Mediacoach Onderwijs 2023-2024

Mediacoach Onderwijs is een opleiding voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals. Een Mediacoach verdiept zich in de digitale en mediawijze wereld. Met jouw brede kennis ben je het aanspreekpunt en de coach voor collega’s voor alles wat betreft digitale media en mediawijsheid in jouw organisatie. Lees meer over de Mediacoach opleiding.

Praktische informatie

Datum

Van donderdag 9 november 2023 tot donderdag 6 juni 2024

Uur

9u30-15u45

Prijs

390 euro

Locatie

Gent

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs

Leerkrachten secundair onderwijs

Pedagogische ondersteuners

Pedagogische ICT-coördinatoren

Leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs sluiten aan bij het traject Mediacoach Jeugdhulp

Opleidingsdata- en locaties

Dit schooljaar kan je je extra verdiepen in het thema cyberpesten en dan volg je een aantal vaste (keuze)sessies:

  • Je volgt de algemene sessie over cyberpesten in sessie 2.
  • Je volgt een sessie over het meldingsoverzicht van cyberpesten.
  • Je volgt een sessie over de confronterende en niet-confronterende aanpak.
  • Je leert gesprekstechnieken met ouders.
  • Jouw project focust zich op cyberpesten in jouw school.

Data & locatie

Sessies

Online 9/11

Sessie 1: Wat is mediawijsheid + inspiratie

In de eerste inleidende sessie ontleden we het concept ‘mediawijsheid’. Aan de hand van het Mediawijs Competentiemodel belichten we de verschillende aspecten van mediawijsheid. Daarnaast krijg je de basisprincipes mee om als coach aan de slag te gaan in jouw organisatie. Tot slot inspireren we je met praktische voorbeelden van succesvolle mediacoach projecten. Zo ga je naar huis met veel inspiratie voor jouw eigen project! 

 Gent 23/11

Sessie 2: Mediagebruik

Welke rol spelen (digitale) media in de leefwereld van kinderen en jongeren? Onderzoeken zoals Apestaartjaren en MediaNest cijfers geven ons daarin een inzicht. We bekijken ook wat die cijfers voor jouw werk en jouw organisatie betekenen. We verkennen een aantal digitale tools die jouw educatieve werking kunnen versterken. In het tweede dagdeel verdiepen we ons in cyberpesten of sexting. Tegen deze sessie heb je een eerste idee voor je project en maak je kennis met jouw persoonlijke coach.

Gent 14/12

Sessie 3: Sociale media en digitale inclusie

In deze sessie inspireren we je over het potentieel van sociale media als communicatietool. Ontdek met welke aanpak je jouw publiek op de populairste kanalen het beste bereikt en hoe je er zelf efficiënt mee werkt. Daarnaast verdiepen we ons in digitale inclusie. Wat is het, wat betekent dit voor jouw doelpubliek en hoe kan je zo inclusief mogelijk werken? Tot slot zijn we alert om digitaal te balanceren op persoonlijk vlak, met je doelpubliek en je collega’s. 

Gent 18/1

Sessie 4: Productie

Welke rol spelen 'influencers' in de (jongeren)cultuur en hoe kan mediacreatie sociale verandering teweegbrengen? In deze sessie belichten we de creatieve aspecten van mediawijsheid. Je leert meer over het wettelijk kader van auteurs- en portretrecht, staat stil bij wat dit betekent voor kinderen en jongeren én voor jouw organisatie. In de namiddag gaan we concreet aan de slag met creatieve tools in een aantal keuzesessies.


* Deelnemers uit het specialisatietraject cyberpesten volgen geen keuzesessie maar verdiepen zich in cyberpesten.

Gent 8/2

Sessie 5: Privacy (+ intervisiemoment)

We zitten in het midden van het traject, dus tijd voor intervisie van jouw project. Je verdiept je in je coaching skills of scherpt ze verder aan, zodat je projectidee nog sterker wordt en je blijvend mensen kan aanspreken en motiveren. In de namiddag zoomen we in op privacy. Hoe kan je jouw doelgroep bewust maken van privacy? Hoe evolueert privacy in een snel digitaliserende context? Welke privacystrategieën kan je hanteren? En wat zijn de persoonlijke en maatschappelijke aspecten van privacy? 

Gent 14/3

Sessie 6: Nieuws en reclame

We duiken in de wereld van nieuwswijsheid. Welke impact hebben digitale media op (fake) nieuws? Hoe ga je hier educatief mee aan de slag? We presenteren inzichten en demonstreren verschillende educatieve tools waarmee je kan werken aan het stellen van kritische vragen, beter leren kijken naar beelden, (mis)leidende boodschappen en de rol van emoties. Hierna focussen we ons op reclame(wijsheid). We verkennen daarbij nieuwe vormen van reclame en hoe je jouw doelgroep hiermee kan leren omgaan. In de namiddagsessie bieden we verschillende keuzeworkshops aan rond de thema’s datawijsheid, haatspraak en nepnieuws.

Gent 18/4

Sessie 7: Computationeel denken

We nemen een volledige dag om ons te verdiepen in computationeel denken. We staan stil bij de basisprincipes, verkennen materiaal en geven je met verschillende workshops veel inspiratie om rond dit thema te werken in jouw klas.

* Deelnemers uit het specialisatietraject cyberpesten volgen geen keuzesessie maar verdiepen zich in cyberpesten.

Gent 23/5

Sessie 8: Media en spel

We starten de voormiddagsessie met 'Virtual en augmented reality'. Tijdens deze sessie leer je wat het is en ga je er actief mee aan de slag. Je verkent een aantal apps op maat. Na het actief experimenteren koppelen we terug naar jouw praktijk. Hoe kan je virtual reality inzetten in de klas? Welk materiaal heb je hiervoor nodig? In de namiddag maak je kennis met jouw projectbegeleider en zet je de eerste krijtlijnen voor jouw project uit. Vervolgens duiken we verder in het thema ‘Media en spel’ met enkele keuzesessies. 

Gent 28/5

Sessie 9: Jurymoment

Vandaag presenteer je jouw project voor de jury. De jury beoordeelt of je slaagt als mediacoach. Daarnaast snuif je ook inspiratie op door voorstellingen van je collega’s mee te volgen.

Gent 6/6

Sessie 10: Afstudeerdag