Lerend netwerk e-inclusie in Leuven - VOLZET

Het lerend netwerk e-inclusie biedt een dag vol boeiende sprekers en praktijkvoorbeelden. Het is een uitgelezen kans om in contact te komen met een groot netwerk van gelijkgestemden die aan de slag gaan met digitale inclusie. Deze dag is volzet. 

Deze dag komt tot stand in een samenwerking tussen VVSG, Mediawijs en de Stad Leuven.

Praktische informatie

Datum

dinsdag 11 oktober 2022

Uur

9u30 - 15u30

 

Prijs

Gratis toegang, enkel voor leden van het netwerk.

Inschrijven via het formulier.

Locatie

De Bib Leuven Tweebronnen

Ingang: Diestsestraat 49, 3000 Leuven

 

Doelgroep

Leden van het lerend netwerk e-inclusie, leden van het lerend netwerk van de digibanken.

Programma

Uur

Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Sessie 4

Sessie 5

9u30-10u00

Koffie

       

10u00-10u20

Welkom

       

10u20-10u50

Regie en samenwerking rond digitale inclusie in de stad Leuven

       

10u50-11u10

Pauze

       

11u10-12u10

Lerend netwerk digibanken

Werken met vrijwillige digihelpers

Roadmap naar een e-inclusieve dienstverlening

Praktische werking uitleendienst hardware

Aanpak dichten digitale kloof vanuit buurt-en basiswerk

12u10-13u10

Lunch

       

13u10-14u10

Samenwerken in lokale partnerschappen: tips & tricks

Werken met vrijwillige digihelpers

Digitale strategie in de bibliotheek

Praktische werking uitleendienst hardware

Aanpak dichten digitale kloof vanuit buurt-en basiswerk

14u10-14u30

Pauze

       

14u30-15u30

Samenwerken in lokale partnerschappen: tips & tricks

Werken met vrijwillige digihelpers

Digitale strategie in de bibliotheek

Praktische werking uitleendienst hardware

Aanpak dichten digitale kloof vanuit buurt-en basiswerk

15u30

Einde

       

 

 

Keuzesessies

 • Host: Simon Luyts (Trüvius)
 • Tijdens deze sessie nemen we tijd om de relaties binnen ons lerend netwerk aan te sterken en wisselen we uit over de digibanken heen.
 • Deze sessie is uitsluitend bedoeld voor de digibankprojecten die het implementatietraject gestart zijn.
 • Hosts: Karen Vos en en Bart Beeckmans (District 09)
 • Mensen helpen om hun digitale vaardigheden te versterken gaat niet op 1, 2, 3. Vrijwilligers kunnen een grote hulp zijn om de broodnodige tijd te voorzien. Veel gemeenten en organisaties zetten vrijwillige digihelpers in bij begeleiding individueel of in groep.
 • In deze sessie stellen we de nieuwe inspiratiegids ‘werken met vrijwillige digihelpers’ voor, met thema’s als: wat moet een vrijwillige digihelper kennen en kunnen, en hoe schat je dit in? Waarbij kunnen vrijwilligers hulp bieden en waar stopt hun mandaat? Wat bied je aan qua opleiding en ondersteuning?
 • Hosts: Saar Verhoogen (Stad Leuven), Jeroen Aps (Stad Sint-Niklaas)
 • De weg naar digitale en e-inclusieve dienstverlening waar de burger als gebruiker centraal staat is bij vele lokale overheden ingezet. Toch staat dit nog vaak in zijn kinderschoenen. Leuven en Sint-Niklaas geven vanuit hun praktijkervaring een voorzet voor een uitwisseling tussen de deelnemers.
 • Hosts: Tuur Struyf en Omar Shaikhani (Iedereen Digitaal @ Leuven)
 • De hardware hub is de draaischijf en uitvalsbasis van de digibank Iedereen Digitaal @ Leuven. Tijdens deze sessie kijk je binnen in de hardware hub als voorzet voor uitwisseling en gesprek over de werking van een uitleendienst voor hardware.
 • Hosts: Dries Wiercx (Stad Leuven), Joke Van Dyck (VVSG)
 • Basis- en buurtwerkers zijn cruciale schakels in een lokaal digitale-inclusieverhaal. Tijdens deze sessie reiken we eerst een theoretisch kader aan, waarna de Stad Leuven toelicht hoe ze dit in de praktijk omzetten. Aansluitend is er ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers.
 • Host: Simon Luyts (Trüvius)
 • Samenwerken in partnerschappen is niet altijd vanzelfsprekend, het vraagt om een nieuwe manier van werken en organiseren. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de uitdagingen en valkuilen, en krijg je tools aangereikt om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
 • Hosts: Elise Gazenbeek (Stad Leuven), Annemie Arras (Bib Bree)
 • De bibliotheek van morgen is bij uitstek een omgeving waar innovatie en digitale geletterdheid centraal staan. Luister naar de ervaringen van de bibliotheken van Leuven en Bree als startpunt voor uitwisseling en gesprek.