praktijken voor, onder meer van Stad Geel, SAAMO West-Vlaanderen en SAAMO Antwerpen. We gaan daarna ook met jouw input aan de slag: hoe pak jij het aan? Waar loop je op vast? Welk materiaal zou je hierbij ondersteunen?

Hoe zorgen we voor gebruiksvriendelijke en toegankelijke toepassingen? Goede praktijken en tools worden voorgesteld in kleine groepjes, waarna je als deelnemer in gesprek gaat met de spreker.

Zorgen voor digitale inclusie in ons onderwijs, hoe pakken we dat aan? Welke rol kan je als partnerorganisatie van een school opnemen? Goede praktijken en tools worden voorgesteld in kleine groepjes, waarna je als deelnemer in gesprek gaat met de spreker.

Keuzesessie 2

Tijdens een panelgesprek ontdek je hoe digitale uitsluiting over de grenzen heen wordt aangepakt. We piepen over het muurtje en leren bij.

Zie je soms online gedrag bij cliënten waar je je zorgen om maakt? Weet je soms geen raad met hoe je dit gedrag moet interpreteren of hoe je hiermee om kan gaan? Deze tool biedt handvatten en tips over omgaan met online agressie vanuit het kader van emotionele ontwikkeling. De tool helpt je om vanuit de emotionele ontwikkeling van cliënten te kijken naar online risicogedrag en reikt handelingsstrategieën om dit te ondersteunen. De tool werd door UCLL ontwikkeld, i.s.m. Mediawijs in een poging een antwoord te geven op de vraag hoe men pedagogisch moet omgaan met online agressie van kinderen, jongeren en/of volwassenen onderste und door het VAPH of de Jeugdhulp.

In deze sessie leer je met deze tool werken.

Voorstelling van de beleidstool “Digitale inclusie voor lokale besturen”. Het uitwerken van een digitale-inclusiebeleid binnen je stad of gemeente klinkt misschien als een moeilijke opdracht. Hoe begin je eraan? Waar moet je rekening mee houden? De beleidstool “Digitale inclusie voor lokale besturen” helpt om keuzes te maken om tot een gedragen en impactvol digitale-inclusiebeleid te komen op lokaal niveau. De tool is trouwens ook bruikbaar voor wie op een ander beleidsniveau werkt.

We stellen de tool voor en je gaat in kleine groepjes in gesprek met verschillende interessante sprekers die zelf met de tool gewerkt hebben of veel kennis hebben van een onderdeel eruit.

Medewerkers van zorg- en hulporganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg en hulp van nu. Ze kunnen bijvoorbeeld de werkdruk verlagen, de cliënt meer regie geven of zorg op afstand mogelijk maken. Een knelpunt is echter dat een deel van de professionals niet goed met digitale technologie overweg kan. Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen aandacht voor.

Het Nederlandse programma Digivaardig in de zorg spant zich in om zorg- en hulporganisaties meer bewust te maken van het knelpunt digitale vaardigheden en zet hiervoor ook specifieke acties op.

In deze sessie gaan we in op de lessen die ondertussen getrokken kunnen worden uit het programma, en gaan we met het publiek in interactie over de (on)mogelijkheden voor Vlaanderen.

Wat werkt er volgens onderzoek? De onderzoekers van het SBO-project Digital Ageing stellen enkele van hun resultaten voor. En hoe pakken terreinactoren dit aan? Goede praktijken, tools en onderzoeksresultaten worden voorgesteld in kleine groepjes, waarna je als deelnemer in gesprek gaat met de spreker.

Digitale oefenkansen als middel om digitale vaardigheden aan te leren en te onderhouden. Goede praktijken en tools worden voorgesteld in kleine groepjes, waarna je als deelnemer in gesprek gaat met de spreker.

Keuzesessie 3

Toegankelijke dienst- en hulpverlening is sinds jaar en dag een belangrijke uitdaging voor elke welzijnswerker. De versnelde digitalisering van de afgelopen jaren doet daar nog eens een schepje bovenop.

Digitale dienstverlening en blended hulp bieden kansen voor een betere toegankelijkheid. Er zijn ook uitdagingen:

 • Niet iedereen kan gebruik maken van dat digitaal aanbod.
 • Niet elke welzijnswerker komt voorbereid op dit digitaal toneel.
 • Welzijnsorganisaties moeten een evenwicht zoeken tussen online en offline bereikbaar zijn.

Hoe gaan we daarmee om? Welke goede voorbeelden zien we in de praktijk? Wat staat er ons vanuit het welzijnswerk te doen? En wie zijn onze partners?

Ondersteuning door vrijwillige digihelpers is een belangrijk onderdeel van digitale inclusie. In deze sessie gaan we dieper in op hoe je een werking met (vrijwillige) digihelpers opzet en hoe je hen de nodige ondersteuning kan geven.

Digidak (deel van Blenders vzw uit Turnhout) inspireert met enkele actuele voorbeelden. We hebben het over:

 • Digidak Pro en de in-house opleidingen bij organisaties over bijvoorbeeld het gebruik van Office-toepassingen of een eigen app.
 • Digicoaching en het aanleren van digitale basisvaardigheden bij medewerkers van maatwerkbedrijven
 • Keeping Employees On Board en het ondersteunen van peer-to-peer leren op de werkvloer.

Heb je eigen ervaringen met ‘digitale oefenkansen op de werkvloer’ die je wil delen? Zoek je dat laatste duwtje of wat concrete tips om er zelf mee aan de slag te gaan? Dan is dit de sessie voor jou.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot het internet? Lessen uit het Telenet Essential Internet initiatief.

Hoe omgaan met phishing, nepnieuws en andere online gevaren bij digistarters? Goede praktijken en tools worden voorgesteld in kleine groepjes, waarna je als deelnemer in gesprek gaat met de spreker.

Ontdek welke lessen je voor jouw digitale-inclusiebeleid kan leren van de ervaringen van de digibanken. In interactie met de digibanken hoor je hoe zij omgaan met ontlening van hardware, het aansturen van digihelpers en vrijwilligers, hoe ze de samenwerking in partnerschappen aanpakken, hoe ze hun vormingsaanbod vormgeven en nog vele andere thema’s. Ga met hen in gesprek en achterhaal hun tips, tricks en geleerde lessen.