Mediacoach Jeugdhulp 2023

Mediacoach Jeugdhulp is een opleiding voor professionals in de jeugdhulpsector en het buitengewoon onderwijs tot Mediacoach. Een Mediacoach verdiept zich in de digitale en mediawijze wereld. Met jouw brede kennis ben je het aanspreekpunt en de coach voor collega’s voor alles wat betreft digitale media en mediawijsheid in jouw organisatie.

Praktische informatie

Datum

Van dinsdag 14 maart 2023 tot maandag 15 januari 2024

Uur

9u30-15u30

Prijs

Gratis voor professionals uit de jeugdzorgsector (dankzij de steun van Opgroeien)

350 euro voor professionals uit het buitengewoon onderwijs

Locatie

TRAX Roeselare

Traxweg 1

8800 Roeselare

Doelgroep

Professionals in de jeugdhulpsector en het buitengewoon onderwijs

Inhoud van de opleiding

Data Sessies

Dinsdag

14/03/23

Sessie 1: Startdag

Vandaag maken we tijd om elkaar te leren kennen en geven we je de eerste handvaten mee om aan de slag te gaan als mediacoach. In de eerste inleidende sessie ontleden we het concept ‘mediawijsheid’. Aan de hand van het Mediawijs Competentiemodel belichten we de verschillende aspecten van mediawijsheid. Daarnaast krijg je de basisprincipes mee om als coach aan de slag te gaan in jouw organisatie en je collega’s warm te maken voor jouw project. Tot slot inspireren we je met praktische voorbeelden van succesvolle mediacoach projecten. Zo ga je naar huis met veel inspiratie voor jouw eigen project!

Maandag

24/04/23

Sessie 2: Mediagebruik en online kansen

Welke rol spelen (digitale) media in de leefwereld van (kwetsbare) kinderen en jongeren? Onderzoeken zoals Apestaartjaren en de Barometer Digitale Inclusie geven ons daarin een inzicht. We bekijken wat die cijfers voor jouw werk en organisatie betekenen en waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan rond digitale media in de jeugdhulp en het buitengewoon onderwijs. Daarnaast verkennen we hoe (digitale) media en tools de online kansen van jongeren kunnen vergroten en kansrijk opgroeien kunnen versterken, en hoe jij hen als professional of organisatie daarbij kan ondersteunen. We maken daarbij ook kennis met concrete apps en tools die kinderen en jongeren met een specifieke zorgbehoefte kunnen helpen en ondersteunen in hun dagelijks leven.

Dinsdag

30/05/23

Sessie 3: Sociale media en online relaties + Weerbaar online: wat als het online misloopt?

Vandaag staan we verder stil bij het sociale mediagebruik en de online identiteit van kinderen en jongeren. We verdiepen ons in de tools en apps die zij gebruiken en verkennen de kansen en uitdagingen die hieraan gekoppeld zijn. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van en uitdagingen bij kwetsbare kinderen en jongeren. Verder zoomen we in op veiligheid online. Hoe kan je je doelgroep weerbaar maken online? We vergroten de weerbaarheid van kinderen en jongeren rond het omgaan met phishing en privacy. Daarnaast hebben we oog voor het wettelijk kader omtrent sociale mediagebruik bij jouw doelgroep en reiken we tips en inspiratie aan om een sociale mediabeleid op te stellen voor jouw organisatie.

Maandag

19/06/23

Sessie 4: Communiceren met (sociale) media + productie

Vandaag bekijken we hoe jij als professional of als organisatie kan communiceren op sociale media. Welke kanalen zet je in om je doelgroep te bereiken of om je organisatie in beeld te brengen, en wat zijn daarbij de do’s en dont’s? Hoe kan je als sociale professional zelf een online identiteit uitbouwen? We leren meer over het wettelijk kader van auteurs- en portretrecht en GDPR en staan stil bij wat dit betekent voor kinderen en jongeren én voor jouw organisatie. In de namiddag gaan we creatief aan de slag. Media creëren voor je organisatie samen met je collega’s of met kinderen en jongeren, er zijn heel wat mogelijkheden. Vandaag leren we de kneepjes van het vak om leuke en laagdrempelige creaties te maken. 

Maandag

18/09/23

Sessie 5Nieuws- en reclamewijsheid + intervisie

We zitten in het midden van het traject, dus is het tijd voor intervisie van jouw project. Je verdiept je in je coaching skills of scherpt ze verder aan, zodat je projectidee nog sterker wordt en je blijvend mensen kan aanspreken en motiveren.

In de namiddag duiken we in de wereld van nieuwswijsheid. We presenteren inzichten en demonstreren verschillende tools en technieken waarmee je kan werken aan het bespreekbaar maken van de actualiteit, het stellen van kritische vragen, beter leren kijken naar beelden, (mis)leidende boodschappen, en de rol van emoties. Hierna focussen we ons op reclame(wijsheid). We verkennen daarbij nieuwe vormen van reclame en hoe je jouw doelgroep hiermee kan leren omgaan. 

Maandag

16/10/23 

Sessie 6: Digitale inclusie en digitale balans

In het eerste dagdeel verdiepen we ons in digitale inclusie. Wat betekent dit voor jouw doelpubliek en hoe kan je zo inclusief mogelijk werken? We maken kennis met bestaande initiatieven en we reiken tips en inspiratie aan om een digitale inclusiebeleid op te stellen voor jouw organisatie. Daarna staan we stil bij digitale balans. Hoe kan je zelf digitaal balanceren, hoe geef je tips aan kinderen en jongeren om digitaal in balans te staan en hoe kan je hier een beleid rond vormen?

Maandag

20/11/23

Sessie 7: Media en spel

Het thema ‘media en spel’ sluit de opleidingsreeks af, hierna volgt het jurymoment. We maken kennis met concrete toepassingen om media op een positieve manier in te zetten voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Hoe integreer je media in je spelontwerp op een laagdrempelige manier? Hoe kan je met behulp van media fijne, inclusieve activiteiten ontwerpen en organiseren.


Maandag

11/12/23

Toonmoment

Vandaag presenteer je jouw project voor de jury. Jouw traject bepaalt of je slaagt als mediacoach. Daarnaast doe je ook inspiratie op door voorstellingen van je collega’s mee te volgen.

Maandag

15/01/24

Afstudeerdag

We sluiten de opleiding af met een feestelijk moment én geven je nog een laatste kans om je te verdiepen in allerlei thema’s. Vandaag ontvang je ook je competentiedocument en ben je officieel mediacoach!

Deze opleiding is een initiatief in samenwerking met Link in de Kabel en onderdeel van het project Bandbreedte gecoördineerd door Opgroeien.